Oktober Radio: Energi-ø er løgn om grøn omstilling

Udsendelsen den 6. februar 2021

Folketinget vil etablere en såkaldt energi-Ø. En ny aftale der er indgået mellem Folketingets partier viser det vil koste 210 milliarder kr., der delvist skal finansieres af statskassen og gennem lån via EU. Det kaldes for grøn omstilling, men er i virkeligheden et projekt for teknologistøtte til de danske industrivirksomheder, der i dag servicerer den fossile olie- og gasbranche.

I denne uges podcast taler vi om løgnen bagved skønsnakken om den grønne omstilling. Den 4. februar kunne regeringen annoncere, at der var indgået et forlig med stort set alle Folketingets partier om at bygge en Ø som en industriplatform, 80 km ude i Nordsøen, inden 2022. Altså i løbet af de kommende ca. 12 år.

Størrelsen på den lille ø kommer til at svare til 18 fodboldbaner. Og det er meningen at industrianlægget skal kunne producere brint, ved hjælp af strøm fra havvindmøller. Samtidig håber industrien på at have udviklet billige teknikker til at hente CO2 ud af atmosfæren, som skal bruges til at danne såkaldte E-brændstoffer til fly og skibe, eller ammoniak til kunstgødning. Håbet er kort sagt at kunne producere syntetisk diesel og naturgas, så den eksisterende infrastruktur fortsat kan bruges.

Processen er meget energikrævende, og foregår ved at brint og CO2, under høj varme og tryk, kan omdannes vand og metan (Naturgas). Metan kan bruges som udgangspunkt for en produktion af en række andre kulstofforbindelser.

Ikke mindst EU satser på brint teknologien som fremtiden, og sender en meget stort del af de lånte mia. til ”grønne” investeringer i den retning. Bag ved den beslutning står dog også den store lobby der ejer den eksisterende energi-infrastruktur. Dem der ejer distributionsnettet har nemlig i dag en sikker indtægt, som de ikke vil af med.

Kontrol over infrastruktur giver samtidig magt over energiforsyningen. Det er bl.a. derfor vi stadig ser udbygning med naturgas-rørledninger, også tværs gennem Danmark. Og grunden til, at der stadig er konflikter og krige om rørføringer.

EU og folketingsflertallets ”grønne omstilling”, bliver på den måde en garanti for fortsatte investeringer i den fossile branche, og alle de ulykker der følger med. Det er også salgsgas om en bedre fremtid, der skal skjule at der lånes milliarder til at sikre kapitalens profitter.

Andre slår til lyd for at atomkraften skal genopfindes. Det er netop 10 år siden at Fukushima Daiichi atomkraftværket i Japan brød sammen efter et jordskælv og en efterfølgende tsunami, hvor værket nedsmeltede og sendte radioaktivt stof ud i havet og det nærliggende område. Men erfaringerne om katastrofernes ekstreme omkostninger er blot den ene side af historien, den anden er at de samlede omkostninger for energien, selv på moderne værker, ikke er konkurrencedygtig med vedvarende energi.

Om det kan gøres billigt, og om sikring af at der er aftagere i fremtiden, gøres til det store spørgsmål. Mens der ikke tales om at denne såkaldte omstilling vil forsinke elektrificeringen. Man må stille spørgsmålet: Hvad kunne Danmark få af grøn kollektiv trafik for de investeringer?

Det er helt sikkert ikke sidste gang at regeringen vil forsøge at sælge et teknologisk quickfix på miljøkriserne, og forklare at ”Danmark” oven i købet kan tjene en masse penge, (her menes aktionærer). Alt sammen for at lukke munden på ungdommen og redde kapitalismen.

LYT TIL UDSENDELSEN HER

Læs også
Regeringen vil forære Nordic Sugar en gasledning – og fastholde fossil energi
KPnet 4. februar 2021

Link: Forlig om energiø


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne