En ukuelig Folkebevægelse foran landsmøde

Folkebevægelsen mod EU holder landsmøde d. 26. – 27. oktober. Det bliver et afgørende landsmøde, der vil tage beslutninger med stor betydning for bevægelsens fremtid og udviklingen af kampen for at komme ud af EU.

Af Lisbet Bonde, aktiv i APK og i Folkebevægelsen mod EU

Lisbet på gadefremstød for Folkebevægelsen op til folkeafstemningen om Retsforbeholdet

Folkebevægelsen er en ukuelig størrelse. Det vil vi igen få at se på det meget vigtige landsmøde, der holdes sidste weekend denne måned på Gasværksvejens skole i København. Det bliver et stort landsmøde, komiteerne har meldt mange delegerede og gæster til. Valgnederlaget er endevendt og sunket ned. Det ligger bag os. Grundene kender vi. Hovedgrunden hedder Enhedslisten.

Folkebevægelsens medlemmer vil møde frem med både optimisme og kampgejst. Og med ønsket om at bruge tiden til først at fremmest at tale om, hvilke aktiviteter vi skal i gang med, og tale om, hvordan vi kan gøre Folkebevægelsen mere ung, endnu bredere, mere forbundet med alle de andre folkelige bevægelser og de aktive indenfor fagbevægelsen. Alle rammes jo af EU.

Vi skal ud med vores løbesedler på uddannelses-demonstrationerne – som der nok skal komme flere af sådan som regeringen fortsætter med at maltraktere uddannelsessystemet.

Ved klimademonstrationerne, fredsdemonstrationerne, de sociale og de fagliges aktioner – og ved møder og samarbejder.

Landsmødet skal tage stilling til en række vedtægtsændringer, som er stillet af en del af landsledelsen. Det er vist gået stærkt, for enkelte af forslagene forekommer ikke så gennemtænkte.

Der er f.eks. foreslået, at der i vedtægterne skal stå, at Folkebevægelsen skal have en formand (gad vide hvem man har i tankerne???). I øjeblikket har Folkebevægelsen 4 talsmænd/kvinder, som er valgt af landsledelsen, og som repræsenterer et bredt udsnit af Folkebevægelsens medlemmer.

Efter min mening er dette et godt princip, og landsledelsen kan sagtens blandt disse 4 udpege en hovedtalsmand, som er den person man oftest sender til pressen. En formand er noget helt andet. Der står også noget om at formanden skal være den, medlemmerne kan henvende sig til – hold da op!! Jeg mener ikke forslaget er godt, der er ikke en enkelt person, som vil føles som repræsentant for alle i Folkebevægelsen.

Et andet rigtig skidt forslag er det, at man vil indskrænke landsledelsen fra nuværende 21 til 15 personer. Det skulle være mere “effektivt”. Mærkeligt argument. Hvis der er nogen, der ikke er i stand til at være arbejdsomme og lægge kræfter i ledelsesarbejdet, må de lade være at stille op.

Der argumenteres også med, at det skal være en besparelse. Men man kan øge fokus på billige møder, på egenbetalte rejser i det omfang folk kan det.

Det vil være et rigtigt dårligt signal at sende omverdenen, at Folkebevægelsen indskrænker, gør sig mindre osv. Hvorfor skulle vi dog det. Der bliver brug for alle kræfter.
Desuden vil dette også gå ud over bredden i sammensætningen. 6 folk færre vil uvægerligt komme til at skære i de, der enten ikke er så partimæssigt organiseret, eller måske i de som sikrer repræsentation af forskellige egne af landet.

Aktivitetsforslag

Der kommer forskellige forslag fra komiteer og enkeltpersoner til landsmødet. Disse forslag er ikke kendte for de delegerede endnu. Selv har jeg med opbakning fra min komite stillet følgende forslag:

Introduktion:

Folkebevægelsen skal afsløre, at EU kan ikke bringes til at blive til hjælp for arbejderklassen eller nogen andre almindelige mennesker, ikke kan bringes til at blive klimaaktiv, at EU vil vedblive med sin nedskæringspolitik, og vedblive med EU-militarisering og statsdannelse.

Som et led i dette beslutter landsmødet at gennemføre en kampagne i løbet af det næste år.
Mit forslag er meget inspireret af tilsvarende kampagner i Norge og i Sverige, der er lavet af vores søsterbevægelser.

FORSLAG:

“Folkebevægelsen skal gennemføre en politisk kampagne, hvor vi kort og fyndigt fremfører de 4-5 vigtigste argumenter for, hvorfor det er nødvendigt at komme ud af EU. Dvs. en kampagne der både udpeger konkrete politiske argumenter mod EU, og slår fast at vejen er at komme ud af EU.

Kampagnen skal også argumentere for, at det er muligt at komme ud!!

Denne kampagne skal føres på nettet, i medierne og på gaden.

Kampagnen skal signalere, at Folkebevægelsen står fast på sit grundlag og står fast på at fortsætte den aktive EU-modstand.

Kampagnen skal også give materiale og muligheder for medlemmerne, for de unge og for komiteerne til at fortsætte og styrke deres aktiviteter.”

Der er virkelig brug for et landsmøde der gør komiteerne, vores unge medlemmer, og de aktive rundt omkring klar til vise en Folkebevægelse som i ord og i handling står ved vores kamp for at komme ud af EU, som kan afsløre og oplyse om, hvor skadelig EU er.

En Folkebevægelse der kan blive meget mere åben overfor nye aktive, flere unge og i endnu højere grad repræsentere bredden i den folkelige modstand.

Der er kæmpe brug for Folkebevægelsen. Både i det daglige LIGE NU og til kommende folkeafstemninger.

Læs også:
APK, Arbejderpartiet Kommunisterne´s enhedsplatform
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! – Enhedsplatform for fælles kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne