Privatiseringen hærger – klasseskellene bliver dybere

Så ramte endnu en konkurs ældreplejen – nr 51 i rækken, hvor kommunen må samle stumperne op. Skal man være meget positiv, så er privatisering nogenlunde lige så godt som at tisse i bukserne i frostvejr.

Af Karsten Jonassen, APK Odense

NEJ til brandudsalg af de fælles værdier – fra demonstrationen “Nallerne væk fra Fjernvarme Fyn!”

Privatiseringen af store dele af det offentliges såkaldte kerneopgaver har rullet hen over Danmark under de sidste mange regeringer, uanset om de har kaldt sig røde, blå eller grønne. Privatskoler har eksisteret i mange år, friskolebegrebet ligeså. Nogle af disse skoler er i de senere år oprettet, fordi det offentlige i mange situationer har funder det mest rentabelt at nedlægge de lokale offentlige skoler og i stedet lave store centrale skoler. Det har mange lokalsamfund forståeligt nok reageret imod og derfor oprettet en friskole, ofte i den nedlagte folkeskoles lokaler. Sådanne skoler er oprettet på grund af de offentlige effektiviseringer (læs: nedskæringer).

Andre nedskæringsområder har været sundhedsvæsnet, hvor privathospitaler er skudt op, så driftige forretningsfolk kunne tjene penge på, at nogle blev syge. Sundhedsvæsnet er rundbarberet, det offentlige kan derfor ikke tilbyde det nødvendige. Det er en helt bevidst skabt situation med det formål at fremme privatiseringen og fjerne den lige ret til ordentlig sundhedspleje. Nu kan din arbejdsgiver lave en sundhedsforsikring, så du ikke forsømmer dit arbejde mere end højst nødvendigt. Du kan jo også selv tegne en forsikring eller betale dig til en plads på det private sygehus, men det er ikke en mulighed for den ganske almindelige danske arbejdende eller arbejdsløse familie. Endelig kan du kræve behandling på privathospital, hvis det offentlige sygehus ikke kan overholde de fastlagte tidsfrister for behandling. Den behandling sker så i givet fald på det offentliges regning. Man kunne fristes til at spørge, om det dog ikke var mere effektivt at bevilge pengene til det offentlige sygehus, så det kunne klare det nødvendige antal behandlinger fra starten?

Indenfor sundhedsområdet er det også blevet meget populært med såkaldte friplejehjem. Ordet fri signaler, at man ikke er bundet af dumme regler, tungt bureaukrati osv. Men i en del tilfælde dækker det over en høj grad af ansvarsfrihed. Friplejehjem har ikke driftsoverenskomst med kommunerne, de må med andre ord i høj grad selv bestemme, hvordan de tackler opgaven. Der er selvfølgelig visse mindstekrav, der skal opfyldes.

Friplejehjemmene får et kommunalt tilskud, der svarer til, hvad gennemsnitsudgiften er pr beboer på de offentlige plejehjem. Man kører med andre ord med samme økonomiske grundplan som det offentlige, men her hører ligheden også op. På friplejehjem kan du – hvis du altså har råd – tilkøbe dig forskellige ydelser. Det kan være en ekstra gåtur, lidt lækker mad, et ekstra bad osv. Der er altså indført brugerbetaling, så klasseskellene kan blive opretholdt. Friplejehjemmene har egne ventelister med egne kriterier. Det giver det enkelte friplejehjem total frihed til at afvise ældre, der ikke passer ind i konceptet. Det minder i meget høj grad om de privatskoler, der rask væk afviser børn i faglige eller sociale vanskeligheder, fordi det er for besværligt at arbejde med, og fordi det skader det gode image. Mon friplejehjemmene har lignende tanker om ikke at få beboere, der kræver virkelig meget pasning, fordi større plejebehov er lig med flere udgifter, der i sidste ende går ud over profitten?

At friplejehjemmene som regel er en god forretning kan ses af, at der i 2009 var 311 beboere på friplejehjem, i 2018 var der 993 beboere og i 2020 er der omkring 1200 beboere på friplejehjem. Det viser samtidig noget om, at en del offentlige plejehjem er nedlagt, og at de tilbageværende er blevet grundigt udsultede.

Men, men, men på trods af store offentlige tilskud er der alligevel privatiserede kerneopgaver, der slet ikke lykkes. Der er endda ret mange af slagsen. Når fortjenesten bliver for lille, eller der ikke kan vrides flere penge ud af det offentlige, så går de privatiserede og ”frie” konkurs, og det offentlige må tage over.

Seneste eksempel er Friplejehjemmet Munke Mose i Odense, der i september erklærede sig konkurs med en gæld på 80 millioner kroner og fyring af samtlige ansatte. Det skete på baggrund af indberetninger om rod i medicinhåndteringen, manglende lønudbetalinger og en akut fyring af ledelsen. Det påfører det offentlige enorme ekstraudgifter, eftersom de 55 beboere jo stadig har behov for pleje. Kommunen måtte med andre ord stille med det nødvendige mandskab med dags varsel. Hvordan man bærer sig ad med at oparbejde en gæld på 80 millioner kroner, må stå hen i det uvisse, men pengene må jo være havnet et sted. Nu er det så ikke rentabelt, og de private ”ejere” er så også fri for ansvar for plejen af beboerne.

Skulle man få den ide, at dette eksempel er en enkelt undtagelse, og at det normalt går forrygende godt med den privatiserede ældrepleje, så skal det bare nævnes, at denne konkurs er nr. 51 i rækken af konkurser i den privatiserede ældrepleje. Skal man være meget positiv, så er privatisering nogenlunde lige så godt som at tisse i bukserne i frostvejr.

Privatiseringsmodstand i Odense:
Tilbage i 2019 lukkede Odense Kommune det velfungerende Hjallese Plejecenter på trods af omfattende protester. Begrundelsen dengang var “økonomi” og  “overkapacitet” hvor et nyt ”Friplejehjem” var på vej.
Forud kom APK-Fyn med denne protestudtalelse mod den kyniske privatiserings nedlukningsplan:
Stop den kyniske lukning af Hjallese Plejecenter – Nok er Nok!

Stop den kyniske lukning af Hjallese Plejecenter – Nok er Nok!

Læs mere om den aktuelle kamp i Odense mod privatiseringen af Fjernvarme Fyn

Protestdemonstration i Odense: Nallerne væk fra det varme vand!
KPnet 2. september 2020

APK-FYNs tale ved demonstration 2. sept: Salget af Fjernvame Fyn må forhindres!
KPnet 2. september 2020

Stop salg af Fjernvarme Fyn – kridtaktion i Odense
KPnet 1. september 2020

Stop privatiseringen af Fjernvarme Fyn – Forligsaftalen om salg må skrottes!
KPnet 3. oktober 2020

Modstanden mod salg af Fjernvarme Fyn eksploderer
KPnet 24. august 2020

Fjernvarme Fyn: Privatisereringsforberedelser i ly af corona-krisen – på trods af folkelig modvilje
KPnet 15. juni 2020

Protest happening: Nej til privatisering af Fjernvarme Fyn!
KPnet 27. maj


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne