DA: færre offentlige ansatte skal løbe hurtigere

Dansk Arbejdsgiverforenings krav om billigere offentlig arbejdskraft her midt i OK21 er ikke til at tage fejl af. Der skal være færre offentlig ansatte, færre varme hænder, de der er tilbage skal løbe hurtigere og endnu større dele af den offentlige sektor skal privatiseres. Sådan lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA, i deres nyeste katalog af krav til at den socialdemokratiske regering skaffer dem mere og billigere arbejdskraft.

For arbejdergiverne handler det hverken om mennesker eller omsorg – men derimod om profitabel service- og velfærdproduktion. Det hedder således i DA:

Produktion af velfærdsydelser i den offentlige sektor skal være mere effektiv

Forslag: Den produktion af velfærdsydelser, der sker i den offentlige sektor, skal være mere effektiv. For eksempel bør en større del af den offentlige sektor digitaliseres. Desuden bør en større andel af velfærdsydelserne konkurrenceudsættes og dermed produceres af den private sektor.

Det vurderes, at potentialet er stort for at hæve produktiviteten i den offentlige sektor gennem f.eks. øget konkurrenceudsættelse og digitalisering. Øget produktivitet vil mindske behovet for at ansætte flere i den offentlige sektor og frigive arbejdskraft til den private sektor.

Hvad det handler om for de offentlige arbejdsgivere og den socialdemokratiske regering er også endnu en gang blevet tydeligt demonstreret. Ingen ligeløn, ingen reelle nødvendige lønstigninger.

Og for at træde yderligere på de offentlige ansattes arbejdsforhold ønsker DA, at kommuner og regioner skal have reduceret deres bloktilskud eller refusion ved højt sygefravær blandt medarbejderne – og få en belønning ved lavt sygefravær. Hvordan en sådan ordning vil blive omsat i praksis for dem på gulvet, er ikke svær at regne ud.

DA’s forslag er lige fra bogen med EU service- og udliciteringsdirektiv og budgetkontrol. Alt sammen noget som den socialdemokratiske regering har tilsluttet sig og administrerer på arbejdsgiverne vegne.

DA kalder sine dårligt skjulte angreb på de offentligt ansatte for tiltag til at øge det såkaldte ”arbejdsudbud”, hvilket oversat til dansk betyder mere billig arbejdskraft at vælge imellem. De vil derfor have lettet adgangen til mere udenlandsk arbejdskraft fra landene udenfor EU som f.eks. udenlandske statsborgere fra fire kandidatlande til EU (Albanien, Republikken Nordmakedonien, Montenegro og Serbien). De foreslås omfattet af EU’s fri bevægelighed af arbejdskraft i Danmark.

Blandt DA’s 11 konkrete reformkrav her, op til at regeringens ydelseskommission skal komme med sine reformforslag. er ikke overraskende også, at færre skal kunne modtage kontanthjælp og at alle skal i tvangsaktivering fra dag ét.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne