Nej til udgangsforbud!

Artikel fra Revolusion, Norge om kriminalisering i ly af Corona-krisen

Statsmagten forbereder sig på social modstand når krisen skal betales, og vil kriminalisere hele folket ved hjælp af et udgangsforbud. Den sundhedsmæssige begrundelse er en afledningsmanøvre.

I et høringsnotat går Justits- og beredskabsministeriet ind for at give en ny lovhjemmel for indførelsen af udgangsforbud med kort varsel. Sidste gang udgangsforbud blev taget i anvendelse i Norge var under den nazistiske besættelse. Det var rigsfuldmægtig Terboven som stod for dette.

Regeringens påskud er smittesituationen og spredningen af Covid-19 i befolkningen. Men som Advokatforeningen påpeger i sit høringssvar ”har vi allerede i dag en række hjemler i epidemiloven for det som i realiteten er former for udgangsforbud på målrettet individniveau, og som allerede er taget i brug under pandemien”.

Et lydigt folk, men ikke lydigt nok?

Nordmændene har i det store og hele været særdeles lydhøre overfor sundhedsmyndighederne under pandemien, til trods for modstridende råd og inkonsekvens i tiltagene. Samtidig med at folk har fået besked på at holde sig hjemme, har regeringen ladet sig diktere af NHO og har åbnet grænserne på vid gab for importsmitte. Statsrådet er flere ganger blevet taget på fersk gerning, hvor de selv har handlet i strid med pålæg og anbefalinger.

Derfor må der ligge andre motiver bag planerne for undtagelsestilstand og udgangsforbud end at folk ikke tager hensyn og følger retningslinjerne for at undgå smitte. For det gør de.

Det ligger i kortene, at myndighederne ønsker at forberede sig på social protest, når det efterhånden kommer til at stå klart, at den gamle ”normal” ikke kommer tilbage. Snart skal pandemiregningen for krisehjælp til kapitalen præsenteres for arbejdsfolk, samtidig med at det går op for et par hundrede tusinde arbejdsløse og nyuddannede, at de fleste af jobbene ikke kommer tilbage.

Da er tiden kommet for social uro, og kapitalen forbereder sig organisatorisk og ideologisk. Den horrible tanke om udgangsforbud skal gives tid til at modnes hos befolkningen, i håb om at tiltaget vil virke mere naturligt, når det sættes i værk.

De første signaler om et muligt udgangsforbud kom omkring pandemiudbruddet og kriseloven i foråret 2020, da statsminister Erna Solberg måtte forsikre, at hun ikke planlage et statskup. Myndighederne håber antageligt at de fleste har glemt at de foreslog en krisefuldmagtslov allerede i 2019, længe før nogen havde hørt om Covid-19.

Ved offentlige høringer er det typisk at store organisationer og partierne afgiver høringssvar, mens de ellers for det meste er tavse. I denne sag er det anderledes. To dage før høringsfristen udløber, er der stille fra alle stortingspartierne, mens et svært stort antal enkeltpersoner har protesteret ved at give egne høringssvar. LO er blandt de større organisationer som har udtalt sig. LO går skarpt imod forslaget og fraråder desuden ”på det kraftigste at Forsvaret (HV) bliver sat ind for at bistå politiet med kontrolposter og patruljering ved et eventuelt udgangsforbud”.

Ophæver grundlovssikrede rettigheder

Regeringen medgiver selv, at et udgangsforbud ”er både principielt og praktisk set et meget indgribende tiltag. Et udgangsforbud indebærer at det grundlovssikrede udgangspunkt om bevægelsesfrihed sættes ud af kraft – man kan kun bevæge sig i det offentlige rum når det er særskilt angivet at dette er tilladt”.

Advokatforeningen frygter at man ved at indføre en særskilt hjemmel for et generelt udgangsforbud, vil sænke tærsklen for at tage dette tiltag i brug. Den foreslåede lovbestemmelse giver ikke nogen bedre beskrivelse af hvornår man kan indføre udgangsforbud end den hjemmel vi allerede har i dag, understreger foreningen. Allerede dagens epidemilov hjemler mødeforbud, lukning af virksomheder, karantæne, isolation og andre begrænsninger i personers bevægelsesfrihed.

Regeringen ”ser for sig” at det kan være ønskeligt at fremme et omfattende forslag for Stortinget om ”hvordan et udgangsforbud kan hjemles og rammes ind” for senere brug. Dette er intet andet end et forsøg på kriminalisering af en hel befolkning og er et led i at undergrave grundlæggende demokratiske rettigheder. Som vi allerede har sagt – der er fare på færde når klassestaten muterer.( Når klassestaten muterer )

Dette forslaget må slås tilbage!

Original artikel fra ‘Revolusjon’, Norge: Nei til portforbud!

Læs også om kriminalisering i Danmark i ly af Corona-krisen:
Hvad skal forslaget til epidemilov bruges til og hvorfor kommer det nu?
Skrot forslaget til epidemilov!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne