Dansk Industris såkaldte klimaplan: Arbejderklassen, de syge og de studerende skal betale

Dansk Industri (DI) hepper på regeringens klimamålsætning og har begejstret fremlagt en såkaldt klimaplan, der følger op på målsætning om 65-70 % CO2 reduktion. Essensen i planen er at skabe vækst og øgede profitter i milliardklassen gennem erhvervstilskud og offentlige nedskæringer. Alt sammen under dække af klimaansvarlighed.

Fredag d. 20. september vil der være klimastrejke og demonstrationer landet over

Dansk Industri ser en kæmpe profitmulighed i de nye klimamålsætninger. Grønne løsninger er et strålende alibi for en ny runde af reformer og nedskæringer. DI’s vækstplan er en plan for profitvækst for virksomhederne ud fra devisen, at går det godt for kapitalejerne går det godt for alle.
At dette er løgn fremgår når man ser på hvor pengene skal komme fra.

– Nye reformer, der skal lægge yderligere pres på folk på overførselsindkomster skal give 22 mia. kr. Der skal stilles nye krav og satserne skal nedsættes, hvis man er på overførselsindkomst i længere tid.
Førtidspensionister skal revurderes hvert 5. år.

– Offentlige effektiviseringer skal give 20 milliarder

– De studerendes SU skal skæres 22 milliarder

– 85.000 personer skal tilføres arbejdsmarkedet. De skal hentes gennem stramninger af de reformer der allerede er rettet mod kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Baseret på de hidtidige erfaringer betyder dette øget fattigdom, men ikke flere i arbejde.

Desuden skal der åbnes op for at ikke kun højt specialiseret arbejdskraft, men også håndværkere og faglærte arbejdere kan komme til Danmark fra lande udenfor EU. De vil fungere som løntrykkere og i virksomhederne kan de levere færdiguddannet arbejdskraft, så disse kan undgå udgiften til at tage lærlinge ind og tage ansvar for uddannelse. Mens andre lande drænes for deres uddannede arbejdskraft.

Til gengæld skal kapitalejerne gives topskattelettelser og sænkelse af skatten for aktionærer på 26 milliarder, tilskud til grøn omstilling på 16 milliarder og 12 milliarder til ‘investeringer i fremtiden’.

”Det er muligt at øge dansk velstand samtidig med et bedre klima”, lyder det fra Dansk Industri Med ’dansk velstand’ mener de velstand for overklassen, for det boost i økonomien som grønne investeringer skal skabe skal betales af den brede befolkning gennem løntryk, øget arbejdspres og nye fattigdomsreformer.

Der tegner sig en fælles front, der bakker op om regeringens ’ambitiøse’ målsætning på klimaområdet, hvor både Venstre, Konservative og DF ser positivt på regeringens klimamålsætninger kombineret med Dansk Industris krav.

Regeringen har fra deres landsmøde i weekenden lagt frem at de sætter en milliard ekstra af til grøn forskning på finansloven, sådan at det samlede beløb er på 2,175 milliarder kroner årligt. DI takker for det kommende erhvervstilskud, men ser gerne at beløbet øges til 2,5 milliarder. Og så lige resten af planen…tak.

Det grønne bliver et kæmpe påskud for at presse lønninger, skære endnu mere på det der er tilbage af velfærd og forære penge til virksomhederne og de højestlønnede.

Svaret må være nej! Lad arbejdsgiverne betale og tage ansvar for deres eget miljøsvineri!

Fridays for Future – klimastrejker 20. september

Se også
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp

DI’s klimaplan: Sammen skaber vi grøn vækst


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne