NEJ til OK20!

Mæglingsskitsen fra forligsmanden, aftalt med FH og DA ligger nu klar. Det blev som forventet en minusoverenskomst – en kriseoverenskomst. Industriforligets minimale lønstigninger og snævre rammer er presset ned over alle. Et resultat der har været stukket ud fra starten mellem industriens arbejdsgivere og fagtop med industriforliget som retningsgivende. KPnet har samlet klip fra nogle af de første reaktioner fra fagforeninger og tillidsfolk, der opfordrer: STEM NEJ!

3F Aalborg, transportgruppen:

– Vi blev sendt til OK20 forhandlingerne med nogle helt klare mandater – en markant lønstigning på grundlønnen, et opgør med atypiske ansættelsesforhold (ansættelser på 0 timer), et opgør med delt tjeneste og en afskaffelse af provisionsaflønning af arbejde udført på gummihjul, en sikring af arbejdsmiljøvilkår – især i den kollektive trafik.- Og vi må konstatere, at arbejdsgiversiden ikke har ønsket at imødekomme medlemmernes ønsker på disse punkter.

Vi fik ikke en markant stigning på grundlønnen!
Vi fik ikke et opgør med atypiske ansættelser og 0 timers ansættelser!
Vi fik ikke et opgør med delt tjeneste!
Vi fik ikke afskaffet provisionslønnen!
Vi kom næsten i mål mht. sikring af arbejdsmiljøvilkår i den kollektive trafik!

– Fællesnævneren i betragtningerne af overenskomstresultaterne er, at den økonomiske ramme er for lille. På denne baggrund og i solidaritet med de Grupper som ikke har fået indrømmelser i kampen mod social dumping, anbefaler 3F Aalborg Transportgruppe og Transportgruppens bestyrelse, at vores medlemmer stemmer NEJ ved urafstemningen til OK20!

Se hele udtalelsen her

Malernes Fagforening, Midtjylland:

Nej til OK20!
Bestyrelsen for Malernes Fagforening Midtjylland, har i dag gennemgået Forligsmandens mæglingsskitse, der i store træk ligner Industriens forlig.
Vi er ikke imponerede. Dette var hvad arbejdsgiverne hele tiden, havde ønsket, nemlig diktat fra Dansk Industri. Skitsen lader IGEN, vores elever stå uden fritvalgsordning og forliget giver ingen forøgelse på vores prisliste. I et udpræget akkordfag, er det prislisten der sætter standarden for de fleste af vores timelønnede, med undtagelse af vores udenlandske kollegaer, de må nøjes med mindstesatsen på 127,85 kr., en mindstesats der både svækker svendene og de fornuftige mestres konkurrenceevne. Der skal ikke meget fantasi til, for at forudse endnu en 3-årig periode med magert resultat og uden værn mod social dumping.
Vi risikerer om ganske få år, ikke at kunne opdrive en dansk håndværker på de danske byggepladser, men det er vel også det Dansk Industri ønsker.
I en tid, hvor Dansk Industri diktere hvad Byggeriets arbejdsgivere skal mene og gemmer sig bag sundhedskriser, kan vi ikke løse denne udfordring selv.
Hjælp Byggeriet stem NEJ!
Vi har brug for hjælp og solidaritet fra vores venner i Industrien, i Transporten og i Handlen.
Vi har brug for et NEJ, så vi kan sikre byggebranchen en fremtid uden social dumping.

Tillidsrepræsentant Jens Erik Poulsen fra Elementfabrikken Ambercon siger NEJ til Byggeforliget:

-Jeg sagde for mange år siden at klassekampen den var død. –
Men jeg tog fejl. De unge får noget og se til i fremtiden.

Jeg synes det er under al kritik at parterne udnytter den her situation til og presse et kriseforlig ned i halsen på os.- Jeg er virkelig rystet, og det minder mest af alt om at forliget er indgået under tvang. Vi har slet ikke fået det vi aftalte med hinanden.

I krisetider skal vi altid holde igen, det skal vi åbenbart også nu i de gode tider ser det ud til.

Det er ikke godt nok, og er på ingen måde tilfredsstillende.- Så et nej fra mig her på Element Fabrikken Ambercon..👎

3F Aalborg

-Vi konstater dog at de massive problemer medlemmerne har rejst generelt ikke er i nærheden af at være løst.

Modregningen som var et krav er ikke løst. Vi kan ikke blive ved med at se tjenere bliver mindre og mindre værd år efter år.

Jeg har snakket med Ulrik som er tjener og han blevet mere en 900 kr. mindre værd på tre år på grund af reglen om modregning, det kan og vil vi ikke forsætte med at se på.-
De næste tre år vil hans personlige tillæg blive ædt op og han vil sidde tilbage med grundlønnen og intet andet, skal vi så stadig undre os over at branchen mangler kvalificeret personale.

Så derfor bliver det et NEJ herfra til det samlede forlig.

Se hele udtalelsen her

Løbende under forhandlingerne har andre grupper sag NEJ, se bl.a.:

Ole Christensen Formand 3F Randers – i forhandlingsudvalget/Transport

Bestyrelsen for 3F Industrigruppen Randers

Malerforbundet måtte afbryde OK-forhandlingerne: Vi blev mødt med et ultimatum – vi vil ikke lade os voldtage!

Corona eller ej – Stem nej!

OK20: 3Fs forhandlere for Privat Service, Hotel og Restauration anbefaler et NEJ

OK20: Stem Nej-bevægelsen bygger sig op

OK20 aktionsdag i Horsens: Vi vil aldrig igen lade os køre over af Industriens overenskomst


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne