Der er ikke brug for mere forskning, men for flere voksne

Forhandlingerne i Folketinget om minimumsnormeringer er inde i den sidste fase. Hvad vil minimumsnormeringer betyde i praksis, hvilke krav skal være opfyldt – er et af de centrale spørgsmål. Samtidig har et flertal i Folketinget for nylig indgået en aftale om flere penge til pædagogisk forskning. Men det er ikke viden der mangler. Det står allerede lysende klart, at børnene har brug for flere voksne, for bedre normeringer.

Foto fra Skanderborg – landsdækkende aktion for minimumsnormeringer NU – Bamserne protesterer 12. september 2020

Det børnene har brug for er bedre bevillinger til daginstitutionerne. Derfor stiller forældrebevægelsen og pædagogerne præcise krav til hvad minimumsnormeringer vil sige. Og de slås for minimumsnormeringer NU, ikke en skrabet udgave skubbet ud til 2025.

Midt under forhandlingerne har Folketinget desuden besluttet, at bruge 50 millioner på pædagogisk forskning på småbørnsområdet.

Mere forskning – for besparelser?

Enhedslisten og SF er gået ud med denne beslutning, som en stor sejr, men prioriteringen har vakt vrede blandt både pædagoger og forældre. Det virker absurd i situationen, at juble over en forskningspulje, når alle ved at det der mangler er ressourcer. Det er ikke viden der mangler for at skabe gode børneliv.

Danielle Mercier, der er medstifter af Den kritiske pædagogiske højskole skriver på facebook, hvordan store mængder af pædagogisk forskning samler støv på hylderne, mens institutionerne mangler hænder. Og hun vender sig imod BUPL’s og Enhedslistens argument, om at de kæmper for børnene, ved at kæmpe for forskning på området. Hun skriver bl.a.:

– Ved at skaffe flere forskningsprojekter til veje forhaler man i stedet effektivt, at der reelt gøres noget ved de usle vilkår man tilbyder børnene fra 0-6 år. For man bidrager til narrativet, at henne om hjørnet er der en (billigere?) løsning, og man flytter fokus og økonomiske ressourcer et sted hen, hvor de ikke skal hen nu…ikke skal hen mere…. Og til sidst spørger jeg min fagforening og de to røde politikere, der har landet millioner til bottom-up forskning:

HVEM er det egentlig der mangler viden?
HVEM er det lige nu der gør påstand om, at et eller andet ”vi” mangler viden om pædagogers praksis, og hører I hvad dette ”vi” svarer?

Læs indlægget i sin helhed her

Forskning for Lego

Og hvilken forskning vil der i det hele taget blive tale om?
En pædagog, Nanna Høyrup Andersen skriver i debatten på facebook:

-Kære Eva Flyvholm, jeg ville ønske jeg kunne dele din begejstring. Som vuggestuepædagog har jeg bare set og erfaret så meget gennem årene, at min skepsis er enorm. Desværre tror jeg der vil blive sat penge af til at forske på områder, men fra eksterne aktører, såsom EVA, DEA og KL, som har tæt samarbejde med Lego. …Professionshøjskolerne er også under stærk påvirkning fra Lego, selvom de mener der er den afstand der skal være.

Lone Bording Jensen følger op på kritikken:

– Desværre har de sidste 20 års forskning kun resulteret i flere ubrugelige og tidsrøvende modeller og i praksis flyttet færre pædagoger i daginstitutionerne til flere konsulenter i forvaltningen.

Og fra Mette Kassebeer lyder det:

-Hvis Enhedslisten og SF vil styrke hverdagen i børnehaver og vuggestuer, så er der kun én måde at gøre det på. Og det er med flere uddannede pædagoger ude i de danske institutioner. Ja tak. Det uddannede personale ved allerede hvad der skaber trivsel, læring og udvikling. Tryghed, tid og plads til det enkelte barn og pædagogiske diskussioner og overvejelser, som højner samarbejdet på den enkelte stue.

Forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen har dannet en støtteforening for at styrke den videre kamp for normeringer. De opforer ALLE til at melde sig ind.

Se mere om støtteforeningen her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne