Fagbevægelsens top hetzer mod aktive medlemmer – frygter organiseret kamp for 30-timers kravet og et Nej til OK2020

Ifølge topplacerede fagforeningsfolk var det nogle “røde lejesvende”, der fik 77 procent af bygningsarbejderne i 3F til at stemme Nej til OK2017. Fagtoppen frygter for organiseret kamp for 30 timers arbejdsuge og et Nej ved den kommende overenskomst og har igangsat en hetz mod de aktive.


Om 2017 kampagnen ”Nej til 42 timers arbejdsuge” udtalte Formand for Dansk Metal, Claus Jensen til Altinget bl.a:

”Efter min opfattelse handlede det om, at nogen ville have et nej for balladens skyld, og så brugte de det her som argument”.

Fagtoppen har her meldt rent ud op til OK2020 – der skal sættes en stopper for græsrods organisering i arbejderklassen med krav fra medlemmerne og vilje til at kæmpe for de centrale arbejdstidskrav.

Ved OK-forhandlingerne nedstemte et flertal af medlemmerne i 3F og NNF det OK-resultat, som fagtoppen havde forhandlet og anbefalet. Overenskomsten gav arbejdsgiverne retten til at udvide arbejdsdagen til 42 timer.
Pga af de arbejdsgivervenlige og udemokratiske sammenkædningsregler blev der ikke udløst en strejke på de områder, der stemte Nej, og overenskomsten blev vedtaget. Nu frygter fagtoppen for OK2020. Vil de kunne sikre ro blandt medlemmerne og et ja til endnu en minusoverenskomst?

Claus Westergreen er formand for BJMF udtalte efter afstemningen:

“Dette nej kom fra bunden af pyramiden, ude fra arbejdspladserne. Tænk hvis f.eks. Byggegruppen i 3F havde anbefalet et nej, så havde det nok blevet et NEJ samlet set.”

Fagtoppen vil for alt i verden undgå offensive krav, som et samlende 30 timers krav og aktivitet og kampvilje blandt medlemmerne. Som svar har de sat gang i en hetz mod de aktive. De frygter med god grund, at deres linje for klassesamarbejde ikke kan trumfes igennem ved næste overenskomst. For harmen er stor, ikke mindst på de områder hvor nedslidningen er størst, dvs. hos medlemmerne indenfor byggeri, transport og slagterisektoren under 3F og NNF, hvor der var rigtig mange nej-stemmer ved sidste overenskomst. Og efterfølgende vrede over fagtoppens forræderi.

Arbejdstidskravet i centrum

Ved sidste overenskomst på det private område blev kampagnen ”Nej til 42 timer” samlende i en situation hvor fagtoppen ikke alene undlod at gå i offensiven for nedsat arbejdstid og 30-timers uge, men tværtimod accepterede arbejdsgivernes krav om udvidelse af arbejdstiden.

Den aktive kampagne mod 42 timers kravet blev ført fra gulvet med rod i de aktive dele af 3F, som stilladsarbejderne, murerne og BJMF. Efterfølgende anbefalede nogle få fagforeninger og en lang række klubber et Nej til forliget.

Arbejdsgiverne i Dansk Byggeri og fagtoppen deler den samme ‘bekymring’ for mobilisering i arbejderklassen. Peter Stenholm fra Dansk Byggeri kalder Nej-kampagnen mod OK-resultatet for ”fake news”. Og Metals formand bakker op:

“Vi ser i hvert fald meget aktivitet på de sociale medier og i form af møder allerede nu. Der findes jo mennesker i det her land, som aldrig nogensinde har stemt ja til en overenskomst. Men jeg tænker da ikke, at der er nogen, der arbejder på et decideret nej, før de kender resultatet. Det ville jo næsten være topmålet af useriøsitet.” (Altinget)

Men som bekendt har fagtoppen ved alle hidtidige overenskomster været villig til at enes med arbejdsgiverne om rådne overenskomster. De foregiver at nå ’det bedst mulige resultat’, men arbejder i virkeligheden ud fra egne klasseinteresser. For fagtoppen er ikke en del af arbejderklassen. De har lønninger og livsforhold der ligger milevidt fra deres medlemmers.

Kommunisthetz for at skille de aktive ud

Formand for Murersvendenes Fagforening i København, Jonas Andersen udtaler som svar på angrebet: ”At nogle “røde lejesvende” har fået 77 procent af bygningsarbejderne i 3F til at stemme nej, er simpelthen under lavmålet”. Og

”Det er min opfattelse, at vi i det næste lange stykke tid vil se angreb fra fagtoppen mod de faglig aktive nejsigere fra OK17. De aktive medlemmer skal stemples og dæmoniseres som dødskommunister, så ingen følger dem fremadrettet”.

Det er en gammelprøvet metode fra den socialdemokratiske drejebog, at gribe til kommunisthetz, når man står overfor kampvillige arbejdere. De forsøger at skabe splittelse ved at sætte en mærkat på en initiativrig gruppe – der som her hænges ud som ”røde lejesvende”. Kampvillige stemples som kommunister, underforstået, at man så står for noget helt ekstremt, negativt og udansk – en lille fremmedartet gruppe der skal isoleres.

Fagtoppen er hunderæd for en udvikling hvor medlemmerne siger stop for klassesamarbejde og nej til de elendige overenskomster, der ikke rejser centrale krav, men tværtimod forringer arbejdsforholdene. Som det skete med åbningen for udvidelsen af arbejdsdagen ved OK2017.

Fagtoppen og arbejdsgiverne argumenterer i fællesskab med, at muligheden i den nye overenskomst for at udvide arbejdsdagen til 42 timer slet ikke er blevet brugt. Men uanset hvad, har arbejdsgiverne nu muligheden, og hele spørgsmålet om arbejdstiden er central. Arbejdstempoet skrues op, der kræves mere og mere fleksibilitet, hvor arbejderne skal stå til rådighed 24/7. Det gælder både på det private og på det offentlige arbejdsmarked. I DSB kører som bekendt en åben konflikt, efter at ledelsen har opsagt de lokale overenskomster og groft forringet aftalerne om arbejdstiden.

Et samlende krav på det private og det offentlige område er kravet om 30 timers uge med fuld lønkompensation og flere hænder. Og Nej til udvidelsen af arbejdstiden under enhver form.

OK2017 på det private område var en minusoverenskomst, og ligesom den blev også den seneste overenskomst på det offentlige område manipuleret igennem af fagtoppen uden at opfylde medlemmernes krav.

Der er én vej frem – en offensiv kamp mod arbejdsgiverne, og og deres alliance med fagtoppene.

PS:

Fagtoppen er en del af borgerskabet

Det er ikke uden grund, at fagtoppen vælger klassesamarbejdet og fællesskabet med arbejdsgiverne og deres organisationer fremfor at kæmpe for deres medlemmer. De øverste i fagbevægelsen er ikke selv en del af arbejderklassen.

F.eks. har Metals formand Claus Jensen udover sin høje løn som forbundsformand en lang række betalte topposter. Han sidder bl.a. i Nationalbankens repræsentantskab, i tænketanken Europas advisory Board (stiftet sammen med Dansk Industri), Komiteen for Interforce (der koordinerer mellem offentlige og private arbejdsgivere og militæret), Sund & Bælt, Industriens Pension, Danmarks Vækstråd, Produktionspanelet, Fonden for Entreprenørskab, Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden, ATP og Arbejdsretten.

Kilde: ”Personer forgår – magten består”, af Christoph Houman Ellersgaard, Anton Grau Larsen og Sarah Steinitz, 2019

Se
Murerformand: Fagtoppen vil stemple os som dødskommunister
Altinget 29. august 2019

Læs også:
OK2020: NEJ til 42 timer – JA til 30 timers arbejdsuge – Med fuld lønkompensation!

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne