Udtalelser fra Folkebevægelsen mod EUs landsmøde: EU vil aldrig være en løsning!

På Folkebevægelsens landsmøde d. 26.-27. oktober 2019 blev udtalelsen “EU vil aldrig være en løsning” og en udtalelse imod EUs bankunion vedtaget. Se også videoen hvor Henrik Overgaard Nielsen, MEP fra det britiske Brexit Party, holder en kort tale til landsmødedeltagerne med skarpe pointer mod EU. Og endelig en video med Rina Ronja Kari, der aflægger sin parlamentariske beretning til landsmødet.

EU VIL ALDRIG VÆRE EN LØSNING

EU tiltager sig hele tiden nye politiske områder. De kommende måneder er EU-kommissionen parat til at vedtage en udbygning af EUs militær og en klar målsætning om fælles udenrigspolitik.

EU truer den danske arbejdsmarkedsmodel, og der er risiko for at EU vil indføre en mindsteløn. Det illustrerer, hvordan EUs egentlige rolle hele tiden er at harmonisere løn- og arbejdsvilkår til laveste fællesnævner, på bekostning af medlemslandenes selvstændighed.

EU garanterede, at med indførelsen af euroen ville der komme stabilitet og vækst i økonomien. I praksis har EU vist sig at være det modsatte. EUs eneste løsning på krisen er fortsatte nedskæringer og ensretning af regler, f.eks. for skatter og banker. Prisen betaler de fattigste medlemslande og almindelige mennesker.

Op til det seneste valg til EU-parlamentet erklærede EU, at de nu også var garanten for fred, demokrati og miljø. Mens lande med en selvstændig stemme gøres til et problem. Det er endnu et kæmpe bedrag, og det vil hurtigt afsløre sig, at EU i virkeligheden er en hindring for klimaløsninger.

I stedet vil EU opbygge sig som en ny supermagt, og bruge flere ressourcer på oprustning. De få gange befolkningerne i EUs medlemslande er blevet spurgt om de ønsker en EU-stat, har svaret været et rungende Nej! Denne mangel på legitimitet til EUs føderale projekt har ikke bremset ambitionerne, tværtimod.

Folkebevægelsen ser EU som en del af problemet og ikke som en del af løsningen, derfor er vi modstandere af EU, derfor arbejder vi for en fremtid udenfor EU.

ROS TIL FREDERIKSEN FOR AT STØTTE EN FOLKEAFSTEMNING OM EU’S BANKUNION

Danmarks statsminister Mette Frederiksen ønsker en folkeafstemning om EUs bankunion før Folketinget tager stilling til en eventuel dansk indlemmelse i bankunionen.

Folkebevægelsen mod EU vil rose statsministeren for hendes demokratiske sindelag.

Folkebevægelsen mod EU vil i nær fremtid tage kontakt til statsministeren angående forslag til hvordan der kan laves en retfærdig folkeafstemning. Vi mener f.eks.:

– at der bør være 6 måneder til debat efter at folkeafstemningen er varslet.
– at folkeafstemningen også bør afholdes på Færøerne og i Grønland, da folkeafstemningen berører hele Rigsfællesskabet.
– at oplysningsmidler bør fordeles ligeligt mellem ja- og nej-siden.
– at embedsmænd og centraladministrationen skal være neutrale i forbindelse med folkeafstemningen.

Folkebevægelsen mod EU mener i modsætning til statsministeren, at en dansk deltagelse i EUs bankunion vil betyde suverænitetsafgivelse. EU vil f.eks. efter en dansk indlemmelse i bankunionen få magt over, hvad der skal ske med de største danske banker, hvis de kommer problemer – og her vil andre lande, som har andre store banker i ryggen, måske prioritere en anden beslutning fordi beslutningen til gengæld er god for deres banker. Dertil kommer, at ECB (EUs centralbank) har særlige beføjelser i EUs bankunion, og da Danmark ikke har tilsluttet sig euroen vil vi i tilfælde af en dansk indlemmelse i EUs bankunion ende med at give denne euromyndighed indflydelse i vores land. Vi kan også se økonomiske problemer med bankunionen, og derudover kan bankunionen også være til skade for Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland, da færøske og grønlandske banker kan ende med at komme i klemme. Det kan vi ikke acceptere.

Vi vil derfor i en kommende folkeafstemning argumentere for et dansk nej til deltagelse.

HENRIK OVERGAARD-NIELSEN FRA BREXIT PARTY TALER PÅ LANDSMØDET

 

RINA RONJA KARIS PARLAMENTARISKE BERETNING

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne