Til det danske folk med hilsen fra Dansk Industri og EU

Folketinget blev d. 6. oktober åbnet af Mette Frederiksen med en tale, der var som talt ud af Dansk Industris og EU’s mund.

Så er Folketingsåret skudt i gang med Mette Frederiksens åbningstale, og som opvarmning har pressen kørt en falsk ’konflikt’ op:

Det er angiveligt fordi Frederiksen er rød og prioriterer velfærden, at hun så totalt svigter klimaløfterne. Men dette er rent spin, regeringen er hverken rød eller grøn, den er nøjagtig så sort som en V-regering ville have været – for dens politik styres fra EU og Dansk Industri og Mette Frederiksen indtager rollen som højtlønnet robot. Mens SF og Enhedslisten sikrer ro til gennemførelsen med deres ’pres regeringen-strategi’.

Men hvis vi skal lykkes med at gøre op med hele den arbejderfjendske politik, kan vi ikke lade os binde af den slags taktiske parlamentariske hensyn, der aldrig vil skabe en egentlig forandring, kun en nedadgående spiral for levevilkårene.

Støtte til erhvervslivet – ikke velfærd, ikke klimahandling

Mette Frederiksen har sine prioriteter klar. Når det kommer til klima er politikken at undlade ethvert indgreb overfor kapitalejerne indenfor landbrug, industri og transport. Det grundlæggende skal køre som vanligt, profitten skal holdes intakt, og pengeposen på 2 milliarder om året, som Mette Frederiksen smed ind for at skaffe sig et grønt alibi går til at støtte industriens ’grønne’ investeringsobjekter.

Et andet ‘grønt’ tiltag, som Mette Frederiksen brystede sig af i talen er en handelsaftale med Indien, en aftale der bygger på dansk produktion og eksport i et land, hvor arbejderne har slavelignende forhold. Igen en indsats for dansk kapitals profitter, der lyves op som vores alles fælles interesse.

Regeringen har absolut ingen plan for at sætte ind mod de klimaødelæggelser der ligger indbygget i kapitalismens asociale måde at tilrettelægge sig produktion og samfund på.

Hetz mod indvandrere – lov og orden

Et stort fokus i talen var at udpege syndebukke og slikke Pia Kjærsgårds fødder ved at skamme indvandrere ud. På Trumpsk vis pustede Mette Frederiksen sig op som fortaler for at møde unge med hårde straffe og mere politi. Der skal skabes splittelse i befolkningen og opmærksomheden trækkes væk fra problemet med udsultning af alle velfærdsområderne, som ældreplejen, uddannelserne, de sociale indsatser i boligområderne osv.

Liberalisering i kommunerne

For der skal ikke tilføres de nødvendige penge til velfærdsområdet. Tværtimod skal kommunerne sættes til at trylle med de begrænsede midler i 7 frikommuneforsøg. Frikommune-idéen sælges som et opgør med det forhadte minut tyranni, bureaukrati og kontrol, men essensen vil være en åbning for ’kreative løsninger’, hvor private aktører i endnu højere grad end nu vil blive trukket ind i kommunens opgaver. Med privatisering som et centralt krav fra EU. Hvad vil blive smidt ud med badevandet, når alle regler sættes på spil? Det kan meget vel være tilkæmpede rettigheder og normer, der ryger i svinget.

Regeringen sejler trygt afsted og gennemfører sin politik skiftevis med venstrefløjen og med de åbent borgerlige partier. EL og SF sikrer arbejdsroen ved at spille rollen som de faste støttemandater, mens de forsøger at lede utilfredshed og protest ind i en strategi for at ’presse regeringen til venstre’. Ved forhandlinger sættes der små beløb af til at ’tilgodese’ støttepartierne, så de kan foregive de har opnået noget, mens regeringen bulldozer sin egen vej på mandater fra højrefløjen, når de har behov for det.

Regeringens politik udgør jo en helhed, der baserer sig på kapitalens interesser, formuleret af EU, NATO og Dansk Industri, pyntet med små ekstraomkostninger til arbejderklassen og befolkningens flertal, for at få det hele til at glide ned. Virkeligheden er, at dansk politik bygger på én klasses overordnede interesser – med imperialistiske krige og et enormt militærbudget som backup.

Den protestbølge der kunne frigøres mod denne samlede arbejderfjendske politik bliver holdt tilbage af strategien hvor de reformistiske venstrefløjspartier holder alt indenfor de parlamentariske rammer. Den store sorte helhed bliver gennemført med deres velsignelse, så længe der blot er opnået nogle petitesser, det mindste onde. De rammer må vi bryde. Lad os styrke kampen mod arbejdsløsheden, sundhedskrisen og for at lade kapitalen betale for sin egen økonomiske krise. Vi må vælge en revolutionær vej, hvor regeringens farve ikke sløres, og der kæmpes for ægte forbedringer og med et perspektiv om at skabe et samfund, hvor det ikke er retten til profitten til de få der styrer alt, men et samfund hvor flertallet bestemmer, et socialistisk samfund.

Læs også

Folketinget er åbnet – vi kræver bedre levevilkår til alle – ingen kroner til krig og kanoner!
KPnet 6. oktober 2020

Forandringen må vi selv skabe – for en revolutionær vej ud af krisen!
Udtalelse APK

Folketinget åbner 6. oktober – EU og Dansk Industri bestemmer
KPnet 2. oktober 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne