Oktober Radio: Sundhedsarbejdere under pres

Udsendelsen den 12. december 2020

Danmark står midt i anden bølge af corona-pandamien. Men regionerne har ikke fået styr på beredskabet og har ikke indgået i reelle forhandlinger om tillæg og arbejdsforhold for personalet til intensivafdelingerne. Det har givet massiv utilfredshed, f.eks. har stort set ingen i Holstebro-Herning Sygehusvest ønsket at indgå frivilligt i vinterens corona-beredskab.

I starten af udsendelsen taler vi om hvordan sundhedsvæsnet ikke er klar til sygdomsudbrud, selv efter et år med corona-pandami er man ikke på plads, og kan ikke finde ud af at give ordnede forhold til det personale der er rygraden i ethvert beredskab.
Som eksempel var der kun 14 ud af 1.200 sygeplejersker i Hospitalsenheden Herning – Holstebro der meldte sig frivilligt til at indgå i beredskabet.

Hospitalsledelsen synes det er helt rimeligt, at man kunne blive tvunget til, med få dages varsel, at møde på et andet hospital, i en helt anden by, ude på en mark. Med vagter, kolleger og arbejdsområder der var meget anderledes end ens daglige arbejde.
Beredskabstillægget der bliver tilbudt er på cirka 1.300 kroner om måneden samt et honorar på 1.500 kroner for hver gang man flyttes fra en afdeling til en anden. Det er jo langt fra kompensation nok til at dække de udgifter, der kan være for at have sikret børnepasning og ekstra transport.

Hvis sundhedsarbejdere siger fra, er det i princippet et brud på ens ansættelseskontrakt, så mange har overvejet om de ikke ligeså godt kan sige deres stilling op først som sidst. Erfaringen er også, at der er stor risiko for at blive smittet på arbejdet, ellers er der risikoen for, at man selv trækker smitte med ind på plejehjem og hospitaler. Corona-pandamien betyder derfor også et ekstra pres i hverdagen, når sundhedsarbejdere kommer hjem. Her skal de i princippet holde sig isoleret fra familie og venner.

Vi taler om at situationen med at reduktionen af hospitaler med døgn intensiv pladser, er med til at gøre situationen umulig både for patienter og ansatte. Og den krise der er på sundhedssektoren er resultatet af manges års nedskærings-, privatiserings- og centraliserings politik.

Alle taler om klimaet
Til sidst i udsendelsen taler vi om, at der er gået fem år siden FNs klimatopmøde i Paris. Den aftale blev udråbt til en stor sejr, men ganske lidt er sket. I denne uge holdt FN status og EU landene nåede lige at vedtage en målsætning om at de samlet set vil reducere CO2 udledning med 55 procent i løbet af de kommende 10 år. Men det er en vedtagelse, der mere handler om køb og salg af varm luft og et nyt EU afgiftssystem, der skal suge penge ud af medlemsladene til at bygge en EU supermagt.

Målet om “CO2-neutralitet” i 2050 giver et falsk indtryk af at landene tager klimaspørgsmålet alvorligt. I praksis flyttes fokus blot væk fra det faktum, at der er behov for reelle reduktioner nu. F.eks. bygger både Danmark og EU deres mål om reduktioner på fremtidige teknologier til fjernelse af CO2 fra atmosfæren.

Kulstof der udledes nu er problemet, det kan ikke løses ved at teoretisk at tage det ud af atmosfæren om 30 år, så er skaden jo sket. Kulstof-cyklussen har to dele: en hurtig cyklus, hvor kulstof cirkulerer mellem atmosfæren, land og hav, og en langsom cyklus, hvor kulstof cirkulerer mellem atmosfæren og bjergarter i jordens indre. Returnering af kulstof til Jordens indre tager millioner af år. Det er det kredsløb som er kortsluttet igennem industrialisering.

Udledning af CO2 til atmosfæren som følge af menneskers afbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas) er det konkrete problem, der skal tages hånd om. Og det kan kun ske ved at finde en vej til at holder op med at udvinde og bruge fossile brændstoffer. I praksis betyder det, at alle lande skal ændre energi og transport til at fungere på vedvarende energi.

Alle forestillinger der bygger på kvotesystemer er dømt til at mislykkes. Det samme er teknologiske fiks og drømme om at producere biobrændsler eller såkaldte e-brændstoffer. Det er ekstremt dyrt og energikrævende, og optager store landbrugsområder.

Kilde:
Smitten stiger: Hospitaler tvinger sygeplejersker ind i coronaberedskab med tre dages varsel

LYT TIL UDSENDELSEN HER


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne