Folketingets formand tilbyder Stram Kurs lokaler til ’rigskongres’ på Christiansborg

Partiet Stram Kurs blev for et stykke tid siden nødt til at udskyde partiets såkaldte rigskongres. Nu sikrer et parløb mellem S og DF at Stram Kurs kommer ind i varmen på Christiansborg. ‘Rigskongressen’ skulle være afholdt i Middelfart, men Fyns Politi nedlagde forbud mod, at rigskongressen kunne afholdes på det sted og tidspunkt angiveligt pga. trusselsbilledet mod Paludan. Men så kom folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S) Paludan og Stram Kurs til hjælp. Stærkt tilskyndet af Søren Espersen (DF) har han nu inviteret Stram Kurs til at afholde deres rigskongres på Borgen!
Mødet vil finde sted d. 23. november.

Artikel fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag 4,2019

Billedet er fra en af Rasmus Paludans mange bogbrændinger den 7. oktober 2019, måtte han evakueres med en brændende koran i hånden. Efterfølgende fik Stram Kurs forbud mod at demonstrere i hele Københavns Politikreds. Forbuddet bunder i at der ifølge politiet er en konkret trussel mod Rasmus Paludan.

Det skurrer i ørerne – Rigskongres på Christiansborg!

Det er vel og mærke en Paludan og et parti, der på Krystalnatten havde travlt med at give mindedemonstrationen i København for de jødiske ofre fingeren og forsøgte at overdøve arrangementet og talerne med larmende musik – i øvrigt grundigt beskyttet af politiet!

Det er en Paludan med følge der fortsætter sine hadmanifestationer med brændende koraner. Sadig under heftig politibeskyttelse, om end pressedækningen efterhånden er mindsket betydeligt. Sloganet om ”ingen fascister i vores gade” runger klart og tydeligt.

Det er den Paludan, der nu for skatteyderpenge kan rejse rundt og deltage i nazi-konferencer som eksempelvis det såkaldte Scandza Forum. Konferencen udspringer af alt-right-bevægelsen, der de senere år har vundet fodfæste i Nordeuropa – først og fremmest på nettet. En af bevægelsens vigtigste ideologer er amerikaneren Greg Johnson, som forfægter etnisk udrensning, taler for at deportere jøder og har skrevet nogen af de mest svinske antisemitiske tekster i miljøet. ”Jøder er ikke alene forskellige fra hvide, men mægtige og ondsindede”, hedder det f.eks. i en af hans tekster om ”jødespørsmålet”. 

I København – i oktober – lykkedes det ikke Paludan at komme på talerstolen. Moddemonstranter havde lugtet lunten og var mødt talstærkt op og blokerede indgangen og forpurrede således mødet. Paludan holdt sig væk, selv om han var annonceret som taler.

I Oslo – i november – forsøgte Scandza Forum sig med at holde møde i Oslo. Også her blev de mødt med moddemonstration. Politiet pågreb i øvrigt den omtalte Greg Johnson til udvisning. Senere tog de fat på demonstranterne, hvor adskillige blev arresteret.

Blandt deltagerne i nazi-konferencen var flere kendte norske nynazister bl.a. fra den norske afdeling af NMR – Nordiske Modstands Rörelsen. Den bevægelse, der nu er blevet kendt for de skændige overmalinger af jødiske gravstene.

Det er partiet Stram Kurs, der i sit partiprogram erklærer at de vil have et have et etnisk rent Danmark. Og – vil etablere en stor politistyrke på 30.000 mand, der som det hedder skal ”bekæmpe de fremmede fjender og de danskere som hjælper dem med at undergrave Danmark”. De sidstnævnte kaldes for femte kolonne og er ofte udpeget som venstreorienterede, kommunister, feminister eller folk, der hjælper flygtninge, asylansøgere eller andre med ikke-vestlig baggrund. I følge Stram Kurs er det nødvendigt med en stærk statsmagt med et stort voldsapparat indtil udrensningen af ikke-danskere er gennemført. Det skal kombineres med at alle danskere med det ’rette sindelag’ kan bære våben.

Det er synspunkter som disse Stram Kurs ikke bare får politibeskyttelse, og statsstøtte til at udbrede, men nu også af Folketingets formand inviteres til at fremme gennem deres ’Rigskongres’ på Christiansborg.

Der er folk der mener, at ytringsfrihed i et demokratisk samfund må omfatte alle, også nazister. De glemmer at ytrings- eller meningsfrihed er et gode, som langt hen ad vejen er tilkæmpet. Ikke alle er klar over, at der slet ikke findes nogen fuldstændig frihed. Mange mennesker betragter denne frihed som en selvfølgelighed uden at ænse, at alle tilkæmpede friheder og rettigheder karakteriseret ved deres begrænsninger.

Ytringsfrihed kan også misbruges, bl.a. ved at servere løgn som sandhed eller ved at udelade eller undertrykke vitale oplysninger. Også gennem vold og drab. Disse metoder og øvrige forbrydelser gav nazisterne anskuelsesundervisning i under Anden Verdenskrig, som de iværksatte. Derfor blev nazismen forbudt efter det store opgør.

Det må aldrig blive glemt, at konfrontationen eller dialogen med nazismen kostede over 50 millioner mennesker livet og efterlod et Europa i rygende ruiner. I den krig opbrugte nazisterne al deres ytringsfrihed og mere til.

Rasmus Paludan og Stram Kurs har intet at gøre på Christiansborg!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne