Stop aflytningen – USA og NATO ud af Danmark!

De nyeste afsløringer af USA’s aflytning af politikere fra Norge, Sverige og Tyskland gennem danske internetkabler vækker stor og berettiget forargelse. Det afslører samtidigt et totalt hykleri, når Trine Bramsen fordømmer ’aflytningen af vores allierede’ – når selvsamme forsvarsminister som sine forgængere har underskrevet en aftale, der giver USA fri adgang til at tappe al kommunikation der løber gennem Danmark. Det vil være en aftale der fortsætter indtil vi smider NATO ud af Danmark.

FE’s aflytningscentral Sandagergård på Amager. Her har det amerikanske efterretningsvæsen NSA siden 1990’erne haft fri adgang til aftapning af al kommunikation der løber gennem Danmark.

De store afsløringer af brugen af internettet til masseovervågning startede, da Edward Snowden i 2013 blotlagde det amerikanske efterretningsvæsens globale system og Danmarks placering i en tæt kreds omkring USA. Siden er aflytningens omfang konkretiseret, og i 2020 afslørede whistleblowere indenfor FE overfor Tilsynet med efterretningstjenesterne, hvordan det amerikanske NSA gennemførte overvågning af politikere i  Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig. Det er de oplysninger der nu er kommet mere detaljeret frem.

Indsamlede metadata køres igennem programmet Xkeyscore, der er udviklet af NSA. Og gennem systemet kan både FE og NSA opsamle telefonsamtaler, chatbeskeder og sms’er fra hvem de ønsker gennem vedkommendes tlf nummer, med metoder der gennembryder anonymitet, kryptering osv. I følge kilder i FE betegnes dette spionsystem som FE’s kronjuvel.

Tilsynet med efterretningstjenesterne, der blev nedsat i 2014 efter Snowdens afsløringer blev holdt udenfor centrale oplysninger om FE’s aktiviteter, og fik kun kendskab til aflytningsmetoderne gennem en rapport fra whistlebloweren, en ung IT-specialist. De rejste sagen i 2020 om mulig ulovlig overvågning – uden at kende til det faktum, at der i årevis havde været en aftale mellem den danske stat og USA om uhindret adgang til aflytning gennem Danmark.

Aftalen underskrives af enhver ny tiltrædende forsvarsminister, og angiveligt var USA’s præsident Bill Clintons besøg i Danmark i 1997 en amerikansk erkendtlighed for det nære samarbejde og aftalen, hvor NSA får fri adgang til overvågning af internetkablerne, der i et knudepunkt løber gennem Danmark med forbindelse til både Rusland, Kina og Europa.

På KPnet skrev vi i september 2020:

”Det er nu afsløret, at danske regeringer siden 1998 har haft en aftale med det amerikanske efterretningsvæsen om netop dette, at tappe information fra danske fiberkabler, herunder teletrafikken fra danske statsborgere. Dette er ikke kun et amerikansk tiltag, eller ulovligheder i FE, men en grundlæggende politik, som alle forsvarsministre har haft kendskab til siden daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen underskrev aftalen i 1998.”
FE-skandalen vokser og vokser: Trine Bramsen må hjemsende sig selv!

Efter afsløringerne i FE fik regeringen hurtigt foretaget damage control af hele sagen, forsvarsminister Trine Bramsen hjemsendte ledende folk fra FE og der blev lagt låg på ved at nedsætte en undersøgelses kommission. Hvad den skulle undersøge var ganske vist hemmeligt, kun dele af kommissoriet er offentliggjort. Det blæser i vinden om NSA’s aflytning overhovedet indgår i undersøgelsen. Men vi må jo forstå, at ’hensyn til rigets sikkerhed’ altid må komme først, ikke mindst når denne er overgivet til en fremmed magt – USA.

Tre landsdommere udfører undersøgelsen, med total tavshedspligt om resultatet. Kun ”Tilsynet med efterretningstjenesterne” og Folketingets kontroludvalg vil få resultatet at se, og de har også tavshedspligt.

Trine Bramsen har ikke lyst til at tale om sagen, men sendte en skriftlig besked:

”Jeg kan mere generelt sige, at denne regering har samme holdning som den tidligere statsminister gav udtryk for i 2013 og 2014 – systematisk aflytning af tætte allierede er uacceptabel. Det antager jeg, at skiftende regeringer er og vil være enige i”.

Det vil de sikkert sige. Ligesom vi ved at de også vil være enige i, at lægge alt åbent for USA.

Vi bliver mødt af snik snak og løfter om demokrati fra politikerne, men det bliver ved og ved.

Den aktuelle sag viser også, at ikke engang efterretningsvæsenerne kender det fulde omfang af hvad deres systemer konkret bliver brugt til af USA, der gennem NATO har fuld adgang til at bruge faciliteterne, som de også selv har udviklet. Der ligger ingen hindringer for dem, eller demokratisk kontrol.
Tilsynet er kun på skrømt, f.eks. har de slet ikke adgang til at se på spionagen mod nabolandene,  da den falder uden for de dele af FE’s aktiviteter, som tilsynet ifølge loven skal kontrollere.

Og de egentlige aftaler ligger i dybt hemmelige aftaler mellem statsmagternes ganske få egentlige repræsentanter.

Det samme gælder for andre bestemmende beslutninger der styrer Danmarks politik. De holdes skjult og er bestemt af imperialistiske hensyn. Og af og til bliver toppen af isbjerget afsløret.

Som afsløringen af, at daværende statsminister H. C. Hansen i 1957 hemmeligt gav grønt lys for, at USA kunne stationere atomvåben på Thule-basen i Grønland. Det skete kort tid efter, at regeringen  havde vedtaget et nej til atomvåben på dansk grund, et forbud som H.C. Hansen selv var gået til valg på.

Vi kan kun gisne om de aktuelle aftaler, men at de binder Danmark til USA-imperialismens krige og oprustning kan der ikke være tvivl om.

Vi kan ikke stole på politikernes løfter om oprydning og lovlighed, der skal meget mere til. At få en selvstændig og folkeligt besluttet udenrigspolitik kræver en helt anden grundig oprydning – ikke mindst vil en udmeldelse af NATO være en forudsætning.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne