Skrot forslaget til epidemilov!

Den omfattende kritik af regeringens forslag til epidemilov fortsætter. Regeringen lugede enkelte fremstående tidsler ud af deres forslag til ny epidemilov og håbede den nu kunne glide igennem. Det kunne den også i folketingspartierne, men den brede modstand fortsætter. For loven er gennemsyret af tvang som metode og af dyb mistro til befolkningen, der opfattes som en forsamling af genstridige forbrydere. I bund og grund er den nye epidemilov tænkt som et kontrolinstrument vendt mod arbejderklassen og ungdommen.

For loven giver stadig regeringen mulighed for at bruge tvang og indføre undtagelsestilstand med påskud i en sundhedssituation. Ud fra rent politiske, og ikke nødvendigvis sundhedsfaglige vurderinger. En lang række organisationer havde indsendt kritiske høringssvar med deadline 4 dage før 1. behandlingen d. 19. januar – men svarene blev først videregivet til partierne kort tid inden behandlingen. Hvad der meget godt karakteriserer regeringens diktatoriske tilgang, der også gennemsyrer forslaget til ny epidemilov.

Undtagelsestilstand og ‘samfundskritisk’ sygdom

Regeringens reviderede forslag til epidemilov bygger på det nye begreb ’samfundskritisk sygdom’, der bliver et instrument til at indføre en undtagelsestilstand, i mindre eller større grad med adgang til et stort udvalg af tvangsforanstaltninger, der stadig, trods konstruktionen med en epidemikommission og et Folketingsudvalg i sidste ende er politisk bestemt og med magten koncentreret om den siddende regering. Sundhedsfaglige vurderinger vil kun være rådgivende.

Tager man ’sygdom’ ud af ligningen er lovens tvangsforanstaltninger og afskaffelse af forsamlingsfrihed osv opskriften på undtagelsestilstand. Et redskab der altid vil være rettet mod arbejderklassen og ungdommen i et kapitalistisk samfund, hvor protest, oprør og revolution til enhver tid ligger som en fremtidsmulighed og som en grundlæggende frygt hos borgerskabet, især når kriser spidser til.

Det er slående, at selvom sundhedsfaglig ekspertise og anbefalinger kan inddrages i beslutningerne er der ingen krav til at sådanne personer skal sidde i den epidemikommission, der i lovforslaget skal nedsættes under regeringen.

Tvang og straf – frem for frivillighed og fornuft

Loven er gennemsyret at tvang som metode og dyb mistro til befolkningen, der opfattes som en forsamling af genstridige forbrydere. Dette er ikke ændret i det nye forslag. Helbredstiltag kan gennemføres med frivillighed, når tiltag mod sygdomsspredning begrundes og fremstår rimelige og nyttige.

Som foreningen SIND skriver i deres høringssvar:

– I forbindelse med en epidemi/pandemi er det helt afgørende, at sikre befolkningens opbakning. Herved vil man i højere grad kunne bekæmpe epidemien med anvisninger oganbefalinger end gennem tvang og forbud.

Loven giver mulighed for:

Tvangsundersøgelse
Tvangsindlæggelse
Tvangsisolation
Tvangsbehandling
Tvangsrensning
Tvangstest
Tvangsobduktion

Disse tvangsmidler vil oven i købet være mulige, ikke alene når en sygdom er defineret som ’samfundskritisk’, men allerede ved det der kaldes ’en almen sygdom’. Og her bortfalder de nye ’sikringer’ regeringen har lavet i sit nye lovforslag, der giver en vis form for, omend utilstrækkelig, kontrol fra andre instanser end regeringen selv i form af et folketingsudvalg.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der er en del af Sundhedsministeriet der kan tage denne beslutning alene.

Magtmidlerne i lovforslaget er kraftige; politiet kan sættes ind, der kan gives bøder og fængsel i op til 6 måneder, hvor rettigheden til at blive stillet for en dommer indenfor 24 timer er udvidet til 7 dage.

Samtidig med at tvangsforanstaltningerne kommer til forsvinder rettighederne. Forsamlingsfriheden kan afskaffes og forsamlinger helt ned til 3 personer kan forbydes, også i private hjem. Hvor der tidligere var skrappere bestemmelser, hvis forsamlingsforbud for mindre end 10 personer skulle vedtages, skelnes der ikke længere.

Din patientjournal kan videregives til 3. person
Du kan blive tvunget til at oplyse alt om din færden, hvor du har været og hvem du har mødtes med – privat, på arbejde og i politiske sammenhænge. Og disse oplysninger vil indgå i den stadigt mere gennemgribende registrering af vores personlige oplysninger.

Loven giver ikke alene mulighed for at tvangsundersøge, -teste eller -behandle enkeltpersoner, men hele grupper myndighederne måtte mene har haft en kontakt med hinanden.

Epidemirestriktioner bliver brugt til besparelser

Alzheimerforeningen skriver i deres høringssvar, at mangel på personale kan blive den reelle årsag til tvangsforanstaltninger, på f.eks. plejehjem. Det er en meget velbegrundet frygt. Vi har allerede set under corona-epidemien hvordan der blev lukket totalt for besøg i stedet for at finde løsninger, hvor besøg kunne have været gjort ufarlige gennem foranstaltninger med særlige besøgsrum og hjælp fra personale. Det var simpelthen enklere og billigere i en presset situation at udelukke kontakt fuldstændigt, hvad der menneskeligt set er helt uacceptabelt.

Demokratisk kontrol er ikke sikret gennem et folketingsudvalg

Bliver retten til at indføre undtagelsestilstand med henvisning til en sundhedssituation mindre skræmmende fordi den skal godkendes af et udvalg i folketinget?

For det første kan denne regel i følge loven tilsidesættes, hvis ’situationen kræver det’. For det andet kan en række tvangsforanstaltninger indføres allerede ved ”almen sygdom” – uden at kræve godkendelse i udvalget – og for det tredje giver det i sidste ende ikke befolkningen nogen garanti. Hvis en skærpet politisk situation opstår er der ingen sikkerhed for at folketingets øvrige partier er imod at sætte tvangsforanstaltninger ind.

At kunne gøre dette, at med et knips med fingrene tilsidesætte alle borgerlige frihedsrettigheder bør ikke gøres lovligt. Forslaget til epidemilov må derfor skrottes helt! Småforbedringer kan ikke gøre det.

En række høringssvar kan læses her

18. december 2020 blev der indgået et bredt politisk forlig (en såkaldt stemmeaftale) om en fremtidig epidemilov. Deltagere i forliget var regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (udenfor partigrupperne).

22. december 2020 blev der fremsat et lovforslag (L134).
Lovforslaget var til 1. behandling d. 19. januar og blev der sendt i udvalg.

Forslag til lov om epidemier m.v
Folketinget

Se Stemmeaftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet
Folketinget

Læs også

Nyt forslag til epidemilov: Tvangen og undtagelsestilstanden består
KPnet 4. januar 2021

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne