Oktober Radio: Illusionen om det teknologiske fix for kapitalismen

Udsendelsen den 20. februar 2021

I denne uges podcast taler vi om hvordan nogle af verdens milliardærer påstår, at teknologi kan løse alverdens problemer, fra klima og energi til sundhed og ulighed. Det er et massivt forsøg på at fjerne opmærksomhed fra de egentlige klassemodsætninger under kapitalismen.

Den tidligere direktør for Microsoft er en af flere it milliardærer, der er begyndt at bruge deres gigantiske pengetanke til at sætte en politisk dagsorden. Der skrives bøger og holdes foredrag: Nu skal der genbruges mere, lyder det bl.a. fra de samme virksomheder der har drevet køb og smid væk kulturen til nye højder, gennem årtier.

Milliardærerne er også ved at overtage begrebet ”grøn omstilling”, og ”ny teknologi” sælges som den eneste løsning. Det de forsøger at skjule er, at kapitalismen er problemet. Og intet teknologisk fix vil ændre det.
Videnskab, teknologi og industrialiseringen, er ikke problemet. Men det at jordkloden drives som en forretning, og kapitalen og magten reelt er i hænderne på ganske få, hvis eneste drivkraft er at akkumulere og koncentrere endnu mere kapital og magt. På bekostningen af alt liv og med ekstreme menneskelige omkostninger.

Ikke mindst under corona nedlukningen er det blevet meget tydeligt, at verdens rigdomme er blevet akkumuleret og koncentreret hos en ganske, ganske lille gruppe ufatteligt velstående personer. Og de vil gøre alt for at sikre deres kapitalistiske system overlever, og den ekstreme ulighed består.

Det er en grundmodsætning i kapitalismen, der allerede blev beskrevet af Marx og Engels. Kapitalen akkumuleres og store rigdomme og dermed også stor magt koncentreres hos en lillebitte gruppe af mennesker, mens man forarmer det store flertal af jordens befolkning, og arbejderklassen, der skaber værdierne.

Den eneste vej frem er egentlig at knuse det eksisterende system og fratage alle de her milliardærer, penge, magt og privilegier. Hele statsapparatet skal simpelthen omstyrtes, og en helt ny statsform, den socialistiske stat, skal vokse frem. Det kan kun ske gennem en revolution, og det kan kun ske ved at arbejderklassen og ungdommen, bliver bevidste om at det er retningen og målet.

Magthaverne forsøger i stedet at gensælge teknologi som det optimistiske svar på kapitalismens kriser. Optimisme og håb om, at der en fremtid hvor teknologien kan løse alle de problemer, som vi ser i vores samfund: Uligheden i sundhed, rent vand, sunde fødevare osv.. Budskabet er, at ungdommen ikke skal bruge sin energi og kræfter på at nedbryde milliardærernes kapitalistiske samfund, ikke stræbe efter en socialistisk revolution, men på at udvikle teknologi.

Læs også:
Arbejderklassen og ungdommen har hovedrollen i den revolutionære forandring

Mars fortællinger
Altså om at vinde ungdoms hoveder og hjerter, med fortællinger om at raketforskere og dygtige computer ingeniører er svaret på verdens problemer. Alle de penge der bruges på udflugter til Mars, fra både USA, Kina og De Arabiske Emirater, der har taget turen i dette vindue, viser jo noget af det misforhold, der også er i verden, mellem den utrolige rige del af verden og så den fattige del, som bare skal levere råstoffer.

Man kan se hvordan de rige lande kappes på viden og satser på at tiltrække en veluddannet elite fra hele planeten til interessante og spændende projekter. Mens det forklares som om det handler om menneskehedens fremtid, “glemmer man” at teknologiudvikling mest gavner de rigeste stormagter og de store monopoler i deres indbyrdes grundlæggende konkurrencekamp, hvor alliancer er midlertidige. De fattige lande vedbliver med at være fattige.

Der bliver ikke delt teknologi og viden, og selvom man delte viden om, hvordan man bygger raketter til lande i Afrika, jamen så hvad skal de bruge det til? Her er problemerne med at komme i gang med industrialisering og skoler, og sikre vand og mad. Det er de investeringer der mangler.

Heller ikke i de rige lande selv kommer ny teknologi alle til gavn. I USA findes der massiv fattigdom, også i Danmark er der jo mange fattige. Og man er blevet ramt af corona nedlukning og økonomisk krise.

I USA ser vi også tydeligt bagsiden af medaljen af disse IT giganter, f.eks. Amazon med en af verdens allerrigeste direktører, der samtidig er dem som  bekæmper arbejdernes rettigheder og fagforeninger allerhårdest, med alle mulige midler.

Læs mere om Amazon: Solidaritet med Amazon-arbejdernes kamp for retten til at organisere sig

LYT TIL UDSENDELSEN HER


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne