Aktiekurserne er i top mens arbejdsløsheden stiger

Efter et hurtigt dyk, da corona-nedlukningerne satte ind, er aktiekurserne hos mange af de store virksomheder på himmelflugt over hele verden. Mens arbejdsløsheden er eksploderet, går det fint for monopolerne, ikke mindst takket være hjælpepakker, der på verdensplan løber op på 35.000 milliarder kroner.


På trods af nedlukning og krisefyringer stiger aktiekurserne over hele verden. I USA steg aktieindekset med 12,7 procent i april, hvad der er den største stigning siden 1987, og herhjemme tog aktiekurserne et spring fremad på 10 procent i samme måned, og er nu på niveau med tiden ’før coronaen’.

I USA er der under ’corona-krisen’ kommet 30 millioner nye arbejdsløse. I Danmark siger de officielle tal knap 50.000 nytilmeldte dagpengemodtagere og 150.000 hjemsendte. Men tallene er jo reelt endnu højere, da tallene stammer fra A-kasserne, så kun arbejdsløse der er berettiget til dagpenge er talt med.

De ufaglærte rammes hårdest. Indenfor 3F’s område er industri, transport og service/hotel og restauration særligt udsatte. Men også her er tallene højere, for ikke alle er organiseret i en fagforening.

Også geografisk slår arbejdsløsheden særlig hårdt i nogle områder af landet. F.eks. i Tårnby, hvor mange har været ansat i Københavns Lufthavn. Se Massefyringer og hjemsendelser i Københavns Lufthavn – arbejdsløsheden eksploderer

Også omkring byer som Frederikshavn, Skive, Skanderborg og Vejen er arbejdsløsheden øget med omkring 50 %. Se tallene her
Så skævt rammer fyringerne

Mange af de store virksomheder klarer sig fint

Herhjemme kan man f. eks. se, at et firma som transportgiganten DSV har stigende aktiekurser efter at have annonceret en større corona-fyringsrunde, og at de helt store virksomheder står med en markant fremgang, som f.eks. Mærsk, Novo, Carlsberg, Coloplast, Lundbeck, Rockwool m.fl.

En særlig specialitet er medicin- og biotekbranchen. Her er der milliarder at hente på corona-pandemien. De store globale firmaers stigning i formue ligger fra 10 til over 100 %.

Her har stigningerne selvfølgelig til dels rod i det særlige afsætningsmarked der er opstået, men ellers er det ikke gennem øget produktion at fremgangen i profit er sket, det skyldes først og fremmest statens opkøb af obligationer og aktier, hvor nationalbanker og EU har ladet seddelpressen skabe ny fiktiv kapital til glæde for investorerne og kapitalejerne. De rige bliver rigere, mens arbejdere bliver arbejdsløse og små virksomhedsejere går ned.

Kapitalismen afslører sig mere og mere tydeligt som et råddent system, hvor det er profitten til de få og rigeste der først og fremmest sikres – mens millioner af mennesker betaler prisen – bliver arbejdsløse, boligløse, kasserede og en generel forringet velfærd rammer det store flertal.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne