Tyskland: Der kæmpes på trods af corona – modstand og strejker overalt!

Tyskland er præget af de arbejdendes modstand, især omkring automobilindustrien og dens rationaliseringsplaner og senest også fra de offentlige ansatte. Corona-krisen er med til at skærpe modsætningerne. 2000 ansatte hos Daimler-Werk Esslingen-Mettingen gik fornylig på gaden med blokader i protest mod koncernens plan om fyringer.

Artikel fra den tyske netavis: Arbeit Zukunft

Under  Covid 19-krisens greb viser kapitalismen to forskellige ansigter. Nogle, især indenfor industrien rammes med uformindsket hårdhed af kapitalens offensiv i form af omstrukturering, flytninger, fyringer og lønnedgang, i skærpet grad som følge af pandemien. De andre – der ofte befinder sig i usikre og dårligt betalte job – holder det hele i gang under pandemien. De står pludselig – på trods af gyldne løfter – overfor en nådesløs afvisning af en forbedring af løn- og arbejdsvilkår på lang sigt.

I den ene gruppe fremkalder det uro, dyb bekymring og frygt i utallige industriområder, hvor afskedigelser, fabrikslukninger, produktionsflytninger eller konkurser ofte er på dagsordenen. Hvor de herrer og damer i bestyrelsen for kapitalens virksomheder blot udnytter corona-krisen som påskud til at gennemføre længe planlagte krisetiltag.


Kollegaer i Krefeld viser solidaritet med de strejkende indenfor det offentlige område! Gensidig støtte og solidaritet styrker os alle!

Hos den anden gruppe vokser vreden: I adskillige områder indenfor det offentlige og på butiksområdet – der hvor der i starten af corona-pandemien ikke var nogen på direktionsgulvene der tog notits af, at især kvinder – uanset beskyttelsesforholdsregler –  havde en høj sundhedsrisiko under de hårdeste betingelser og fortsatte med at blive slidt ned. De holdt og holder klinikker og plejecentre, skoler, børnehaver, supermarkeder og distributionscentre i gang. Hyklerisk hviskede herskerne om ”hverdagens heltinder”, roste dem offentligt, priste dem for ”de store ofre for det fælles bedste” osv.

Det skabes kun fremgang gennem kamp!

I overenskomstkampen indenfor den offentlige sektor har arbejdsgiverne glemt deres ord om ”heltinder” og ”helte”. Nu drejede det sig om ”tomme pengekasser”, hvor forhandlinger blev blokeret i månedsvis, og hvor der nu oveni hørtes hetzende og truende toner.

Først med strejkerne blev de tvunget til at give indrømmelser, som det afslutningsvis skete den 23. oktober. Indrømmelsen opfylder ganske vist ikke kravene, men beviser at kun med kamp er det muligt!
(Se også: Kennen wir doch irgendwie: Bescheidener Tarifabschluss im öffentlichen Dienst )

Modstand og klassekamp overalt!

Uanset hvor man kigger hen, ser man overalt modstand der rører på sig med strejker og aktioner. Corona-pandemien kan ikke stoppe de arbejdendes klassekamp mod kapitalen! Dette er præcis hvad det drejer sig om, og corona-krisen bringer det frem i lyset. På den ene side arbejderne, funktionærerne, samt de såkaldt falske selvstændige, småhandlende og deres interesser, og på den anden side de herskende i regeringen og i bestyrelseslokalerne for de kapitalistiske storbanker, monopoler og koncerner, der forventer at deres profitinteresser hensynsløst bliver håndhævet, camoufleret med de herskendes daglige propagandasnak!

Det bliver stadig mere klart: Kun solidarisk kamp, modstand, aktioner, strejker når det er nødvendigt, virksomhedsbesættelser som arbejdende og ansatte selv tager i egne hænder – kun den kamp kan være den kraft, som arbejderklassen kan hævde sine interesser med.
Altid på bekostning af kapitalens profitter.
Vore interesser og kapitalens interesse om maksimalprofit er modsatrettede, og uforenelige. Derfor må det gælde overalt: Fælles kamp mod kapitalen!

Blot et eksempel ud af mange: Daimler AG

Daimler-arbejdernes militante protestaktioner den 8. oktober 2020 hos Stuttgart Untertürkheim, især i afdelingen Mettingen rettede sig mod de stadig stigende jobnedskæringer i en af de rigeste tyske virksomheder.
(Bericht: Daimler-Kollegen: Kampffähig trotz Corona! )

Hver dag hører de ansatte og offentligheden: Bestyrelsen forventer den samme fortjeneste for 2020 som i 2019 på trods af lukningen i foråret: 4,3 milliarder euro!
Og dette til trods for, at bilsalget er faldet en smule. Daimler-bossen Ola Källenius (“The Scandinavian Storm Low”) rapporterede et EBIT (1) på omkring 3 milliarder euro i tredje kvartal.

Koncernen og de respektive medier understreger, at dette kan spores tilbage til de massive omkostningsbesparende foranstaltninger ”blandt vore kære medarbejdere”. Dette er særlig vigtigt for direktionen, da det viser ejerne af Daimler kapitalen hvordan man skal ”pelse” sine ansatte. Med arbejdstidsnedsættelse uden lønkompensation, annullering af årlig bonus, omfattende brug af deltidsarbejde, viser Daimler på glimrende vis hvordan de omstrukturerer på bekostning af de ansatte og de almindelige skatteydere. Kapitalisterne glæder sig allerede og ser frem til udbetaling af udbyttet.

På den anden side bløder de ansatte, bange for deres job, indkomst og deres fremtid. Det er velkendt at hundredetusinder af job indenfor mange brancher er i fare. Mens de uantastede kapitalhøvdinge sikrer sig deres profitter, som de generøst fordeler indbyrdes. Der er ingen nedlukning for kapitalen og dets ledere! På denne baggrund blive vreden forståelig.

Der er ingen nedlukning for kapitalen!

Eksemplet Daimler står ikke alene, men står som eksempel for mange. For billeverandører, for hele industrien, for handelen, for bankerne, finanssektoren, ejendomsbranchen, især ejendoms spekulanterne.
De er i hænderne på store kapitalister og kapitalgrupperinger, en verdensomspændende, i reglen stenrig udbytterklasse, hvis økonomiske magt også stort set dominerer og kontrollerer de stater, hvor de opererer.

Der er ingen nedlukning for dem. Mens de ”normale” arbejdere, ansatte, små selvstændige, små og mellemstore landmænd, pensionister eller unge i eksistentielle problemer, fordi den kapitalvenlige ledelse corona-ødelægger deres arbejde, deres virksomheder, deres indkomster – så spilles der ubemærket videre i banker, finansielle virksomheder og børser. Udlejning, leasing gæld, renter, handel med aktier, valutatransaktioner – det fortsætter fortsætter alt sammen, alle fordringer opkræves.

Selv med corona-epidemiens kriser gambles med spil, væddemål og overskud, der ofte ikke engang eksisterer. Eksempelvis aktiespekulanter, som med Short sales (2) spekulerer i faldende aktiekurser i en kriseramt virksomhed og vinder på at andre skal betale deres spekulationsprofit: Dvs. kolleger, der mister deres job i kriseramte virksomheder og kapitalister der undertiden går konkkurs, mod hvem der blev spekuleret, og hvem der nu mister deres kapital.

I tilfælde af ny nedlukning skal der være klare krav: Nedlukning skal gælde alle! Luk spilleboderne! Forbyd salg af tomme selskaber! Luk børserne, i det mindste i pandemiens periode. Kræv høje formueskatter for profitmagerne! Kapitalbevægelseskontrol mod skatteunddragelse! Stop for betaling af leje, leasing, renter og tilbagebetaling til folk, der er blevet arbejdsløse på grund af corona. Se bort fra betaling så længe dine kollegaer uden skyld sidder på gaden. En nedlukning blot for de små betyder intet andet end en yderligere omfordeling fra bunden til toppen.

Det retter sig mod kernen i den kapitalistiske økonomi om udnyttelse og profit! Derfor vil kapitalen forsvare sig mod dette på alle områder. Til dette formål lader kapitalens chefer landet bevæbne sig internt, dropper demokratiske rettigheder, udbygger politiet med borgerkrigshære og – lader nazi-terrortropper gå i aktion.

Arbejdere og arbejdende – vi må selv tage vare på os selv!

Vores arbejde er en vare, om vi vil det eller ej. Arbejdere og ansatte er normalt tvunget til at sælge deres arbejdskraft, hvis de vil sikre deres eksistens. Derfor har de brug for disse arbejdskøbere hver dag, de har brug for disse job hos Daimler, VW eller hvor som helst. Men kapitalen giver dem kun den ønskede ansættelses kontrakt, hvis de ansatte giver dem fortjeneste.

I krisen bliver det mere end klart: Kapitalismen har aldrig ændret sig fundamentalt, og det kan den heller ikke. Hvis bosserne har brug for mindre arbejdskraft sparkes folk ud og overlades til nedbrydning som Harz IV modtagere. Og: Hvor vi arbejdende mennesker tillader det, gør kapitalen vores job mere og mere usikre: Lave lønninger, korttidsarbejde, angreb på kollektive aftaler, på fagforeninger og bedriftsråd. Kapitalismens love er nådesløse og implementeres nådeløst af kapitalisterne!

Organiser!

Hvis vi vil forsvare os mod dette, har vi kun denne mulighed: Lad os organisere os i fagforeningerne, lad os arbejde der for en solidaritetsbaseret og målrettet kamp for vore krav – imod kapitalen!
Lad os være klar til at kæmpe, sådan som Mettinger Daimler-kollegerne signalerer.

For tiden udvikler der sig rent lovmæssigt forsvarskampe – kolleger kæmper for deres eksistens! Ok, sådan!
Men blot at hævde det i ord er slet ikke tilstrækkeligt. Det er ikke tilstrækkeligt, når mange fagforeningsledere har udviklet sig til ”bedre” kapitalister i stedet for at kæmpe ligeså nådesløst for de arbejdende folks interesser som kapitalen kæmper for sine interesser.

Alle kæmper ud fra deres placering og vil derfor underkaste sig profittens logik. Men dette kræver mindst, at varen arbejdskraft skal blive billigere, vore lønninger skal sænkes for at gøre virksomheden mere rentabel end konkurrentens. Men også der kæmper kolleger for deres eksistens. En klassesamarbejdstænkning med virksomhederne og en tænkning der siger, at når bare det ikke går ud over os –  ikke til andet end en konkurrencekamp blandt ansatte kolleger. Sådan kan det ikke fortsætte!

Kæmp sammen om arbejde og for fremtiden!

Vi har brug for en fælles kamp baseret på solidaritet. Det er påtrængende nødvendigt! Enkeltvis tager de os en ad gangen! Der er nu ikke kun presserende brug for aktioner på den enkelte virksomhed, men også for et netværk af fælles aktioner, for gensidig solidaritet!

Vi har også brug for krav der peger mod fremtiden!
Når arbejdet bliver stadig mere effektiviseret, så står en arbejdstidsforkortelse på dagsordenen. Derfor:
30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation!
Fælles aktioner i stedet for enkeltvise!

Det er vore interesser! Det er ikke luksus, men simpelthen livsinteresser. Når kapitalisterne klager over, at det alt sammen er fuldstændig umuligt at efterkomme – så skal vi ikke lade os bluffe: Kapitalisten skal også betale sine leverandører højere omkostninger til maskiner, industribygninger og råmaterialer – hvorfor ikke for vores arbejdskraft?
Med deres snak beviser de kun: At under kapitalismen og dens kapitalistiske udbytnings greb har vores bevidste, motiverede, ansvarsfulde og ærlige arbejde ingen fremtid!

Fælles kamp mod kapitalen!

 

Noter:
(1) EBIT: Indtjening før renter og skatter, “driftsresultat” = indtjening før renter og skatter.

(2) Short sales: En aktiespekulant mener, at XYZ-AG er i krise, dvs. det betyder at aktiekurser falder under krisen. Vedkommende låner f.eks. fra en stor ejer af XYZ-aktier mod et udlånsgebyr i 3 dage 10.000 aktier og sælger dem til den aktuelle pris for (eksempel) 2 millioner euro, dvs. tager 2 millioner euro. Hvis prisen på disse aktier faktisk falder, køber spekulanten 10.000 XYZ-aktier tilbage 3 dage senere til den så meget lavere pris, for eksempel for 1 million (prisen er faldet) og returnerer aktierne til långiveren. 1 million minus lejeafgiften er hans fortjeneste. Hvis priserne ikke falder, taber han – uheld! For at priserne virkelig falder, er der ofte stærk, omend ulovlig, hjælp: formidling af forretningskadelige falske nyheder, ofte er det et firma, som der er spekulation med, så meget som muligt, så aktiekurserne virkelig falder. Short selling er stadig lovligt, selvom svineriet rammer alle. Ofte skal kollegerne fra det pågældende firma betale! Shorts sales bør forbydes!

Oversat fra
Kämpfen trotz „Corona“! Überall Widerstand und Streiks!
2. november 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne