En vej til at forstå og ændre verden: Magasinet Enhed og Kamp nr. 4, 2019

Hvordan ser dansk økonomi ud, her hvor en ny økonomisk verdenskrise er ved at bryde ud? Hvad er den danske og EU’s herskende klasses plan for at redde sig ud af en ny krise, de selv har skabt. Og hvad er arbejderklassens svar og revolutionære perspektiv?

Det belyses i det nye nr. af magasinet Enhed og Kamp fra en række forskellige vinkler. Spørgsmål som: hvor forsvandt pengene og arbejdspladserne hen, statens rolle i den omfattende militarisering af økonomien, hvem ejer egentlig jorden i dag, hvad ligger bag de stigende huslejer? Med den politiske økonomi kan vi ikke bare gennemskue hvad der sker, men også baggrunden for, hvorfor der sker.

EU’s fejlslagne økonomi og en voksende strejkebevægelse i den europæiske arbejderklasse mod omfattende massefyringer og arbejdsløshed belyses bl.a. gennem krisen i den tyske bilindustri og kampen for en 30 timers arbejdsuge. Ligesom fascismens fremmarch i Europa, og hvad vores svar må være, tages op.

I det nye nr. finder du desuden artikler om:

USA-imperialismens krav om kontrol over Grønland og hvordan regeringen går både USA, EU’s og dansk imperialismes ærinde i modsætning til det grønlandske folks ret til selvstændighed.

Den kapitalistiske stats rolle som administrator, operatør og direkte aktør belyses udover den økonomiske og militære side også gennem myten om den neutrale klassestat og det rene demokrati.

Taktikken om ”en arbejderregering” og ”arbejderklassens enhedsfront” kan ikke forfladiges til en simpel parlamentarisk alliance mellem forskellige partier. Kominterns taktik, om at opbygge en politisk og organisatorisk alliance nedefra mellem alle arbejdere på tværs af diverse skel konkret, tages op. Ligesom spørgsmål om Kominterns rolle i at sikre stiftelsen af DKP i kamp mod reformismen tages op historisk og som et aktuelt spørgsmål i det forsatte opgør med reformismen.

Indholdsfortegnelse dette nummer

Krisetegn i dansk økonomi – kapitalens og dens stats krisepolitik
Af Dorte Grenaa, APK

Hvad menes med profitratens faldende tendens?
Af Revolusjon, Norge

Krise for EU’s økonomiske doktrin
Af Franz Krejbjerg, APK

Et varmt efterår for de tyske arbejdere
Af Arbeit Zukunft 2. september 2019

Militarisering gennemsyrer dansk økonomi
Af Tine Spang Olsen, APK

Karl Marx om kreditten:
‘Den vigtigste løftestang til overproduktion og overspekulation’

Illusioner om boligmarkedets prisstabilitet
Af Franz Krejbjerg, APK

Hvem ejer jorden i Danmark anno 2019
Af Lisbet Bonde, APK

Revolutionens nødvendighed i det 21. århundrede
Af Jonas Ørting, APK

USA-imperialismen ud af Grønland
Udtalelse fra APK, 21.8.2019
Engelsk: US imperialism out of Greenland

Bolværket rundt om det borgerlige demokrati
Af Revolusjon, Norge

Det fascistiske udyr og dets arvtagere på fremmarch
Af Raul Marco, Spaniens Kommunistiske Parti (ML) – PCE (ML)

Komintern: ”Enhedsfrontstaktikken” og en ”arbejderregering”
Af Kommunistisk Platform – for Italiens Arbejderklasses Kommunistiske Parti, Juli 2019

Kominterns betydning for det kommunistiske parti i Danmark
Af Dorte Grenaa, APK

Tegn abonnement og køb løssalg i Oktober Bogbutikker.

BLIV ABONNENT – TEGN ABONNEMENT I DAG

Som abonnent modtager du magasinet Enhed og Kamp tilsendt 4 gange årligt i en lukket kuvert. Pris: 350 kr. inklusive forsendelse. Øvrige Norden 385 kr.
Løssalg 60 kr. pr. nummer. Kan købes i APKs bogbutikker

Betales til Foreningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271 eller MobilPay: 89496.
Skriv til: info@oktobernet.dk


Enhed og Kamp udgives af APK og bringer desuden internationale artikler fra partier i CIPOML.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne