Væk med ghettoloven! – Klager og protest-initiativer på vej

Næsten 3000 beboere har udsigt til at blive sagt op fra deres lejligheder i bydelen Vollsmose i Odense. Ca. 1000 almene boliger skal nemlig rives ned som en konsekvens af ghettopakken, der i 2018 blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget. Men nu er der nye protestinitiativer på vej. I Vollsmose, men også på landsplan.

Af Jep.- AKP Odense

Ghettopakken dikterer blandt andet, at der i 2030 kun må være 40% almene familieboliger i de belastede boligområder, man kalder ghettoer. Dette overordnede mål har kommuner og boligselskaber senere udmøntet i lokale ghettoaftaler.

Det betyder, at tusinder af gode og brugbare almene boliger i bl.a. Gellerupparken i Århus, Mjølnerparken i København og Vollsmose i Odense i de næste ti år vil blive jævnet med jorden, og omkring 11.000 beboere vil blive smidt ud af deres lejligheder.

Flere beboere i Vollsmose har allerede fået deres opsigelse. En beboer har fået et opsigelsesbrev, der lyder sådan:

10. december 2019

Kære beboer i Birkeparken.

“Du får dette brev, fordi din bolig er en af de 200 boliger i Birkeparken, der skal rives ned.

Folketinget vedtog i 2018 ”ghettopakken”, som bl.a. betyder, at der skal nedrives 200 boliger i Birkeparken. Da den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose blev offentliggjort maj 2019, kunne man se de fleste af de boliger, der skulle rives ned i Birkeparken, men ikke dem alle.”

Værsgo og spis! Ingen anden begrundelse end den, at nedrivningen er lovbestemt (de 40% almene boliger i ghettoområderne) og så det, at beboeren i Birkeparken tilfældigvis er havnet på den ”sorte” liste, i et ”hårdt” ghetto-område. Hvilke kriterier er der så for at lande der?

De ghetto-kriterier, man går ud fra, er disse:

  • Stor arbejdsløshed
  • Høj kriminalitet
  • Etnisk oprindelse (for mange med en ikke vestlig oprindelse)
  • Lavt uddannelsesniveau
  • Lav indkomst

Man jagter med andre ord især de arbejdsløse, de fattige og mennesker med anden etnisk oprindelse end den ”vestlige” og vil tvangsudrense dem fra de almene boligområder, samt bane vej for privatisering, da man gerne vil have investorer til at bygge private boliger i området, samtidig med, at man nedriver de almene.

En anden grotesk ting er, at man vil bruge midler fra Landsbyggefonden, 12 milliarder kr. til at nedrive de almene boliger i de berørte områder. Penge, som lejerne selv har betalt ind til og, som burde bruges til at bygge og renovere almene boliger.

Men nu er der mange, der har fået nok. En af dem er en kvindelig beboer i Birkeparken med somalisk baggrund. Kvinden er dansk statsborger og har som den første klaget til Ligebehandlingsnævnet over ulovlig diskrimination med krav om erstatning på grund af ghettoloven, fordi hendes bolig i Birkeparken skal rives ned. Hun har klaget gennem sin advokat, og i klagebrevet står der bl.a.:

”Min klient er dansk statsborger men har oprindelse i et ”ikke vestligt land”, Somalia. Hun indgår derfor umiddelbart i den opgørelse over antallet af ”ikke vestlige” beboere, der er udgangspunkt for at hendes boligområde er vurderet til at være en såkaldt ”hård ghetto”.

Ifølge hendes advokat, Niels-Erik Hansen er kvinden udsat for ”indirekte forskelsbehandling”, fordi hendes etnicitet har været med til at bane vejen for den lovgivning, som hun nu selv er blevet offer for. Og lige præcis der ligger den ulovlige diskrimination, siger han.

-Min klient er jo ikke kriminel. Hun er dansk statsborger med en ikke-vestlig baggrund. Og fordi hun er det, så bidrager hun til, at boligområdet får status som ghetto. Nu er det så politisk besluttet, at boligsammensætningen i hendes boligområde skal ændres, men det er i vores optik ikke et sagligt argument for, at hun skal miste sin bolig.

Ifølge Niels-Erik Hansen er sagen principiel. Og hvis Ligebehandlingsnævnet giver hans klient medhold, kan det være en bombe under udmøntningen af ghettoloven.

-I princippet er det jo ikke kun Vollsmose, vi taler om. Det er alle de ghettoplaner, der er lavet rundt omkring i landet, som man må gå efter i sømmene for at se, om de på tilsvarende måde er blevet udmøntet på en diskriminerende måde.

Kvindens initiativ har fået mange flere til også at ville klage. Folk fra den landsdækkende græsrodsbevægelse Almen Modstand, der har som formål at kæmpe mod nedrivningerne, fortæller, at der er flere anmeldelser på vej.

-Utroligt mange beboere fra Vollsmose vil klage til Ligebehandlingsnævnet, netop fordi de føler sig diskrimineret, fortæller Ibrahim El Hassan fra Almen Modstand Odense. Aktivister fra Almen Modstand Odense har i den sidste uges tid været aktive i at samle fuldmagter til at indgive klager mod den uretfærdige diskrimination på vegne af ramte personer i Vollsmose, oplyser Rina Krøyer på Almen Modstand Odenses facebookside.

Almen Modstand har også på landsplan barslet med et borgerforslag om at afskaffe Ghettoloven helt. Man har indkaldt til et lands web-møde den 14. maj med det formål at starte en landsdækkende kampagne for forslaget. I forslaget hedder det bl.a.:

”Vi foreslår, at Folketinget ophæver Lov 38, vedtaget 22. november 2018, som bruges til at tvinge almene boligforeninger til nedrivninger og salg af almene boliger, samt til privatisering af almen ejendom.

Dermed ophæves også de tre lister over henholdsvis de ”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og de ”hårde ghettoområder”, samt den forskelsbehandling og diskrimination, disse lister indebærer.”

Hvis disse protestinitiativer kan samle bred opbakning og blive understøttet af fysiske aktioner og demonstrationer kan de være med til at rejse et frontalt angreb på hele ghettolovgivningen. De kan ikke stå alene med risiko for at ende i juridisk og Folketings-legalisme.

En ting er sikkert: Ghettoloven og alle ghettopakkerne skal skrottes, og det kræver en stærk og bred folkelig modstand.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne