Læge: Ingen panik – men frustration

Det er ikke for mange patienter der er problemet, det er utilstrækkelige værnemidler fortæller en læge på Bispebjerg Hospital, der er det hospital med flest indlagte corona-patienter.

KPnet har talt med en yngre læge på Bispebjerg i København og spurgt til situationen der.

Vi hører dagligt om presset på landets hospitaler og faren for at det kan bryde sammen. Hvad er egentlig status hos jer?

Vi er det sted i landet der har flest indlagte patienter med corona-smitte og flest på intensivafdelingen. Hvilket jo heller ikke er mærkeligt, da vi er Københavns by’s hospital, hvor der bor flest mennesker og der er flest smittede.

Men når det er sagt, så oplever vi herinde på hospitalet slet ikke den panik og frygt for kapacitetsmangel, som medierne og myndigheder er blevet ved med at tale om. Vi har plads og i hvert fald lægerne arbejder lige nu i et roligt tempo. Vi har længe været i ”stilhed før stormen” modus.

Der er nu blevet lavet en corona sektion som indslusning for de 100 – 150 luftvejsrelaterede henvendelser, der kommer om dagen, i stedet for de mange forskellige indgangsveje til hospitalet. Den bemandes nu af eksterne læger.

Faktisk er det sådan, at vi har vi en mindre grad af patienter f.eks. på kardiologisk og neurologisk afdeling. Hvor er de patienter henne, som før blev indlagt med hjerteproblemer og blodpropper? De kommer i hvert fald i mindre grad i i øjeblikket.

Hvad med værnemidler på hospitalet, er det problem løst?

Det er forsat et reelt problem. Og et problem med flere aspekter. Der er det helt konkrete, at der ikke findes tilstrækkeligt med korrekte værnemidler. F.eks. findes der 3 forskellige slags ansigtsmasker og åndedrætsværn alt efter graden af beskyttelse og de dyreste må vi helst ikke bruge. Vi genbruger ting, man ikke skulle. Vi bruger ofte stadig ”fyrværkeri” briller i stedet for beskyttelsesvisir.

Tilgængeligheden til det som findes, kan også være et problem. Jeg skal prøve at forklare det konkret. Udenfor hver isolationsstue står et rullebord med de værnemidler man skal iklæde sig inden man går ind. Men det er ikke altid alt hvad man skal bruge, der er der. Det er bl.a. rengøringsfolk og portører, der skal fylde op, og de arbejder med mange andre ekstra opgaver lige nu, hvorfor man oftest ender med at tage, det der er tilgængeligt.

Et tredje aspekt, der hele tiden har været der, er uklare retningslinjer om hvad der skal bruges, hvornår og af hvem, samt en utroligt mængde ny skriftlig information og nye retningslinjer, som vi skal læse hver dag. Det kan folk næsten ikke rumme mere og er ved at give lidt op på.

I Dagens Medicin d. 30.3 var overlæge Bolette Søborg i Sundhedsstyrelsen ude at sige til os alle i sundhedsvæsnet: Du skal hjælpe, selvom du mangler værnemidler. Du skal bare følge styrelsens retningslinjer og holde god hygiejne. Det er klart at det har medført vrede blandt mange – også blandt yngre læger.

Hvad med ekstra personale, hvordan fungerer det i forhold til at skulle håndtere situationen?

Der er endnu ikke ansat ekstra personale. Sygeplejerne er ved at begynde at få inddraget at kunne afholde ferie, og der bliver omplaceret til andre opgaver. Hvilket sker både internt på hospitalet og eksternt fra.

Lige nu omplaceres den del af de ca. 600 nyuddannede læger fra januar i år, der skulle være i halvårs klinisk basisuddannelse (KBU) i almen lægepraksis nu til hospitalerne. Problemet er bare, at de sammen med den halvdel der allerede har deres halvårspraksis her, alle nu varetager pleje- og laborant arbejde og ikke lægefunktioner. Man kunne få den tanke, at det havde at gøre med at det er regionen, der betaler deres løn og ikke hospitalet.

Men samtidig kan det give problemer for de nyuddannede læger, at de ikke får de ellers obligatoriske lægefaglige kompetencer under deres kliniske uddannelse. Det er fortsat uklart om de så bare godkendes alligevel eller mister et halvår, der skal tages om. Og så rejser det også et større problem rent sundhedsmæssigt – vi kan få læger ud der har været i klinik basisuddannelse på en kirurgisk afdeling uden at have været med til en operation.

Jeg vil gerne understrege endnu engang til sidst, der er ingen panik på hospitalet over flere patienter end vi kan klare som det er nu og ingen grund til panikløsninger. Som læger gør vi som al andet sundhedspersonale alt hvad vi kan for at håndtere, behandle og pleje. Men ingen skal udsættes for fare ved at gå på arbejde, heller ikke på hospitaler, heller ikke læger. I Italien er 63 læger døde af Coronasmitte, fordi de behandlede uden værnemidler. Det er den virkelighed vi også skal forholde os til.

SKRIV UNDER: Værnemidler NU!

APK har opstillet disse aktuelle krav:
De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne