Alt for eksporten! Tvangslov skal sikre virksomhederne ’rene corona-attester’

Folketinget anden- og tredjebehandler på én dag – d. 19. 11 –  en ny hastelov om tvangstestning for Covid-19. Det fremstår som en bestillingssag fra Danske eksportvirksomheder, at kunne fremvise ’rene covid-attester’. Den ny lov giver arbejdsgivere ret til under trussel om fyring, at kræve tvangstest af ansatte uden sundhedsmæssig begrundelse – alene af profithensyn.

Mens opmærksomheden er rettet mod andre skandaler og det uhyrlige forslag til ny epidemilov forcerer regeringen – henover en uge – en ny tvangslov igennem, der stadfæster arbejdsgiverens ret til at få tvangstestet de ansatte og modtage oplysninger om resultatet – med en fyringstrussel i baghånden.

Men hvorfor overhovedet lave en lov, hvor man på forhånd betragter befolkningen som formodede forbrydere, som vil nægte at lade sig teste hvis der er en fornuftig begrundelse? Tværtimod har ansatte både i det offentlige og private lige siden foråret bedt om og stillet krav om både værnemidler og test for at sikre deres helbred og at de ikke selv er smittekæder. Så det er absurd at arbejdsgiverne skal bestemme hvornår det skal gøres og at der skal trues med fyringer.

Dansk Arbejdsgiverforening slår deres interesser fast i deres støtteerklæring til lovforslaget ved fremsættelsen – som om de ikke selv var hovedkraften i at stille det:

”Vi har allerede set, at udbruddet af coronavirus i Nordjylland har fået negative konsekvenser for virksomheder, som sælger til udlandet. Flere kræver at danske virksomheder skal kunne dokumentere, at deres varer er produceret i et corona-frit miljø for at kunne eksportere”.

Derfor skal alle ansatte kunne tvangstestes, også på arbejdspladser hvor der ikke er problemer med smitte. Loven skal nu ændres på DA’s bud, og regeringen skynder sig. Lovforslaget har desuden været gennem en trepartsforhandling, hvor også Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH har givet det grønne stempel. Alt for eksporten!

Det har tidligere været muligt ud fra gældende lov (helbredsoplysningsloven) at kræve helbredsundersøgelser, hvis forholdene ved det pågældende arbejde særligt taler for at indhente dem.

I bemærkninger til lovforslaget skriver regeringen:

Hvis både betingelsen i § 2, stk. 1, (væsentligbetydning for arbejdsdygtigheden), og i § 2, stk. 2, (særligeforhold ved arbejdet), er opfyldt, kan arbejdsgivere pålægge ansatte at blive testet for covid-19.

Men det er åbenbart ikke nok.

I begrundelsen for lovforslaget nævnes specifikt ”driftsmæssige hensyn”, særligt for eksportvirksomheder og deres behov for at kunne dokumentere deres ”coronafri produktion”
….”hvor der af en aftager af en virksomheds produkter stilles krav om, at produktionen har fundet eller finder sted under omstændigheder, hvor der er truffet foranstaltninger for at holde covid-19 ude”.

Truslen om fyring følger med kravet om test. Arbejdsgiveren har retten til selv at vælge mellem:
”Påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller afskedigelse i overensstemmelse med de gældende rammer for ansættelsesforholdet”.

Ligesom forslaget til den anden tvangslov – Epidemiloven – er loven om tvangstest af ansatte et angreb på befolkningen og et skridt i retning af den rendyrkede arbejdsgiver- og politistat.

Læs også
Forslag til ny epidemilov – et redskab til at indføre politistaten
KPnet 13. november 2020

Click to access 20201_l102_som_fremsat.pdf


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne