Arnes pension betales af nedskæringer i kommunerne

Pengene til at betale Mette Frederiksens prestige-valg-projekt om lidt tidligere pension til nogle få, skal for en tredjedels vedkommende betales af nedskæringer på jobcentrene. Og de skal vel at mærke ikke ikke findes ved at bruge mindre krudt på kontrol af de arbejdsløse – indtil videre er det kun besluttet, at der skal skæres ned på beløbet til beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.

Socialdemokratiets store valgnummer, der først og fremmest skulle tage luften ud af vreden over en absurd høj pensionsalder – så den kan blive ved med at stige for de fleste. skal betales af de arbejdsløse selv – og vil skabe arbejdsløshed. I Aarhus kan det f.eks. betyde, at 130-140 stillinger på jobcentrene forsvinder. Men besparelserne kan også ende med at falde et andet sted.

En tredjedel af ’Arnes pension’ skal finansieres gennem de kommunale nedskæringer, og da pengene til jobcentrene tages fra samme pulje som det sociale arbejde i kommunerne, kan det sagtens ende med, at den håbløse kontrol af de arbejdsløse fortsætter som sædvanligt, mens pengene tages fra bl.a. voksne med handicap, udsatte familier, hjemløse og misbrugere. Et område der i den grad er nedbarberet i forvejen.

Mere privatisering

De lidet lovende og meget lange udsigter til en pensionsalder man kan nå at nyde, betyder som forventet, og tilsigtet, at de der overhovedet kan forsøger at sikre sig gennem privat opsparing. Flere penge til pensionsopsparing vil uden tvivl også i de kommende år blive et krav som fagbevægelsens forhandlere vil presse frem i front, i stedet for at tage opgøret med Velfærdsforliget, der kræver den højere pensionsalder. Eller sikre mindre opslidning gennem nedsat arbejdstid for alle, og med fuld lønkompensation. Det bliver individuelle løsninger og ikke de fælles kollektive krav, som kan sikre alle et arbejdsliv man kan holde til og et godt otium og en folkepension der er høj nok til at leve af.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne