Oktober Radio: Minkaflivning og lovbrud

Udsendelsen den 14. november 2020

Fødevareminister Mogens Jensen blev sidste uge afsløret i lovbrud. Han og regeringen havde simpelthen ikke lovhjemmel, da de krævede alle mink i hele landet aflivet, og ikke kun smittede besætninger. Hele sagen har givet anledning til en masse berettiget kritik, men samtidig bliver kritikken af forholdene i landbrugsproduktionen holdt ude af debatten.

I første halvdel af udsendelsen taler vi om at fødevareministeren har sat sig uden for lovgivningen, og formentlig ender med at måtte gå af.

Det må også huskes, at det bagvedliggende problem er den kapitalistiske produktionsmåde, der er grunden til at der overhovedet findes en minkproduktion og en husdyrproduktion under de ekstreme forhold. Produktionsmåden betyder at markerne overgødes, og havet overfiskes, dyr opbevares i små stalde hvor de nemt kan smitte hinanden.

Landbrug og fiskeri og opdræt mm. bliver under kapitalismen en konstant kilde til forurening, sygdomme og ødelæggelse af planeten.

De hemmelige aktionærer

Sidst i udsendelsen omtaler vi en ny podcast serie på Danmarks Radio af Jesper Tynell, om udbytteskat skandalen. Gennem en række interviews og aktindsigt i korrespondance og mødereferater, forklarer serien, at embedsfolk i skattevæsenet gang på gang gjorde opmærksom på at lovgivningen måtte ændres, så kontrollen kunne skærpes og hullerne lukkes, men de mødte en mur af modstand fra Folketinget og ministeriet.

Næsten ti år før skandalen om udbytteskat kommer offentligt frem er medarbejdere i Skat klar over, at de udbetaler millioner af kroner i blinde til udenlandske aktionærer. De ansatte udarbejder et 30 sider langt katalog med løsningsforslag til ændringer i lovgivningen og flere ansatte til området, men det får lov til at samle støv.

Fordi kravet fra Folketinget er at give en ”bedre service” til aktionærerne. Og regeringens målsætning om at nedbringe de ”administrative byrder” for erhvervslivet, herunder bankerne.

Hovedproblemet er stadig at mange aktionærer er hemmelige, og dækker sig bag et lag af investerings selskaber. Det er ikke kun et problem for inddrivelsen af skat, men også et problem for at forstå hvem de egentlige økonomiske interesser er bagved bestemte virksomheder, tænketanke og lobbyistgrupper.

 

 

LYT TIL UDSENDELSEN HER

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne