Kommunistisk Politik Digital 5 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 5 – 2021

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 8-9, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra og uh KPnet og KPnetBlogs

Vacciner skal ikke være et sikkerhedspolitisk spørgsmål og støtte til Israel
Statsministerens besøg i Israel sammen med den østrigske kansler må fordømmes på det kraftigste. Det er en del af et imperialistisk magtspil, hvor vacciner både er en milliardforretning og handelsvarer og et sikkerhedspolitisk redskab i kampen om kontrol og magt.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

For en revolutionær vej! Nej til kapitalistisk krisepolitik!
Aktivister fra APK, Arbejderpartiet Kommunisterne var i går på gaden og dele løbesedler ud. På Nørrebros Runddel ved Metrostationen vakte uddelingen og de røde faner god interesse. For en revolutionær vej ud af krisen! – Stem NEJ til OK21! – Epidemiloven skal væk – Nej til kapitalistisk krisepolitik! lød det fra megafonen. Snakken gik og smilene bredte sig.

Overvågnings- og politistat med ny epidemilov!
APK fordømmer den nye epidemilov som en overvågnings- og politistats lov. Den undergraver befolkningens retssikkerhed og øger statens magtbeføjelser. Det er ikke nok, at den kan revideres senere.
Udtalelse ved Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Det fælles EU-vaccinepas vil ekskludere en del af befolkningen
EU’s lovforslag om et fælles EU Corona-vaccinepas rejser en række alvorlige problemstillinger og besvarer få. Det er ikke et moralsk spørgsmål om, at det giver fordele for nogle, der så vil kunne rejse og ikke til andre. Problemet er, at det indskrænker rettigheder for en del af befolkningerne i EU. Det sker med en overstatslig lov uden udløbsdato, for hvornår frihedsrettighederne vil blive givet tilbage igen.

Milliarderne ruller i privatiseret Corona indsats
Konsekvenserne af årtiers privatiseringer og nedskæringer i det offentlige har vist sig med dødelig alvor her under Covid-19. Alligevel forsætter regeringen og Folketinget med at bekæmpe pandemien med samme uduelige medicin. Med mere privatisering, nye flercifrede milliarder kr. til indkøb hos private firmaer. Mens der ikke investeres i den offentlige folkesundhed og ansatte.

8. marts – Kvindernes Internationale Kampdag

Arbejdende kvinder: Lad os gå sammen og bekæmpe vold, ulighed, udnyttelse og alle reaktionære kræfter
8. marts 2021 må blive et nyt vendepunkt, i at kvinder over hele verden går sammen i en forenet og styrket kamp for deres krav og rettigheder – mod ulighed, udnyttelse, imperialisme, racistisk-fascistisk aggression og alle former for reaktionære kræfter, understreger CIPOML i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag.

”Vi er mange og vi findes i nærheden” – Video – hjælp mod vold uden lyd
Under corona-pandemien er vold mod kvinder accelereret og voldsramte kvinder verden over har været isolerede med deres aggressor i hjemmene. Det fik den mexicanske aktivistgruppe Colectiva Hilos til at lave denne video med et nødtelefonnummer og tilbud om hjælp. En video uden lyd.

Anette Buur: Vold mod kvinder – vi skal kunne tro på forandring
Hvorfor er vold mod kvinder så stort et problem, og hvad gør vi ved det? KPnet har talt med Annette Buur, der er en af oplægsholderne på Kvinder i Kamps 8. marts. Mødet bliver holdt online og alle er velkommen.

“Grønland har mange stærke kvinder” – interview med Aaja Chemnitz Larsen
Grønland er et land med en enorm social ulighed, med fattigdom og med vold mod kvinder – og på samme tid et moderne land i udvikling og ikke mindst med stærke og kæmpende kvinder. Aaja Chemnitz Larsen fortæller i anledningen af kvindernes internationale kampdag om kvindeliv i Grønland. Aaja Chemnitz Larsen repræsenterer partiet IA, Inuit Ataqatigiit i Folketinget og bidrager til Kvinder i Kamps 8. marts, som man kan deltage i på et online aftenmøde og et gademøde om eftermiddagen.

Kvindernes Internationale Kampdag og Jagtvej 69
I år har organisationen Kvinder i Kamp valgt af fejre Kvindernes Internationale Kampdag ved bl.a. et gademøde kl. 16-17 ved Nørrebros Runddel og adressen Jagtvej 69 i København. Det er på denne adresse at det tidligere Ungdomshus lå. Tidligere! Fordi det historiske hus, der lå her, blev jævnet med jorden i kampen mod den københavnske ungdom af en fundamentalistisk og reaktionær kristen sekt og med Borgerrepræsentationens medvirken.
Men adressen er først og fremmest kendt for en verdenshistorisk begivenhed, nemlig indstiftelsen af Kvindernes Internationale Kampdag i 1910.

Styrk kvindesolidariteten! Kvinder i Kamp holder 8. marts
For et fuldt kvindeliv – Ligeløn lige nu – Stop volden mod kvinder – Sociale rettigheder for alle kvinder – International solidaritet!
Kvinder i Kamp markerer 8. marts med et gademøde kl 16-17 i København og et online møde kl 19-20. Alle er velkomne!

OK21

Stem nej til OK21 – protester mod honninghjerter og underbemanding
De fleste organisationsforhandlinger på det offentlige overenskomstområde er overstået og klar til at blive sendt til urafstemning den 12. marts. Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse har sagt god for et OK21 resultat, men har fredag den 5. marts indkaldt til ekstraordinær kongres, der skal stemme om resultatet inden at det sendes til urafstemningen.

Murersvendenes Brancheklub i København anbefaler et Nej til OK21
Bestyrelsen i Murerbrancheklubben i København anbefaler et NEJ til overenskomstforliget mellem 3F Byggegruppen og Dansk Håndværk.
De peger bl.a. på direkte forringelser: At anciennitetskravene flere steder er hævet, at der kun er hensigtserklæringer – ingen handling – mod social dumping, at retten til overenskomstmæssig sygeløn er forringet, at arbejdstidsbestemmelserne er gjort mere fleksible – og ikke mindst har man accepteret den samme spinkle økonomiske ramme som i OK20.

Sig nej til OK21 forliget!
“Jeg stemmer nej for jeg tror stadigvæk på solidariteten, fællesskabet og kampen”.
Vi har sakset dette indlæg på facebook fra Jan Andreasen, HB medlem og sektionsformand i Uddannelsesforbundet

KLASSEKAMPEN OG COVID-19

En tid hvor kapitalismen udnytter corona-pandemien, mens verdens folk protesterer
Udbytningen og fattigdommen vokser, men samtidig går befolkningerne, ungdommen og kvinderne i verden sammen og kæmper. Arbejderklassens og befolkningernes kamp vokser på alle kontinenter, hvor der rejses krav om arbejde, sundhed og forebyggelse, lønninger og demokratiske rettigheder. I denne situation har CIPOML afholdt sin 26. verdenskongres.

Mette Frederiksens vaccine-alliance med apartheid-Israel må stoppes!
Statsminister Mette Frederiksen har annonceret en rejse til Israel for at tale om mulighederne for at samarbejde om corona-vacciner. Dermed knytter hun Danmark til den aggressive imperialistiske alliance USA-Israel, der bruger pandemien i sin magtpolitik. Vi må helt afvise samarbejdet med apartheid-Israel! Det er krigspolitik Mette Frederiksen har gang i – ikke sundhedspolitik.

Hvorfor bakker Enhedslisten op om regeringens epidemilov?
Folketinget står overfor at vedtage en ny epidemilov, hastet igennem af regeringen. Loven giver sig ud for at være sat i verden af hensyn til folkesundheden, men drejer sig i virkeligheden om tvangsmidler der kan sættes ind imod befolkningen. Men hvor står Enhedslisten, og hvorfor er partiet så tavst?

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Kampen om Jagtvej 69 fjorten år senere
Krigen mod den københavnske ungdom
I dag for 14 år siden – torsdag den 1. marts 2007 – blev Ungdomshuset på Jagtvej 69 ryddet ved et politiangreb kl. 7.00 om morgenen. Grunden efter den kyniske rydning og nedrivning af ungdommens hus er stadig tom.  “Intet Glemt Intet Tilgivet”

Glidebane mod fascisme?
Overalt i verden ser vi, hvordan de højreekstremistiske og fascistiske kræfter vokser i styrke understøttet generelt af nyliberalismen. De får luft og plads. Normaliseres i det politiske spektrum. Racisme er ikke et begreb, der svæver frit i luften, men er en håndgribelig politisk udtryksform. Det er en bekymrende udvikling også i Danmark. Hertil skal så lægges dansk ivrig deltagelse i USAs krig mod terror, militær oprustning og en lovgivning der har begivet sig ud på en alvorlig glidebane, hvor de borgerlige frihedsrettigheder afløses af kontrol og tvang. Der må stoppes.

Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet
I det nye nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag behandles den glidebane væk fra demokrati hvor de borgerlige frihedsrettigheder erstattes af kontrol og tvangslovgivning. Det er set før, hvad det kan betyde. Fascisme kommer ikke som en tyv over natten. Derimod banes vejen gradvis – der indføres en række reaktionære love og foranstaltninger som giver plads til fascistiske kræfter og i sidste ende fremmer fascismens magtovertagelse. Bladet opfordrer til at styrke den antifascistiske kamp.

Regeringens regneark: Fattigdagpenge skal holde folk i arbejde
Levevilkårene som arbejdsløs er systematisk forringet gennem årtiers nedskæringsreformer. Perioden er barberet ned og dagpengene dækker i dag i gennemsnit kun omkring 48% af lønnen. Men i regeringens absurde regnestykke vil en regulering, hvor dagpengene fremover følger lønudviklingen mere end femdoble den reelle og ret så beskedne merudgift.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Solidaritet med den haitianske arbejderklasses kamp
Haiti: Folkelige demonstrationer og protester kræver Jovenal Moses-regeringens afgang og demokratiske valg. Protesterne besvares med terror og overgreb fra regeringens side.

Træk de franske tropper ud af Mali og Sahel nu!
Macron og fransk imperialisme fastholder den militære tilstedeværelse i Sahel-området på fuldt tryk. Missionen er blevet bakket aktivt op af Danmark, der gennem flere år har været en del af den fransk ledte militæroperation Barkhane.

Ecuador: Valgkommission anklages for svindel med folkets stemmer
Fredag den 26. februar er der indkaldt til protest-demonstration i Quito, Ecuador, efter at valgkommissionen i søndags underkendte optællingen af første runde i præsidentvalget og fratog Yaku Perez sejren over den konservative politiker Guillermo Lasso. Kravet fra demonstrationen er, at alle stemmer skal respekteres og tælles med.

Texas blackouts – når strømmen bliver privatiseret
En sjælden vinterstorm nåede i sidste uge ned til Texas i USA, og det fik en hel stribe kraftværker til at bryde sammen, fordi kølevandet frøs. Det førte til at staten indførte rullende blackouts midt i kulden, og efterlod flere millioner uden strøm det meste af dagen.  Strømsammenbruddet i Texas er et skræmmeeksempel for os – for det er netop det system af privatiseret infrastruktur, som EU vil indføre overalt.

Oktober Radio: For et fuldt kvindeliv 8. marts 2021
I denne uges podcast har vi en gæst fra initiativet Kvinder i Kamp, og hun fortæller lidt om 8. marts arrangementerne og om de spørgsmål der trænger sig på i kvindekampen. Efter det kommer vi ind på den danske statsministers udflugt i Israel. Til sidst taler vi om varme hænder kontra robotter på plejehjem.
Udsendelsen den 6. marts 2021

Oktober Radio: Stem nej til OK21
I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi om, hvordan man skal tolke resultatet af de offentlige overenskomstforhandlinger, og hvorfor vi anbefaler at stemme NEJ. Vi når også at tale om krise og præsidentvalg i Ecuador, og til sidst om slaveforhold for migrantarbejdere der bygger fodboldstadions i Qatar.
Udsendelsen den 27. februar 2021

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne