Statens luftfartsselskab SAS i frontalangreb på faglige rettigheder

Under dække af corona-krisen har det svensk-danske statsejede luftfartsselskab, SAS, gennemført det ene angreb på de ansatte efter det andet. Samtidig har det modtaget mia. i støtte. Langt de fleste kabinemedarbejdere, bagageportører, flymekanikere m.fl. er stadig på tvungen orlov. Lokalaftaler er blevet opsagt, og de arbejdere der er tilbage, er blevet presset til at gå ned i løn og arbejde på alle tider af døgnet.

En række SAS-flymekanikere fortæller til fagbladet A4, om lange arbejdsuger og et ulideligt arbejdsmiljø. Arbejdsuger på op til 50 timer og kort tid til at vende døgnrytmen fra nat- til dagarbejde.

Under corona-krisen har SAS forværret arbejdsforholdene for deres flymekanikere i en sådan grad, at det har gjort arbejdet ulideligt for de mange ansatte i luftfartsgigantens tekniske afdeling.

Forringelsen af arbejdstider skete direkte i forlængelse af at SAS i november 2020 opsagde samtlige lokalaftaler, også for de ansatte i teknisk afdeling. Og samtidig krævede SAS ledelsen at der skulle spares 15 procent på de ansattes løn og arbejdsvilkår. En aftale som de ansatte nægtede at gå med til:

-Det kan ikke komme på tale at vi indgår en ny permanent lokal aftale med forringende vilkår, under corona krisen. Vi har tilbudt, er være med til at finde midlertidige besparelser under krisen. Men det har SAS ledelsen nægtet.

Til gengæld har de gjort alt for at gøre arbejdsforholdene utålelige. – Vi har aldrig haft så gode muligheder for at have almindelige arbejdstider som nu. Alligevel tvinger ledelsen os til at knokle igennem på de mest umulige tider af døgnet, fortæller en SAS-mekaniker til A4.

Det er umuligt at se SAS ledelsens angreb og ændringer af vagtplaner som andet end en faglig konflikt mod fagforeningen og de ansatte. SAS strammede skruerne gevaldigt på de ansattes vagtplaner umiddelbart efter, at forhandlingerne om forringelser af arbejdsvilkår brød sammen.

Tidligere havde flyteknikerne et vagtskema, hvor flertallet arbejdede syv dage i træk, og derefter havde syv dage fri. Arbejdet foregik både dag, aften og nat og i weekender.

Nu fremgår det af vagtplanerne, at SAS-teknikerne eksempelvis har tolv arbejdsdage i løbet af en 14 dages periode, uden sammenhængende fridage.

Den seneste vagtplan for maj viser, at teknikerne i perioder skal arbejde 11 ud af 12 dage. Derudover skal teknikerne arbejde syv ud af tolv weekender i løbet af en tre måneders periode.

Samtidig viser vagtplanerne, at det tekniske personale i perioder har arbejdet op til 50 timer om ugen, direkte efterfulgt af en 48 timers arbejdsuge.

Udover den øgede arbejdsmængde, skal teknikerne også acceptere, at ledelsen nu kan ændre deres vagtplaner med tre dages varsel. Vagterne ligger stadig som oftest om aftenen eller om natten på trods af, at corona-pandemien holder langt de fleste fly på jorden.

Ifølge tillidsmanden for det tekniske personale i SAS, har ledelsen smidt hensynets til de ansattes arbejdsglæde og helbred over bord.
-Jeg har kolleger med årtiers erfaring, som fortæller mig, at de ikke kan holde til arbejdet længere, og ligeså erfarne kolleger, der allerede har fundet andet arbejde.

Det har fra starten stået klart, at SAS vil have tocifrede, permanente besparelser på vores løn- og ansættelsesvilkår. Med et milliard-stort statsligt lån i ryggen er man altså godt i gang med at afmontere resultatet af 30 års fagligt arbejde, siger tillidsmanden til A4.

De fleste danske ansatte stadig på arbejdsfordeling

SAS sendte i oktober sidste år 1.800 ansatte på arbejdsfordeling, heriblandt også det kabinepersonale, der ikke er på orlov. 573 danske kabineansatte er sendt på ulønnet orlov.

Orlovsordningen blev i al hast stablet på benene under en større fyringsrunde i juni sidste år, da corona-pandemien slog flybranchen økonomisk omkuld. Her fik halvdelen af kabinepersonalet valget mellem at blive fyret eller gå på orlov i to år. Under orloven får de ansatte ikke løn, men får ret til at til beholde deres hidtidige lønniveau og anciennitet, og får samtidig ret til at blive genansat, når SAS igen får brug for at sende fly og mandskab på vingerne. Til gengæld sparer SAS et millionbeløb i ubetalte opsigelsesvarsler og pensionsindbetaling.

De danske kabineansatte havde til gengæld fået lovning på at stå først til genansættelser når flyende kom i luften. Den aftale har SAS nu omgået. I stedet er der lavet aftale med norske kabinearbejdere om at tage de første langdistancefly fra København. SAS-ledelsen udtaler at det skyldes, at den danske fagforeningen var ufleksibel…

Statsmagten bulldozer arbejderklassens sejre

Med arbejdsgiverforeningen Dansk Industri, og EU-lovgivning i ryggen, er den danske stat alle steder forrest i frontalangreb på løn og arbejdsforhold. Og samtidig i direkte konfrontation med fagforeninger, overenskomster og lokalaftaler. Det er ikke kun i Danmark, men overalt i Europa at EU og statsmagten er direkte med til at nedbryde faglige rettigheder. Og hver gang de ansatte giver en lillefinger og går på ubetalt orlov eller giver andre midlertidige indrømmelser, står SAS og DSB og de andre store statslige selskaber klar til at tage hele armen, og til sidst gøre klar til privatisering.

Som det tydeligt fremgår af kampen for jernbanearbejderne, i busselskaberne, i sundhedsvæsnet og plejesektoren, osv. osv. Det er en fælles kamp. En kamp for retten til ordentlige løn og arbejdsforhold.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne