”Hvis gader? Vores gader!” – Politioffensiv mod Black Lives Matter gadeprotesterne i USA, Oregon

Efter flere ugers eskalering med politiovergreb på demonstranter i Portland, Oregon, indgik delstaten i denne uge en aftale med de føderale politiagenter, om at de skulle stoppe besættelsen af byen og trække sig ud af centrum. Til gengæld lovede delstaten “at opretholde sikkerheden”. Svaret fra Præsident Trump var en trussel om at indsætte National Garden, hvis Oregon ikke magtede selv at få styr på ”anarkister og agitatorer”

Billede: Ofre for anonyme politiagenters hærgen mod demonstranter i Portland

I Portland har folk været på gaden for at deltage i protester, hver dag siden politiets drab på George Floyd i Minneapolis den 25. maj.
Men i juli sendte USAs centraladministration pludselig 100 føderale politiagenter til byen, der ligger i delstaten Oregon. Det skete under påskud af at ”skabe ro og orden” og sikre reaktionens gamle statuer, og beskytte føderale bygninger, mod Black Lives Matter demonstranters vrede.

De udstationerede agenter er primært uddannede som grænsevagter, og har hverken egnede køretøjer eller uniformer (flere optræder i militært camouflagetøj). Agenterne optræder desuden uden tydelige kendemærker, og er totalt maskerede.

Føderale politiagenter optræder som stod de over loven
En domstolsafgørelse har forbudt det lokale politi at bruge tåregas mod de seneste måneders George Floyd ”I can’t breathe”-masseprotester, men den afgørelse har de føderale agenter ikke følt sig bundet af.
De optræder gerne med skjolde og lange knipler, og er stærkt bevæbnet med pepper spray, tåregas og chokgranater, og meget andet udstyr. Som de bruger flittigt.
I flere tilfælde, hvor agenter er blevet anklaget for at bruge overdreven magt, har domstole givet dem ret i at de må forsvare sig selv og statens ejendom med de nødvendige midler, hvis de føler sig truet. De facto betyder det, at de ikke skal følge den lokale lovgivning.

Indsættelse af denne militærlignende styrke og dens fremfærd mod demonstranter, under påskud af at skabe “ro og orden” udtrykker en alvorlig optrapning i totalitær retning.  Resultatet af deres anstrengelser er, at de har skabt en krigszone i Portland, og gjort byens gader usikre og sat demokratiske rettigheder ud af kraft. Metoderne har været overfald på fredelige demonstranter. Også på valgte politikere og pressefolk der har deltaget i Black Lives Matter protesterne. Og helt tilfældige er blevet gasset, har fået bank og er blevet arresteret uden lovlig grund.

Som et ekstra brud på forfatningen, er folk kun blevet løsladt hvis de har underskrevet en erklæring om at de ikke længere vil deltage i demonstrationer. Delstaten har anlagt en retssag mod de føderale politiagenter, for ulovligt tilbageholdelse af folk, og ulovlige metoder, når de f.eks. trækker demonstranter ind i umærkede varevogne.

Politiagenternes illegitime fremfærd i Portland er tilsyneladende både en borgerkrigsøvelse, og en taktik der skal skræmme og splitte demonstranter i resten af landet. Disse grænsevagters metoder ved mødet med almindelige civile amerikanske statsborgere, giver samtidig et indblik i det USA der møder immigranter.

Portland-borgmesteren Ted Wheeler, der selv blev tåregasset af føderale politiagenter den 22. juli, har sammen med fem andre borgmestre sendt en opfordring til kongressen om hurtigt at vedtage lovgivning der skal forhindre, at der kan sendes føderale agenter, med ret til at operere udenfor loven, og uden tydelige identificerbare mærker på uniformen.

“Arrester demonstranterne eller vi indsætter Hæren”
I denne uge indgik delstaten en aftale med de føderale myndigheder om at de torsdag skulle stoppe besættelsen og trække politiagenter ud centrum af byen. Eller i det mindste holde sig indenfor i Hatfield Federal Courthouse.
Til gengæld lovede guvernøren at det lokale Oregon State Police vil overtage nattevagten og beskytte føderale bygninger i centrum.

Trumps centraladministration erklærede, at de fortsat ikke ville tillade ”lovløshed” i byen, eller at føderale ejendomme blev angrebet, og at de om nødvendigt vil sikre retfærdighed i Portland. Chad Wolf, fungerende sekretær for Homeland Security udtalte: ”Det er vores juridiske pligt til at beskytte føderale retshåndhævende myndigheder og føderale ejendomme mod voldelig kriminel adfærd”.
Trump understregede på twitter, at det om nødvendigt vil ske med indsættelse af Nationalgarden. Og han krævede desuden at delstaten skulle sikre arrestation af ”anarkister og agitatorer”.

”Hvis gader? Vores gader!”

Torsdag aften fortsatte protesterne i Portland, men denne gang uden angreb fra de føderale politiagenter. For første gang i flere uger var der derfor en demonstration der endte uden nogle kom til skade, blev slået eller gasset. Kampen om retten til at gå på gaden er foreløbig vundet, mens kampen mod systemets racisme og politiovergreb fortsætter.

Portlands byråd har tidligere meldt ud, at de var rede til at reducere det lokale politis budget og geninvestere pengene i skoler og sundhed og andre offentlige tjenester. Og samtidig sikre en bedre politiuddannelse. Men løfterne er endnu ikke ført igennem.

USA står midt i en gigantisk økonomisk krise og en fortsat sygdomskrise. Mange millioner har mistet deres arbejde, og teltlejre er begyndt at vokse frem, fordi mange ikke har råd til at betale både mad og husleje. Det tegner til et efterår med kamp på alle fronter mod sygdom, sult, arbejdsløshed og mod undertrykkelse, ulighed og racisme. Alt det midt i en absurd valgkamp, hvor alle midler ser ud til at blive taget i brug for at knuse og splitte bevægelsen.

Link:
Billedserie fra protesterne den 30. juli:


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne