EU’s klimapolitik: 42 af Danmarks største virksomheder er fritaget fra CO2-afgifter

EU har spillet ud med et oplæg til finansiering af deres klimaplan, ’Den europæiske grønne pagt’, der angiveligt skal gøre EU klimaneutralt i 2050. Planen er først og fremmest en kæmpemæssig hjælpeplan for unionens monopoler. Det falder godt i tråd med dagens afdækning af, hvordan EU holder hånden over EU’s største virksomheder ved at forære dem gratis CO2-kvoter.

Aalborg Portland er blandt de 42 store danske virksomheder på EU’s undtagelsesliste

Mens EU går ud og forherliger deres klimaplan er de gået mere stille med dørene, når det kommer til den måde de sikrer de store monopoler. DR kan gennem en aktindsigt i opgørelser fra Energistyrelsen afsløre, at EU’s praksis betyder, at danske firmaer som Arla, Rockwool og Aalborg Portland m.fl. slipper helt for de CO2-afgifter, der pålægges andre. Danmarks 42 største virksomheder vil få foræret gratis CO2-kvoter, så deres udledning kan fortsætte uhindret – de er optaget på ”EU’s undtagelsesliste”. Disse firmaer alene står for over halvdelen af det samlede CO2-udslip i den danske industri. Af de ti største CO2-udledere i dansk industri er otte virksomheder undtaget fra CO2-afgifter for størstedelen af deres produktion.

Begrundelsen er den gammelkendte trussel om at virksomhederne vil flytte til Langbortistan, hvis der lægges hindringer i vejen for profit. I realiteten er det der sker bare et udtryk for, at det de selvsamme virksomheder der har opfundet EU, tager beslutningerne og sikrer sig selv.

Fra de store danske virksomheders side har vi hørt mange smukke ord om hvordan de arbejder på at lægge om til grøn produktion.

”Jeg er helt sikker på, at virksomhederne er klar til at investere i den grønne omstilling”, lyder det fra Dansk Industris branchedirektør.

Men de tørre facts viser, at i løbet af de seneste 5 år har de 42 virksomheder samlet øget deres udledning af drivhusgasser med 25 %.

De seneste 5 år har Aalborg Portland f.eks. nedbragt CO2-udledningerne ved cementproduktionen med fire procent – men i den samme periode er virksomhedens CO2-udledninger samlet set steget med 33 procent.

EU’s klimaplan matcher S-regeringens

EU’s klimaplan ligner det udspil der er kommet fra den danske regering. Ingen af dem anviser de konkrete løsninger, men er først og fremmest kæmpemæssige investeringsplaner. I EU-Kommissionens plan skal 1.000 milliarder euro (godt og vel 7.500.000.000.000 kroner) overføres til EU’s virksomheder. En kæmpe overførsel af penge, hvor EU vil presse på for større bidrag fra medlemslandene, og også ønsker direkte skatteopkrævning til EU på længere sigt

Planen er i høj grad en del af rivaliseringen med konkurrenter på verdensmarkedet. Et af forslagene er f.eks. klimatold overfor import fra Kina.

At flytte transport fra vejene til skinner indgår som et element. Det kan være et positivt tiltag der nedsætter forurening og CO2-udslip, men igen er det profitmotivet der driver værket. Jernbanerne i EU er jo alle steder inde i en proces hvor de går fra at være offentlige transportmidler til privatiserede investeringsobjekter.

Herhjemme mener regeringen, at miljø- og klimaproblemer skal løse ved at sætte dansk kapital i førersædet. De har fremlagt et forslag om 13 partnerskaber af ledende organisationer og personer fra de største virksomheder. Det står klart, at klimaløsninger skal laves på basis af kapitalens økonomiske interesser. De må i bund og grund hverken  begrænse produktionen eller profitten.

Fremtiden skal sættes af Aalborg Portland, Mærsk, Danish Crown, Pensiondanmark, Grundfos, Novo Nordisk, Per Aarsleff osv.

Virksomhederne skal komme med fikse løsninger, først og fremmest til salg på eksportmarkedet. Ikke mange ord om en omlægning af produktion og at komme væk fra fossile brændstoffer.

Regeringen forsøger at sælge budskabet i en kronik, og skriver bl.a.:

“Netop nu er der store muligheder for, at Danmark kan spille en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer og samtidig skabe arbejdspladser herhjemme. Vi kan levere de løsninger, som verden efterspørger.”.

Regeringens og EU’s klima’løsninger’ vil blive styret af kapitalintersser, deres resultater er højst tvivlsomme – og de vil lade arbejderklassen og befolkningen betale.

Lad os i stedet kræve, at kapitalen betaler for deres egen forurening og at der laves løsninger i flertallets interesse!

Danske CO2-giganter øger udslip, men slipper for at betale klima-afgifter
DR 14. januar 2020

7.500.000.000.000 kroner skal bruges på at gøre EU grøn
DR 14. januar 2020

Læs også

Dansk Industris såkaldte klimaplan: Arbejderklassen, de syge og de studerende skal betale
KPnet 19. september 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne