OK20: Stem Nej-bevægelsen bygger sig op

På flere områder er OK-forhandlingerne nu brudt sammen og sendt videre i forligsinstitutionen, og der hvor forhandlingerne er endt med et forlig er det ikke arbejdernes krav der er gået igennem. Det er arbejdsgiveroverenskomster, der er kopieret fra industriens aftale. På arbejdspladser, klubber og også fra fagforeningsafdelinger tegner der sig konturerne af en stem Nej-bevægelse. KPnet har talt med Benny Vinther Jensen fra 3F’s industrigruppe i Aalborg, der var tidligt ude med en Nej-anbefaling til medlemmerne.

En enig gruppe af tillidsfolk på vingefabrikken Siemens-Gamesa siger stem NEJ!

Fra industriens arbejdspladser i Nordjylland er stemningen ganske klar. Man afviser resultatet i OK-forliget med et Nej. Den melding kom bl.a. fra en enig tillidsmandsgruppe på vingefabrikken Siemens-Gamesa. De udtalte d. 5. marts, at de havde været samlet til møde, og nu gik i gang med at forberede en stem Nej-kampagne.

I følge formand for industrigruppen i 3F i Aalborg, Benny Vinther Jensen er denne holdning meget dækkende for industriarbejderne i det nordjyske område.

– Det forlig der er forhandlet hjem giver alt, alt for lidt på mindstelønnen. Forventninger og krav var betydeligt større end de 2,5 kr om året vi har fået. Vi har folk der arbejder på mindstelønnen, og tillidsfolkene er vrede over den tilføjelse der kommet, om at lønforhøjelsen kan modregnes i de lokale lønforhandlinger. Dagpengesatsen er alt for lav, alligevel er dagpenge og mindsteløn nærmest lig hinanden. Vi kæmper også for højere dagpengesatser, men her og nu siger vi nej til den alt for lave mindsteløn. Mindstelønnen skal betragteligt op så det kan mærkes.

-Vi kæmper også for at få hold om vores arbejdstid. Her har vi fuldstændig mistet indflydelse gennem årtier. Og vi fik afvist alle krav om at vinde indflydelse tilbage.

-I dag kan arbejdsgiveren flytte en ansat fra daghold til skiftehold med dags varsel eller forlange, at man møder op i en weekend uden varsel. Det er stort set umuligt at sige nej til noget som helst. Vi har krævet bedre varsling og rettigheder hvis man f.eks. har familie at tage hensyn til, børn der skal hentes i daginstitution osv. Men alt blev afvist. Vi har eksempler hvor folk er blevet forflyttet eller fyret på den baggrund.

Den ubegrænsede arbejdstid findes allerede i industrien. Og Benny Vinther Jensen forstår udmærket godt, at f.eks. bygningsarbejdere slås mod udvidelsen af arbejdstiden til 42 timer. En paragraf der stadig er taget med i det nye overenskomstforlig.

-Udover at den lille lønstigning i aftalen nu står til at kunne modregnes er det også en direkte forringelse, at arbejdsgiveren kan skifte fra 14-dages løn til månedsløn uden nogen form for kompensation. I aftalen er der ingen rettigheder ifht hvornår lønnen udbetales, og i f.eks. byggeriet kan det i praksis betyde, at man går i flere måneder uden at få udbetalt sin løn eller overhovedet få lønnen opgjort på en lønseddel, der kan kontrolleres.

-Arbejdsgiverne udnytter, at industrien formelt set kun forhandler for sig eget område, men at forliget trækkes ned over alle de andre overenskomster.

Nej-et vil brede sig

Benny Vinther Jensen er overbevist om, at nej-bevægelsen vil brede sig og i en situation, hvor f.eks. byggeriets forhandling ender med et sammenbrud, og her mener han at mange 3F afdelinger bliver nødt til at tage konsekvensen. De organiserer medlemmer fra både industri, transport og byggeri og vil ikke kunne forsvare at anbefale et ja til det samlede forlig.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne