Hvorfor jeg stemmer NEJ til OK21 – igen

Her står vi så, midt i forhandlingerne, mens vores fagforening anbefaler os at give op, stemme ja, der er ikke mere at komme efter. Næstformand Anni Pilgaard skrev sågar ”Jeg er parat til at kæmpe ved OK24” Hvorfor vente endnu 3 år, hvorfor ikke kæmpe NU?

Opslag på facebook af Camilla Hjørlunde Hannecke

I marts måned stemte sygeplejerskerne nej tak til 5,02% lønstigning. DSR har siden været i Forligsen og er kommet tilbage med det samme tilbud – 5,02% inklusiv en negativ regulerings ordning, der gør at de sygeplejersker som har fået tillæg for at arbejde i front mod corona, og som har taget ekstra vagter og overarbejde, ja de bliver negativt reguleret.

Derudover bliver vi tilbudt en komite – eller det vil sige at Fagbevægelsens Hovedorganisation har stillet forslag om, at regeringen skal nedsætte en komite, der skal kigge på lønstrukturer i den offentlige sektor. Altså for alle de lavtlønnede fag i det offentlige. Dette forslag har Dansk Sygepleje Råd, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening valgt at tilslutte sig. Fint nok, men hvorfor det overhoved er blandet ind i sygeplejerskers overenskomstforhandlinger, er der til dato ingen der har kunne forklare mig?

Løftet om en komite indeholder ikke flere penge, eller lovning om indflydelse, og intet løfte om handling bagefter. Komiten skal udelukkende komme med ”anbefalinger” som den kommende regering så kan vælge at følge eller lade være…

Komiteen har angiveligt været længe undervejs. Det fortæller både formanden for BUPL og formanden for FOA, men nu er det åbenbart op til sygeplejerskerne, at sørge for at denne komite overhoved bliver til noget. Det er i hvert fald den trussel DSR kommer med, når de plæderer for at vi skal stemme ja denne gang.

Jeg køber desuden ikke præmissen fra DSR om, at hvis ikke vi stemmer ja nu, så får vi ingen komite og vi får ingen indflydelse. Jeg tror ikke på, at regeringen vil udelukke sygeplejersker som eneste faggruppe, fordi vi stemmer nej til OK, mens de andre får fri adgang. Noget retfærdighed må der trods alt være til.

I det nye tilbud er det også kommet ”introduktionsforløb for nyuddannede.” Igen kan jeg ikke se hvad et introforløb laver i vores overenskomst? Det burde være noget arbejdsgiver stod for helt af sig selv. Kigger man så nærmere på selve tilbuddet, så står der at introduktionsforløbet i udgangspunktet er for 37 timers ansættelse. Men hvad så med dem på færre timer? Vil de ikke kunne få introduktion? Eller vil man fremover kun kunne ansættes på 37 timer?

Dernæst står det formuleret at introduktion sagtens kan foregå andre steder end der hvor man har ansættelse? Det vil sige, man som nyuddannet kan sendes rundt på andre afdelinger under dække af at skulle ”lærer noget” men lur mig da, om ikke arbejdsgiver vil bruge denne gyldne mulighed til at bruge de nyansatte som Ludo brikker, og flytte rundt for at dække huller i vagtplanerne.

Og denne gang med DSRs velsignelse? Dét kan jeg simpelthen ikke byde mine kommende kollegaer! Det er jo en direkte forringelse af arbejdsvilkår, og det er noget som jeg ved, har været et stort problem på flere af sygehusene, hvor regionerne har forsøgt at få sneget enslydende sætninger ind i sygeplejerskers ansættelseskontrakter, fordi man har haft store rekrutteringsproblemer. Det har indtil videre været blevet stoppet, men nu har DSR simpelthen nikket ja til, at det her er et godt tilbud?? Men det er sørme da ikke et godt tilbud for medlemmerne. Kun for arbejdsgiver.

I løbet af foråret har der været stor fokus på sygeplejerskers løn. Tjenestemandsreformen er kommet på alles læber. Ligestillingsminister Peter Hummelgaard har været kaldt i samråd 2 gange og borgerforslaget om at afskaffe tjenestemandsreformen har været til første behandling i Folketinget.

”Den Danske Model” er blevet nævnt så mange gange, at havde man dog bare tipset på det forinden, så kunne man trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på nuværende tidspunkt. Men politikerne sagde også helt uforstående, at de ikke har hørt sygeplejerskerne klage før? Nok har vi klaget, men de har ikke hørt os. Det er da skræmmende!

Politikerne henviser til tidligere OK, hvor der er stemt Ja eller hvor der er accepteret andre forlig. Peter Hummelgaard har blandt andet sagt, at hvis vi er utilfredse må vi vise det, og vi skal tage kampen ved overenskomstforhandlingerne. Dette har han sagt meget tydeligt og gentagende gange…

Og her står vi så, midt i forhandlingerne, mens vores fagforening anbefaler os at give op, stemme ja, der er ikke mere at komme efter. Næstformand Anni Pilgaard skrev sågar ”Jeg er parat til at kæmpe ved OK24” Hvorfor vente endnu 3 år, hvorfor ikke kæmpe NU? 🤯
For denne gang ER det anderledes. Denne gang har vi lavet så meget larm, at politikerne har rettet deres opmærksomhed mod os. Denne gang skal vi tvinge dem til at lytte. Og til at forstå! 💪🏻

Hånden på hjertet❤ Jeg stemmer NEJ fordi jeg ikke kan andet. DSR siger altid at man aldrig må sige ja tak til et nyt job uden at have forhandlet tilfredsstillende løn og vilkår hjem, men på samme tid anbefaler de os at sige ja, til et – i mine øjne, endnu ringere tilbud end det første vi allerede har stemt NEJ til. De anbefaler os at stemme ja til et tilbud vi ikke er tilfredse med?

Jeg kan ikke acceptere kun at få 5,02% i lønstigning.
Jeg kan ikke acceptere at mine kollegaer reguleres negativt.
Jeg kan ikke acceptere at mine nyuddannede kollegaer, skal bruges som Ludo brikker.
Derfor stemmer jeg NEJ – igen 💥

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne