Lovløshed i Boligforeningen Østjysk Bolig og Århus Kommune – nedrivningsplan må erklæres ugyldig

Tidligere direktør i Århus Boligforening aftalte nedrivningen i en ‘udviklingsplan’ for bebyggelsen Bispehaven bag om ryggen på beboerne og brugte boligforeningen penge til private formål. Kommunen lukkede øjnene og havde selv økonomiske interesser i at sælge attraktive nabogrunde til bebyggelse. ‘Udviklingsplanen’ bestod bl.a. af nedrivning af blokke der netop var renoveret for et tre cifret millionbeløb.

Demonstration i Bispehaven 6. april mod ghettolovene og de planlagte nedrivninger. Foto: Almen Modstand

En advokatundersøgelse af Boligforeningen Østjysk Bolig, og den tidligere direktør Allan Søstrøm, har fundet mistænkelige forhold, der omfatter kontantoverførsler til uvedkommende private bankkonti for samlet 9,3 millioner kroner, privatlignende udgifter til f.eks. restaurationer og dyre vine afholdt for boligforeningens regning for 2,2 millioner kroner, private udgifter skjult i boligforeningens byggeregnskaber for 1 million kroner og slutteligt de mistænkelige indbetalinger fra en storleverandør på 7,4 millioner kroner, som blandt andet er gået til at balancere diverse konti i Østjysk Bolig, der var benyttet til at dække private udgifter. I alt 19,9 millioner kroner, hvoraf nogle af beløbene kan dække over de samme transaktioner. Derfor er det samlede beløb skønsmæssigt opgjort til mellem 15-20 millioner kroner.

Sagen begyndte at rulle da tilsynet fik et tip om at direktøren Allan Søstrøm havde brugt flere hundrede tusinder af kroner, der var afsat til tryghed i Bispehaven til sit eget køkken. Og at rødvins andelen på repræsentationskontoen mindede om den tidligere Farum borgmesters.

Århus Kommune og Østjysk Bolig besluttede i 2017 at udarbejde en fælles ”udviklingsplan”, som skulle bidrage til at ændre området fra et såkaldt særligt udsat boligområde til en attraktiv bydel. Og i 2019 blev planen præsenteret med nedrivningen af en mængde blokke, der netop lige var blevet renoveret for et tre cifret millionbeløb.

Beboerklagenævnet gav i januar 2021 beboere i Bispehaven ret i, at kommunens og Østjysk Boligs aftale om at rive seks boligblokke i kvarteret ned, er truffet i strid med lovgivningen, da beslutningen ikke blev forelagt et afdelingsmøde boligområdet, hvad den efter reglerne skulle have været. Men eftersom beboernes klage kom to dage for sent, ville nævnet ikke erklære beslutningen ugyldig…

Østjysk Bolig der i samarbejde med Aarhus Kommune har udarbejdet ”udviklingsplanen”, dækker sig ind under at de har fulgt de vejledninger og anvisninger, som er udarbejdet og udstukket af ministeriet.

I følge den daværende direktør betød kravet om at der indenfor det lille geografiske område, der er defineret af Århus kommune, kun måtte være 40% almene boliger, at nedrivninger af eksisterende bygninger var helt nødvendige, så der kunne gives plads til nye.

Selvom ”udviklingsplanen” med nedrivningerne altså er vedtaget hen over hovedet på beboerne, så skal selve helhedsplanen til afstemning på et afdelingsmøde… Men her har kommunen mulighed for at gennemtrumfe nedrivningerne uanset hvad beboerne siger

Efter advokat undersøgelsen landede onsdag er der rejst tiltale mod flere i Østjysk Bolig. Og det er helt åbenlyst at alle dispositioner der er foretaget politisk af disse forbrydere må være ugyldige grundet inhabilitet. Men sådan fungerer det danske retssystem naturligvis ikke. Kun beboerne i udsatte boligområder skal betale og have dobbeltstraf og smides ud.

Læs også

Folketinget fastholder at rive flere tusinde almene boligerne ned
KPnet 7. april 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne