Medicinalindustrien scorer vaccineprofitter på 60-80%

Vaccinen mod Covid-19 er landet, og sætter på den ene side spot på de videnskabelige muligheder for at tage kontrollen over en pandemi og samtidig på de kæmpe hindringer kapitalismen udgør for menneskehedens sundhed. Den profitdrevne medicinalindustri er en kæmpe stopklods for mulighederne. Dertil kommer den usikkerhed om eventuelle bivirkninger som altid vil ligge, når vi har at gøre med et produkt, der drives frem af profithensyn.

Forskningen drives i meget høj grad af de offentlige skattepenge, men resultatet ejes af private firmaer, der spinder guld på pandemien. Det er kapitalismen i en nøddeskal, hele essensen af hvad der styrer udviklingen. Det private magtmonopol betyder, at vaccinen vil blive langt dyrere end dens produktionsomkostninger, og ikke vil blive stillet til rådighed med mindre et land har råd til at betale prisen. En pris som i bund og grund allerede er betalt af befolkningen i de lande hvor vaccinen er udviklet. Dertil kommer den usikkerhed om eventuelle bivirkninger som altid vil ligge, når vi har at gøre med et produkt, der drives frem af profithensyn.

De såkaldte mRNA-vacciner, er udviklet som en metode til enklere og dermed potentielt billigere vacciner, som også fattige lande dermed kunne have en større mulighed for at skaffe sig og i det hele taget vil kunne produceres langt lettere, billigere og hurtigere end tidligere. Men sådan spiller klaveret ikke for et samfund hvor monopolkapitalen sidder i førersædet. Medicinalindustrien kræver sine profitter, der her når ekstreme højder på op til 80%.

Alle de medicinalfirmaer, der nu har sendt en vaccine på markedet er nået hertil gennem offentlige tilskud. Pfizer/BioNTech har modtaget over 400 millioner dollars fra den tyske stat, ligesom den amerikanske stat har givet forskud på 2 milliarder dollars som sikkerhed. Og sådan kunne man blive ved. Ligesom al forskning generelt drives med en stor del offentlig finansiering. Historien om at priserne sættes ud fra firmaernes store udgifter til forskning og udvikling holder ikke. Selv med de lavest satte priser giver vaccinerne en overskudsgrad på 60-80%.

I alt har Danmark indgået aftale om køb af omkring 20 millioner doser corona-vaccine

  • Astra Zeneca: ca. 2,6 mio. vacciner
  • Sanofi-GSK: ca. 2 mio. vacciner
  • Johnson & Johnson: ca. 5,6 mio vacciner
  • Pfizer/BioNTech: ca. 2 mio vacciner
  • CureVac: ca. 2,6 mio. vacciner
  • Moderna: ca. 1 mio. vacciner
  • + 2,6 millioner ekstra vacciner fra Pfizer/BioNTech.
    (Kilde TV2 d. 28.12.2020)

Spillet om de fattige lande

De fattige lande er også et marked. Dele af befolkningerne her vil også få vaccinen, og profitten vil være tilpasset. Måske lavere pr enhed, men kolossal i antal. Stephen Buranyi fortæller i et indlæg i Politiken, hvordan AstraZeneca på den ene side har lavet en aftale om at sælge vaccinen billigt til udviklingslandene, men kun i en tidsbegrænset periode, og at der samtidig forhandles om hvornår man kan erklære pandemien for overstået, så aftalen om en lavere pris falder væk. Og selv med den tilpassede pris til fattige lande ligger overskudsgraden på 20%!

Som Stephen Buranyi skriver: Hver gang der ser ud til at være indgået en god aftale, viser den sig at være endnu bedre for medicinalfirmaerne.

Ved udgangen af 2021 forventes landene i det globale syd kun at have vaccineret 20% af deres befolkning. Kun fordi medicinalfirmaernes private interesser og magt sætter grænser for mulighederne.

Forskning og produktion af medicin og vacciner bør holdes indenfor det offentlige system, mens de privates mulighed for at score profit må fjernes. Patenter bør være fri. Men det står også klart, at udviklingen går i den stik modsatte retning. At hele sundhedsvæsenet vakler under de høje medicinpriser. Dette demonstrerer meget tydeligt, at disse forhold først kan bringes på plads ved at arbejderklassen generelt overtager produktionsmidlerne og magten over den politiske udvikling. Så produktionen, også af livsnødvendig medicin kan bringes til at komme befolkningen til gode, og medicinal giganterne bliver fortid.

Læs også

Privatiseringsplan for Statens Serum Institut skyld i global vaccinemangel
KPnet 22. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne