Revolutionære vitaminer – Enhed og Kamp nr. 1 – februar 2020

Det nye nr. af APKs teoretiske magasin Enhed og Kamp udkommer i dag med masser af godt stof. Du kan bl.a. læse om:

Udviklingen af arbejderklassens kampe, de nye tendenser, hvad skal der til for at en klassekampslinje kan udvikles. Sammenhængen mellem fagbevægelsen og de folkelige bevægelser. De spørgsmål giver en række af de europæiske kommunistiske CIPOML- partier bud på. Det er i en fælles situation med voksende strejker og protester mod EU’s arbejderfjendske og anti-sociale politik, at OK20 herhjemme udspiller sig.

Få viden om den internationale klassekamp bagom nyheder. I dette nr. belyses perspektiverne for folkeopstandens sejr i Ecuador og en række brændpunkter fra Bolivia, Kasmir og Elfenbenskysten i Afrika gennem udtalelser fra disse lande.

Kvindekampen i Europa handler også om at stå sammen for at forsvare offentligt finansierede velfærds- og sundhedsydelser af høj kvalitet. På daginstitutionsområdet er en landsdækkende bevægelse og kamp for minimumsnormeringer vokset frem. Men hvordan gør kvindespørgsmålet for de forskellige klasser sig gældende i denne bevægelse?

Spørgsmålet om ideologiens betydning, dens materielle rødder i de sociale klasser og kampen mellem dem behandles i dette nr. både praktisk og teoretisk. Ideernes kamp er en særdeles nærværende del af klassekampen, for at den kan ende med en revolutionær forandring.
Klimakravene må rettes mod de ansvarlige og årsagen. Marx sagde det enkelt ”kapitalismen ødelægger sine to kilder til rigdom – arbejderklassen og naturen”. Mens monopolernes regeringer har travlt med at male sort energi grøn, vokser modstanden ikke mindst mod den magtfulde fossilgas lobbys hærgen.

Diskussioner om borgerløn har det med at dukke op, når konsekvenserne af fattigdomsreformerne bliver for tydelige. Men det er gamle kapitalistiske utopier, der hentes frem for at aflede opmærksomheden fra kampen for at afskaffe reformerne.

Indholdsfortegnelse for dette nummer:

EU dikterer forholdene for arbejdsmarkedet 
Af Franz Krejbjerg, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kæmpe i stedet for at bøje sig 
Af Organisationen til genopbygningen af Tysklands kommunistiske parti, Tyskland

Om bevægelsen ”De Gule Veste” 
Af Arbejdernes Kommunistiske Parti i Frankrig (PCOF)

Den imperialistiske krise og vores opgaver i fagbevægelsen 
Af Spaniens Kommunistiske Parti (M-L)

EU forringer kvinders sundhed – og levevilkår 
Oplæg fra Nei til EU’s kvindekonference om sundhed og velfærd i EU

Kampen for minimumsnormeringer 
Af Cathrine Pedersen, Kvinder i Kamp

Minimumsnormeringer og kvindespørgsmålet 
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Ret klimakampen mod de ansvarlige – Stop Baltic Pipe 

En ny runde med borgerløn og kapitalistiske utopier 
Af E. Holemast, Revolusjon

Idéernes kamp 
Af Pablo Miranda, PCMLE, Ecuador

Folket i Bolivia kæmper mod fascismen
Udtalelse fra Den Internationale Konference af Marxistisk -Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Sejr gennem enhed og fælles kamp
Udtalelse PCMLE, Ecuadors kommunistiske parti Marxist-Leninister

Fremme af de oprindelige folk – sejr over neoliberalismen 
Uddrag af Pablo Miranda, PCMLE, Ecuador

Situationen i Jammu og Kashmir 
Fælles indisk-pakistansk udtalelse, 2019

Macron – fjern din besættelseshær
Udtalelse fra Elfenbenskystens Revolutionære Kommunistiske Parti

CIPOML resolution fra verdensmødet 2019

Hvis du ikke allerede har – SÅ TEGN ABONNEMENT 

Det udkommer 4 gange årligt – koster 350 kr. sendes i lukket kuvert. 380 kr. for øvrige Norden

Betales til Foreningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271 eller MobilPay: 89496.
Skriv til: info@oktobernet.dk

APK’s teoretiske magasin er på sin fjerde årgang. Det kommer rigtig bredt rundt om aktuelle teoretiske og aktuelle politiske temaer – både i hvert nr. og i en årgang. Marxismen-leninismen er en videnskabelig teori, der hele tiden skal bruges til at forstå og agere i klassekampen, hvis problemstillinger ændre og udvikler sig.

Enhed og Kamp udgives af APK og bringer desuden internationale artikler fra partier i CIPOML.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne