De arbejdsløse skal sikres: Forhøj dagpengene permanent! Og væk med den gensidige forsørgerpligt!

I løbet af de to sidste uger har 42.847 personer meldt sig ledige. Virksomhederne fyrer i stort tal, trods striben af hjælpepakker til arbejdsgiverne. Hvis det er billigst, kalkulerer mange arbejdsgivere hellere med en fyring. Arbejdsløshedstallene eksploderer nu, og vi har kun set begyndelsen. I denne situation må vi stille krav om at det er de arbejdsløse der sikres, ikke profitten. Dagpengene forhøjes til at dække 90 % af den faktiske løn. Og ikke kun i en kort periode, men permanent.

Alene i sidste uge måtte 22.800 personer melde sig ledige, og i alt har 42.847 personer meldt sig ledige i perioden fra 9. til og med 24. marts – det højeste tal siden krisen i 1930´erne.

Arbejdsløsheden eksploderer, og det bliver værre endnu i den kommende tid, hvor corona-krisen risikerer at gå direkte over i en ny økonomisk krise. Alle jobs vil ikke bare genopstå og manglende indkomster vil også betyde manglende omsætning og stagnation. Den kapitalistiske økonomi er underlagt markedet og købekraften, og en af følgerne af denne situation vil blive arbejdsløshed.

Med den udsultede sats der er på dagpengene i øjeblikket, vil fyringerne betyde et stort økonomisk slag for rigtig mange mennesker. Siden 1990’erne er værdien af dagpengene faldet støt. Fra oprindeligt at dække 90 % af lønnen var dækningen 71 % i midten af 90’erne – og nu helt nede på en dækning på 62 %.

For de der ikke er dagpengeberettigede kan følgerne blive endnu mere katastrofale. Med reglerne om gensidig forsørgelse kan man som arbejdsløs uden dagpengeret også blive nægtet kontanthjælp, hvis samlever/ægtefælle har en indtægt. Derfor må det være et krav, at reglerne om forsørgerpligt øjeblikkeligt fjernes.

3F’s formand Per Christensen og Enhedslisten har stillet krav om et ‘coronatillæg’ til dagpengene, gældende i 3 måneder. Men hvorfor gik fagtoppen ind og lavede trepartsforhandlinger med erhvervslivet og regeringen om milliard hjælpepakker til arbejdsgiverne UDEN at stille betingelser for arbejderne under arbejdsløshed? Hvorfor gjorde Enhedslisten ikke?

I den seneste hjælpepakke blev dagpengeperioden forlænget, men der var ingen forhøjelse af dagpengene, da et enigt Folketing bevilgede en ramme på et 3-cifret milliardbeløb til at holde hånden under erhvervslivet.

Lige nu er det arbejderne og brede dele af befolkningen der betaler corona-krisen. I stort tal hjemsendes ansatte på ferie og afspadsering, mens der spændes sikkerhedsnet under firmaerne. Følgerne af krisen vil ikke være ovre på kort tid, arbejdsløsheden vil ikke forsvinde med et trylleslag når sundhedskrisen er overstået, derfor bør forhøjelsen være permanent. Et yderst rimeligt krav, da dagpengene er blevet udsultet i årtier. Tre måneders tillæg vil kun være et lille plaster, hvor situationen kræver en operation!

Se mere her
Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne