Boligminister vil tvangsflytte fattige

Løgnen om at fattigdom skabes af bestemte kvarterer og billige boliger gennemsyrer Boligministerens nye udspil om forebyggelse af parallelsamfund. Udspillet er endnu et fordækt angreb på arbejderklassen og den almene sektor, og retten til en billig bolig, og frihed til at bosætte sig hvor man ønsker det.

Små almene boligområder skal nu med i ghettopakken. Har et område mindst 1.000 beboere, som adskiller sig negativt fra det omgivende samfund på kriterier som beskæftigelse, indkomst og kriminalitet og hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere overstiger 30 procent.

”Når mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bosætter sig i bestemte boligområder, øger det risikoen for, at religiøse og kulturelle parallelsamfund vokser frem. Derfor vil regeringen nu arbejde for at skabe blandede boligområder og hermed også for, at beboere med ikke-vestlig baggrund om 10 år højst udgør 30 procent i alle boligområder i Danmark. Det vil kræve en storstilet og målrettet forandring af den aktuelle beboersammensætning i mange af landets almene boligområder. Men det er både vigtigt og nødvendigt”, skriver indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Men hvad betyder det egentlig. Som der står i teksten er der en stribe kriterier hvor et nabolag skal måles op mod ”Det omgivende samfund”: F.eks. uddannelses niveau, beskæftigelse, og indkomst.

Det er en anden måde at sige til arbejdere at i de rigeste kommuner at de ikke regnes for noget. Fordi definitionen af ”det omgivende samfund” i praksis ikke er et udtryk for et gennemsnit af alle der bor arbejder i Danmark. Eller andre sammenlignelige områder. Men er et udtryk for et gennemsnit i den enkelte kommune. En kommune med relativt flere direktører og veluddannede skal derfor have ret til at behandle rengøring, sosu-assistenter og buschauffører og kassemedarbejdere som uønskede. Et almennyttigt kvarter hvor de dårligst betalte arbejdere har råd til at bo, kan i sidste ende helt blive tvunget til at udelukke ny tilflyttere. Eller risikere tvangsnedrivning.

Regeringen og Danmarks statistik vil stadig ikke bruge helt simple geografiske indikatorer på migranter, men bruger et selvopfundet dansk udtryk ”ikke-vestlige indvandrere og efterkommere”, Det dækker i praksis over stort set samtlige udviklingslande i verden. Alle fra pakistanske it ingeniører, til flygtning fra Chile. Og deres efterkommere, ikke at forglemme.
Udgør migranter og deres børn, 30 procent af indbyggerne i et almennyttigt bolig område så skal det alene være nok til at kan udløse en mængde tiltag, der skal begrænse ny tilflyttere.

I en video på Almen modstands facebook side stiller Ibrahim El Hassan, beboer i Vollsmose det simple spørgsmål:

Politikere retfærdiggør nedrivning af tusinder af boliger og tvangsflytning af tusinder af beboere ved at pege på statistikker om bl.a. beskæftigelse og uddannelse.
Men hvordan er det nu tvangsflytning og nedrivning løser socio-økonomiske udfordringer?

Svaret er simpelt. Det gør det ikke.
Hvis du også er imod nedrivning af gode almene boliger, skriv under på borgerforslaget og sig STOP for den såkaldte ghettolov!

Om en uge skal borgerforslaget om at afskaffe den såkaldte ”ghettolov” behandles i Folketinget.

Link til udspil fra Boligministeren


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne