Dansk statsracisme gennemsyrer lovgivning som ghettopakken og starthjælp

Grundlæggende fødes alle børn lige, sådan kan børnenes statsminister godt lide at udlægge den socialdemokratiske velfærdsfortælling. Det er bare ikke virkeligheden for en meget stor gruppe af mennesker i det danske samfund. De er nemlig havnet udenfor vinduet, og er stemplet som andenrangs borgere, med massestemplet: Afstamning fra et ikke vestligt oprindelsesland. At den type tankegods har trumfet sig ind i dansk lovgivning, er udtryk for statsautoriseret racisme.

Hele begrebet ”ikke vestlige lande” bliver, når det bruges i lovgivning, til statsracisme mod bestemte befolkningsgrupper. Altså til diskrimination mod mennesker alene baseret på deres nationalitet, køn eller religion. Dermed er ghettolovgivnings-pakken funderet på et kriminelt racistisk grundlag.

Hele Folketingets retorik om et opgør med såkaldte parallelsamfund, understøtter lovgivningens præmis om angreb på særlige grupper. Der er tale om angreb på fattige og udstødte – og på ikke-vestlige borgere, under dække af byfornyelse. Det hele italesættes som et opgør mellem verdenssyn, og har sprogbrug der ligger i direkte forlængelse af krigsretorikken.

Den sociale arv eksisterer stadig i bedste velgående, på baggrund af klasse – og også pga oprindelse.

Når du nu ved at børn ikke fødes lige, så forestil dig så at komme til landet som flygtning. Med et andet sprog, og ikke blot skal overkomme disse forhindringer, men også skal overkomme manglende skolegang og de sidste mange års teknologiske udvikling. Stort set alt skal læres forfra.

Når man som flygtning, fra dele af Asien, Mellemøsten, eller Afrika genplaceres i Danmark, uden netværk, uden formue, og ofte knap med en basal uddannelse. Enhver forestilling om at man med det samme skal leve op til kravene på det danske arbejdsmarked, eller karakterkravene i et dansk skolevæsen vil være et systemisk overgreb. Ser man på ghettolovgivningen så er de kriterier der er vedtaget, netop dette. Det vil sige en lov med systemisk negativ forskelsbehandling, altså diskrimination.

Ingen forskel på Lars Løkke og Mette Frederiksen

Den nuværende socialdemokratiske regering, og kommunerne med Københavns Overborgmester Frank Jensen, og formanden for KL, Jacob Bundsgaard fra Århus i spidsen, fortsætter uanfægtet der hvor Lars Løkke-regeringen slap. I praksis har de største danske byer længe ført en politik hvor de på den ene side har udsultet skoler og fritidsaktiviteter i de fattige bydele, og samtidig har de dumpet psykisk syge og stofmisbrugere i områderne – mens de har ladet kriminelle bander husere uforstyrret.

Nedskæringer har betydet at politiet står alene tilbage med samfundets voksende problemer, med psykisk syge, stofmisbrugere, sociale problemer, husvilde, alkoholikere osv. Man kan intet andet end at skabe mere utryghed. Medier og politikere i folketinget har kun et svar, og det er tilsyneladende at kræve endnu flere betjente og endnu bedre bevæbnede. Det er skruen uden ende.

Politiet er langt fra bare uskyldige brikker i det politiske spil. Ballade betyder bevilling, og det kan somme tider være svært at skelne mellem, hvem der er hårkogte bandemedlemmer, hooligans og urobetjentene. Også i det partipolitiske spil har politiet en klar præference, det er folk som Pia K. og Paludan der lever højt på den støtte de får fra “ordensmagten”, til deres provokations korstog i fredelige nabolag.

Masseprotester – et socialt oprør med krav om stop for racisme

Statsmagtens forskelsbehandling af immigrantarbejdere, og flygtninge- indvandrermiljøer gennemsyrer alt. Immigrantarbejdet underbetales konsekvent, og helt lovligt, og myndighederne gør sjældent noget ved arbejdsmiljøproblemer, eller overgreb på kvinder der er ansat som hushjælp under au pair ordninger.

Det er altså dansk lovgivning at udlændinge gerne må forskelsbehandles, og få dårligere løn og arbejdsforhold. Og det udnyttes i ekstrem grad, fordi truslen om at miste sit arbejde og blive smidt ud af landet konstant hives frem. Det formidles fra højeste plan. ‘Lev med forskelsbehandling og diskrimination, eller bliv deporteret’, har integrationsministeren tydeligt signaleret.

Det er på tide med et oprør. En stor gruppe af mennesker er de facto sat udenfor samfundet, uden rettigheder, og demokratiske muligheder. ”Udenfor” er den flinke beskrivelse. Klassificeret som værende ikke-mennesker af den særlige vestlige standard er mere præcist!

En lov der kræver forskelsbehandling ud fra folks baggrund i ”ikke-vestlige lande”, og stiller krav om uddannelse og økonomi, som er målrettet til at udelukke specifikke flygtninge grupper. Der er intet mere præcist ord end systemisk racisme.

BILAG

Uddrag fra Ghettopakken

»§ 61 a. Ved et udsat boligområde forstås et område, hvor mindst to af følgende kriterier er opfyldt:

1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

2) Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

3) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.

4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Stk. 2. Ved et ghettoområde forstås et boligområde, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af kriterierne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Ved et boligområde nævnt i stk. 1 og 2 forstås fysisk sammenhængende matrikelnumre, som i 2010 var ejet af almene boligafdelinger og havde sammenlagt mindst 1.000 beboere. Transport-, bygnings- og boligministeren kan godkende opdeling af boligområder, og at andre matrikelnumre, som er fysisk sammenhængende med matrikelnumrene i 1. pkt., indgår i boligområdet.

Stk. 4. Ved et hårdt ghettoområde forstås et boligområde, som de seneste 4 år har opfyldt betingelserne i stk. 2, jf. dog stk. 5.

Mjølnerparken: Derfor lægger vi sag an mod ministeriet
KPnet 28. maj 2020

Ghettoloven: Arbejdsløshed kan gøre dig boligløs
KPnet 29. april 2020

Apartheid-Danmark: Ghettoloven gør de større byer til eksklusive reservater for overklasse og højtlønnede!
KPnet 21. juli 2019

 

 

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne