Interview med redaktøren af Håndslag: Tvangslovgivning er en glidebane mod fascisme

Ser man forslaget til epidemilovgivningen i forlængelse af år med terrorlovgivning, ghettoloven og alle de andre tiltag, er det tydeligt, at det er en del af en glidebane, der afmonterer demokratiet og styrker magthaverne. Derfor er det vigtigt at forstå tvangsforanstaltninger og særlige magtbeføjelser i epidemiloven som en del af en tendens til fascisering af samfundet.

Interview med Ebbe Riis Klausen, redaktør af det antifascistiske tidsskrift Håndslag

KPnet: Hvordan vurderer du epidemilovgivningen?


ERK: Den nye epidemilov blev lanceret i efteråret 2020, og blev mødt af protester og måtte tages af bordet igen. Det nye forslag ser ud til at blive vedtaget, uden at der lyttes til kritikken.

Taget som enkelte punkter ud af et hele, så er det nemt at køre bekymringer over. Men set i en stor sammenhæng med en samfundsudvikling, er det bestemt truende. Ikke kun loven i sig selv, men også den hast og manglende lydhørhed overfor kritik og erfaringerne, som der udvises. Hastelovgivning, og eksempler på at ordrer gennemføres endnu før lovgivningen er kommet på plads, er også tegn på at demokratiet anses som en forhindring. Derfor mener jeg, det er vigtigt at forstå epidemiloven som en del af en tendens til fascisering af samfundet.

KPnet: Hvad forstår du som fascisering af samfundet?

ERK: Vi har den historiske lærdom, at fascisme ikke er noget der bare sker. Det er en gradvis udvikling, en glidende overgang. I hvert land der har oplevet et militærdiktatur eller fascisme, har der forudgående været en periode med politiske kampe og konfrontationer. Hvor lovgiverne har indskrænket de personlige frihedsrettigheder, og demokratiet. Det er et fællestræk, selvom det også kommer snigende på forskellige måder, ud fra de nationale forudsætninger og omstændigheder.

Epidemiloven i sig selv betyder naturligvis ikke at fascismen er indført, for fascismen er en helt ny og anden statsform, helt forskelligt fra det borgerlige demokrati. Fascisme er ”det åbne terroristiske diktatur af finanskapitalens mest reaktionære, chauvinistiske og imperialistiske elementer”. Ikke desto mindre er det vigtigt at rejse en protest imod lovgivningen, og den tendens vi har set de sidste mange år, som vi mener epidemiloven skal ses i lyset af.

Vi skal huske at Danmark har været aktiv i den amerikanske terrorkrig i snart 20 år, siden 11. september 2001, og vi har været vidne til en lang række udemokratiske tiltag som er særdeles problematiske. F.eks. at beslutningsgrundlaget for krigsførelse har været fabrikeret, og journalister er blevet nægtet adgang til aktindsigt og interviews. Set i en demokratisk sammenhæng er det ganske uhørt.

Terrorkrigene er samtidig fulgt op af en række love rettet mod politiske modstandere. Andre love har elementer af opgør med grundlovens religionsfrihed og ytringsfrihed. Andre love igen bøjer begrebet om lighed for loven og kræver ekstra straf for lovovertrædelser begået i bestemte boligområder. Eller love der straffer beboere kollektivt, hvis der bor et vist antal fattige, eller nogen med forældre fra ”ikke vestlige lande”. Lovgivning der samlet set er udtryk for en glidebane hen mod et fascistisk samfund.

Fascismen kommer ikke som en tyv over natten, men derimod som en gradvis udvikling, hvor de demokratiske love og spilleregler sættes ud af kraft. Så med den epidemilov, der gennemføres med stort set alle partiers støtte, er det set i det nævnte foruroligende lys, utroligt vidtgående beføjelser der gives til ministeren og politiet.

I sin tid, da fascisterne kuppede sig til magten i Tyskland, skete det også med udgangspunkt i en såkaldt bemyndigelseslov – en undtagelseslov – der gav Hitler ret til som kansler at agere uden om rigsdagen. Og det betød at han aldrig slap sit tag igen, rigsdagen blev opløst og politiske modstandere blev forfulgt. Der er ingen der siger, at det er der vi står lige nu. Men vi siger, at det er et skridt ud på en glidebane, hvor en ”stærk leder” kan gribe magten.

KPnet: Hvordan spiller de åbne højre kræfter ind?

ERK: Ser vi på den internationale udvikling, også rundt omkring i europæiske lande, har højrefløjen den rolle at den baner vejen for de åbne fascistiske og højreekstremistiske kræfter. De påstår at de ”forsvarer vores kultur” mod ydre fjender og ser tilbage til gode gamle dage. De retter deres propaganda mod unge arbejdsløse, og mod flygtninge og mindretal, og samtidig er de fortalere for ”lov og orden” og kræver mere militær og politi.

Der findes nogle klare nazistiske og racistiske træk. Propaganda mod “blanding af kulturer”, ”forsvar for den hvide race”, kamp mod jøder og muslimer og andre religiøse retninger. Alle de her ting indgår i den almindelige fascistiske tænkning. Og vi kan se, at der fiskes efter folk, der er slået ud af de økonomiske kriser med usikkerhed og arbejdsløshed.

De forskellige højreekstremistiske og fascistiske grupper understøtter hinanden. På gaden har vi de senere år bl.a. set Generation Identitær (fransk inspireret) og Pegida (tysk inspireret). Men også erklærede holocaustbenægtere og fascister som f.eks. Nordfront. Det er ofte de samme personer der går igen, og folk flyder rundt og forsøger sig i DF eller Nye Borgerlige eller andre steder.

De har ikke en sammenhængende politik, men tager nogle populistiske enkeltsager, skærper tonen. De reaktionære partier stiller sig op som forsvarere af den lille mand. Også her under coronapandemien har vi set reaktionære grupper stille sig op sammen med landmænd og småborgere, der bliver ramt af nedlukningen. De reaktionære får også altid massiv opmærksomhed fra dele af medierne.

KPnet: Er det borgerlige demokrati under angreb?

ERK: Nu har vi siden den kolde krig set, at det borgerlige demokrati i hvert fald her i Vesteuropa er monopolernes foretrukne styreform. Men billedet af åbenhed, lighed og demokrati krakelerer lidt, når vi også husker at diverse diktaturstater, og militærjuntaer samtidig er blevet aktivt støttet rundt omkring i verden af de vestlige regeringer. Diktaturer hvor medier ensrettes, hvor fagforeninger forbydes og fagforeningsledere og politiske modstandere fængsles og myrdes. Der er også en lang tradition for at styrte regeringer, som ikke er villige til at følge Vestens taktstok for dermed at styrke egne økonomiske interesser.

Den dag vi ser fascismen ved magten i et af de store imperialistiske lande, så indvarsler det også en krig direkte mellem stormagterne. Krigen er jo fortsættelsen af den samme politik der i dag føres med mere eller mindre fredelige midler eller per stedfortræder. Der skal sikre adgang til råstoffer og ressourcer og geopolitiske interesser. Adgang til markeder og indflydelse.

Vi har lige set en amerikansk præsident, der i fire år har dækket over de fascistiske kræfter inde i landet selv. Det er altså et kort der bruges. De sættes ind for at terrorisere forskellige protestbevægelser eller arbejdsløshedsbevægelser, f.eks. Black Lives Matter. Gadeterroren skal ind og knægte den kæmpende bevægelse. Terror mod enhver opposition. Metoderne – der kendes fra udviklingslande – bruges også i imperialisternes egne lande. Der er ingen fine fornemmelser der.

KPnet: Hvad kan der gøres?

ERK: Mange folk er pressede og oplever at systemet har svigtet. Vejen fra at have et nogenlunde arbejdsliv og indkomst –  til den totale deroute – er blevet meget kort. Næstehjælperne har en meget rammende parole: Tør du blive syg?

Vi har samtidig oplevet en meget lang periode, hvor der pustes til folks utryghed, usikkerhed og frygt for fremtiden. Man spiller på angst for kriminalitet, angst for indvandring, angst for terrorisme, angst for Rusland, angst for sygdom. Angst og frygt kan være med til at isolere og splitte folk ud mod hinanden.

Vi skal trække i den modsatte retning, vi skal samle og styrke kræfterne i solidaritet. Der er nogle byer hvor folk altid har været gode til at møde op hver gang fascisterne viser deres åbne ansigt. Det, der er brug for er, at de mange gode kræfter begynder at tale sammen om hvordan de truende skyer, der hænger i horisonten kan bekæmpes. Lad os finde sammen, og komme med nogle klare bud på hvordan frihedsbudskabet også i dag kan vise en vej frem.

Stop normaliseringen af den yderste højrefløj
Forbud mod fascistiske organisationer og propaganda – Ingen statsstøtte
Nazisme og racisme er som enæggede tvillinger
Aldrig mere nazisme

Læs også:
Hvad skal forslaget til epidemilov bruges til og hvorfor kommer det nu?

Håndslags hjemmeside


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne