2 års fængsel for protest mod Corona nedlukningen

Myndighedernes prøvesag med Corona lovgivning endte med en dom på 2 års fængsel.Det handler om en demonstration mod nedlukningen af Danmark, der startede den 9. januar på Rådhuspladsen i København. Her står flere anklaget for at forstyrre den offentlige orden. Anklagemyndigheden forlanger bl.a. at en taler ved demonstrationen skal flere år i fængsel, fordi sammenhængen med Covid19 pandemien er en skærpet omstændighed. Det blev en dom på to års fængsel. Det er et angreb på demonstrations- og ytringsfriheden.

En taler på en demonstration den 9. januar, har været varetægtsfængslet i mere end 40 dage, bl.a. under lovbestemmelserne i Lømmelpakken fra 2009. Hvor politi og anklagemyndighed har ret til at tage en politisk vurdering af hvad og hvem, de mener, der kan risikere at forstyrre den offentlige orden. Altså f.eks. personer eller demonstrationer der er aktive mod magthavernes coronapolitik, kan dømmes til ufrivillig indespærring på forkant. Alene fordi det formodes at deres synspunkter og handlinger kan risikere at give forstyrrelser af den offentlige orden.

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne udtaler om dagens politiske dom:

Dommen i dag med dobbelt straf for at demonstrere mod regeringens Corona-politik er en politisk dom. Det er ren magtmisbrug mod politisk aktivisme. En skandale at hun overhovedet stod anklaget. En skandale at hun blev dømt. En skandale at hun er varetægtsfængslet som om hun var en livsfarlig forbryder. En skandale, at regeringen og statsmagten har brugt Corona til en fordobling af straffen. En skandale hun er dømt til ubetinget straf. En skandale hun er dømt til fængsel og ikke til samfundstjeneste. Hele sagen har karakter af et totalt overgreb fra politi og anklagemyndighed, dommere og de politikere der står bag loven.

Corona-love bliver brugt mod sociale og politiske protester mod regeringen politik. Det er helt ude af proportioner at blive dømt for ord og deltagelse i en demo, hvordan den end udvikler sig. Det det må forlanges at dommen omstødes til frifindes.

Taleren der nu har siddet indespærret i 40 dage og har ventet på at sagen kommer for retten, er tiltalt for at have anstiftet og tilskyndet til vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod politiet. Ligesom hun ifølge tiltalen tilskyndede til grov forstyrrelse af den offentlige orden og var med til at igangsætte demonstrationen med et ønske om, at der skulle øves vold eller trusler om vold “mod personer eller gods”.

– ”Vi er vrede, og vi er trætte, og vi er ved at blive sindssyge, Er der ingen, der lytter på os? Der er ingen, der lytter til os venner. Så hvad gør vi? Vi får dem til at lytte. Fuck Systemet. Fuck Mette. Fuck politi. Fuck det hele mand. – Er I klar til at smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her? ” Sagde hun blandt andet, ifølge TV2.

De nye corona-bestemmelse, der kan give dobbeltstraf for lovovertrædelser der er relateret til covid-19 blev vedtaget i marts 2020 af Folketingets partier med undtagelse af De Radikale, Enhedslisten og fire uden en folketingsgruppe.

I bemærkningerne til lovforslaget står der, at hvis man skal bruge den særlige corona-bestemmelse forudsætter det, at lovovertrædelsen helt eller delvist skal have været motiveret af at udnytte den situation, som covid-19-epidemien i Danmark har medført.

At anklagemyndigheden har rejst krav om at bruge særlovgivningen mod en demonstration, som dybest set er udtryk for politisk modstand mod netop den type nedlukning og selvsamme lovgivning, viser helt tydeligt, at politiet og anklagemyndigheden er ude i et åbent angreb på demonstrations og ytringsfriheden.

Sagen kort

Demonstrationen den 9. januar, kvinden talte til, var arrangeret af gruppen Men in Black, ’Demonstration for frihed’, der var lovligt anmeldt.

Kvinden blev allerede anholdt et par dage efter demonstrationen og fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Her nægtede hun sig skyldig og forklarede, at hendes udtalelser blot var en “talemåde” og ikke tænkt som voldelige, skriver Ekstra Bladet. Ved retsmødet oplyste hun også, at hun er mor til to børn på fem år og to år. Dommeren ved grundlovsforhøret i byretten fandt heller ikke grund til, at kvinden skulle varetægtsfængsles.

Politiet og anklagemyndigheden kærede straks afgørelsen, og i Østre Landsret fik myndighederne medhold i, at den unge mor skulle varetægtsfængsles.

Hun har nu siddet spærret inde siden den 28. januar, mere end 40 dage, fordi politiet påstår hun er farlig for deres offentlige orden.

Læs også:

Overvågnings- og politistat med ny epidemilov!

Link: Anklager kræver tre års fængsel til kvinde for demo-tale (berlingske.dk)


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne