Forligsinstitutionen udnytter coronavirus til at snigløbe overenskomstforhandlingerne

Kort efter af statsminister Mette Frederiksen onsdag aften erklærede at den offentlige sektor skulle sættes i stå, valgte forligsmand Jan Reckendorff at afbryde forhandlingerne og sætte dem på midlertidig pause. Ifølge pressen blev forhandlingerne udsat med 14 dage, for at efterfølge regeringens indgreb for at begrænse spredningen af COVID-19.

Fagbevægelsen tog hjem og brugte det meste af torsdagen på at organisere nødberedskab, og forholde sig til alle de andre spørgsmål der opstod i kølvandet på regeringens dramatiske nedlukning af landet. F.eks. har 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri aftalt at møder og konferencer i det arbejdsretlige system bliver lukket, og berammede voldgifter udskydes, i foreløbig 14. dage.

Men hen på torsdag eftermiddag skiftede forligsmanden pludselig kurs, nu blev der med få timers varsel, indkaldt til genoptage forhandlingerne og komme tilbage til København kl. 22. Dog må forhandlerne ikke stille fysisk med hele deres forhandlingsudvalg. Det skal understreges at forligsmanden har magt som en domstol og dybest set kan få politiet til at hente forhandlere, så det er ikke blot et fromt ønske når der indkaldes til møde.

Det forekommer groteskt at forhandlingerne først afbrydes under indtryk af den sundhedskrise som samfundet står i, og dagen efter indkaldes igen, med få timers varsel, med krav om at møde op med en stærkt begrænset bemanding. Det er åbenlyst at hele virus situationen bliver brugt til at sætte ekstra pres på 3F for at sikre et hurtigt resultat på byggeriets område.

Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse:

Jeg valgte i går aftes at afbryde forhandlingerne i Forligsinstitutionen midlertidigt som følge af regeringens tiltag mod coronavirus/covid-19.

Forligsinstitutionen har modtaget mange forlig, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig. Jeg har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på den store betydning, overenskomstforhandlingerne har for arbejdsmarkedets parter.

Forligsinstitutionen tager situationen med coronavirus/covid-19 meget alvorligt, og der vil derfor blive indført restriktive begrænsninger for, hvor mange personer der kan deltage i forhandlingerne og opholde sig i Forligsinstitutionen. Parterne vil blive orienteret herom i forbindelse med indkaldelse til forhandling.

Jeg opfordrer indtrængende alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring.”

Forud for beslutningen havde Forligsmanden holdt møde med Dansk Arbejdsgiverforening og Hovedorganisationen FH. Og det er annonceret at DA og FH skal mødes hos forligsmanden igen lørdag kl. 14.

Byggeriet har indgivet konfliktvarsler, som træder i kraft søndag 15. marts. Forligsmanden har allerede forlænget de varslede konflikter med 14 dage, og han har mulighed for inden på søndag at udsætte med endnu 14 dage.

Forligsmanden har magt til at udnytte situationen, hvis parterne ikke selv kan nå til enighed. Og skrive et udkast til mæglingsskitse, med udgangspunkt i industriens overenskomst og sende den til afstemning.

kilde

Pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne