Vi har brug for jeres – læsernes – støtte!

Vi brænder for at udgive KPnet hver dag. Men vi har også brug for jeres, læsernes, bidrag og økonomiske støtte. Og derfor denne opfordring. For vi vil gerne gøre det digitale dagblad, som Kpnet jo er, endnu bedre.

Lige nu stiger antallet af læsere og interessen. Det skyldes ikke mindst at i en tid som nu fuld af mørketal og uvished, så tør KPnet klart sige magten imod og give vores bud på, hvad der må gøres. Og Kpnet kan ikke lade være med at tænde op for den optimisme, der ligger i, at vi ikke behøver finde os i tingenes tilstand, men bruge vores klassesolidaritet til at ændre dem og skabe noget nyt.

KPnet har aldrig fået mediestøtte. Vi bliver ikke ramt af svigtende reklameindtægter, af at færre har råd til betalingsartikler, eller sponsorer der stiller politiske modkrav. For de ting har aldrig været vores politik. Det KPnet rammes af, er det klare behov klassekampen stiller til, at Kpnet bliver endnu bedre, bliver læst, spredt og brugt af endnu flere.

Der er behov for både at afsløre og analysere den store omvæltning af samfundet, som arbejdsgiverne og kapitalen er i gang med lige nu under dække af corona-krise. Og behovet for at rejse nødvendige sociale, økonomiske og politiske modkrav er stort. Behovet for at et medie som KPnet, der klart giver opfordringen til at stemme Nej til fagtoppens og arbejdsgiverne kriseforlig, og for at give stemme til arbejderklassen og alle de der rammes i disse tider.

Vi opfordrer til at rigtig mange giver et bidrag. Mange står i en økonomisk trængt situation lige nu, så jo flere der giver lidt, jo mere gives i fællesskab.

Giv meget gerne et fast månedligt bidrag. Intet beløb er for småt.

Send til bankkonti
1551 – 166 34 271
Mobilpay
89496
Skriv besked: kpnet

En vigtig støtte er også at opfordre andre til at følge med i vores netavis, at dele vores artikler på nettet, at kommentere, som mange af jer allerede gør på bedste måde.

Har du selv en historie, der bør fortælles, så skriv endelig til os. Vi vil meget gerne f.eks. ringe dig op og høre mere. Måske kan du selv skrive.
Skriv til redaktion@kpnet.dk

Den økonomiske indsamling løber hele april og maj måned. På grund af smittefare og forsamlingsforbud har vi naturligvis måtte indstille mange at de indsamlingsaktiviteter, hvor vi mødes og samler ind, så det gælder om at bruge giro og mobil pay.

Mange kamphilsner fra KPnets redaktion

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne