Ny dansk lov vil indføre handel med asylansøgere og lukke Danmark for flygtninge

Torsdag sætter udlændinge- og integrationsministeren Mattias Tesfaye et lovforslag til vedtagelse, der betyder at enhver asylansøger fremover vil kunne afvises fra Danmark. I stedet for at få sin asylsag behandlet i Danmark sættes flygtningen på et fly til en lejr i et endnu ikke udpeget land i Afrika og får sin asylsag behandlet der. Socialdemokratiets kyniske og menneskefjendske asyl-og flygtningepolitik når med dette lovforslag højder, som må få Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard til at blive grønne af misundelse.

Tesfaye besøger Rwanda – et muligt modtagerland for deporterede asylansøgere

Regeringens lovforslag om at sende asylansøgere til lejre i et land uden for Europa, kommer på torsdag til 3. behandling og vedtagelse i Folketinget. Forslaget indebærer at asylansøgere der er nået frem til den danske grænse, skal sættes på et fly og transporteres til en flygtningelejr, f.eks. i det centralafrikanske land Rwanda, mange tusinde km væk.

Men heller ikke hvis man anerkendes som flygtning af de danske myndigheder er døren åben. Ifølge forslaget skal selv flygtninge der får asyl, ikke have lov til at komme til Danmark. I stedet forestiller man sig at vedkommende skal blive i det land, hvor modtagelsescentret er placeret eller overføres til en FN flygtningelejr.

Vedtages loven, er vejen åben for at ministeren kan indgå en aftale med f.eks. Rwanda, eller et andet land om at oprette en sådan lejr til parkering af asylansøgere.

Tesfaye påstår skinhelligt, at en sådan ordning vil forhindre flygtninge at tage den farlige tur over Middelhavet. Men det argument falder helt væk, da flygtningene stadig skal søge asylet ved den danske grænse og tage hele vejen, inkl. den farlige tur over Middelhavet.

Tilbage står den skinbarlige kynisme og menneskeforagt. Danmark skal lukke sine døre for asylansøgere, og mennesker på flugt skal vide, at de lige så godt kan lade være at søge til Danmark for hjælp. Den socialdemokratiske regering vil vinde kapløbet om den sorteste flygtningepolitik.

Lisbet Bonde fra APK udtaler:

– Denne lov vil være et fuldstændig brud med menneskerettighederne og med Danmarks og Socialdemokratiets hidtidige politik. Intet land kan afskrive sig sine humane forpligtigelser og udlicitere dem for betaling. Danmark må anerkende og stå ved flygtninges ret til at få behandlet deres asylsag. Og som aktiv krigsdeltager også tage medansvaret for det kaos og menneskeflugt de imperialistiske krige har skabt.
-Flygtninge vil blive sendt til et ukendt tredjeland mod betaling. I realiteten er der tale om menneskehandel.

Link til lovforslaget

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne