Bud på Folkebevægelsen mod EU’s fremtid

Af APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Der er ingen tvivl om, at med udviklingen i EU er der mere end nogensinde før brug for en stærk EU-modstand og for Folkebevægelsen mod EU. Lige nu er vigtige diskussioner i gang op til Folkebevægelsens kommende landsmøde om fremtiden for EU-modstanden, og hvordan vi bedst styrker Folkebevægelsen mod EU.

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne er kollektivt medlem af Folkebevægelsen mod EU og arbejder aktivt i Folkebevægelsens komiteer. Vores bud på Folkebevægelsens mod EU’s fremtid er:

Folkebevægelsens store styrke er princippet om at være en bred folkelig bevægelse af EU-modstandere baseret på enkeltmedlemskab og organiseret i lokale komiteer, der hvor folk arbejder og bor. Udgangspunktet er solidt, og organisationen har mange seje og erfarne kræfter i komitéerne i hele landet.

Fremtiden for Folkebevægelsen mod EU ligger i at forbinde sig med den daglige kamp mod konsekvenserne af EU’s politik på arbejdspladserne, uddannelsesstederne, i de sociale bevægelser, i anti-krigs -og klimabevægelsen. I virkeligheden at hente kraft fra sine rødder gennem at skabe levende komiteer rundt i landet, der kan engagere og mobilisere EU-modstanden og nye medlemmer.

EU-modstanden bliver først og fremmest synlig gennem komiteernes forskellige aktiviteter og spredning af Folkebevægelsens materialer. Vi støtter ikke forslag som at omdanne Folkebevægelsen til en elitær bevægelse a la Europabevægelsen, eller at reducere den til backing gruppe for Enhedslistens arbejde i EU- parlamentet.

Folkebevægelsen må sige klart og ligeud, at Danmark skal ud af EU. At det er det Folkebevægelsen vil og arbejder for. I dag bruges Brexit som et skræmmebillede på hvilket kaos, det giver at ville ud. Selvom det jo i virkeligheden viser, hvor absurd hele EU-projektet er skruet sammen, at et land ikke kan melde sig ud.

En politisk kampagne, for hvorfor det er nødvendigt at komme ud af EU og at Danmark kan klare sig udenfor, vil både styrke og synliggøre EU-modstanden og geare Folkebevægelsen til kommende folkeafstemninger om nye Unionsskridt eller forsøg på at fjerne EU-undtagelserne.

 At Folkebevægelsens tidligere plads i EU-Parlamentet nu er taget af Enhedslisten betyder, at Folkebevægelsen må koncentrere sine kræfter og organisationsapparat på EU-modstanden herhjemme. I alle led af organisationen bliver det nødvendigt at stole på egne kræfter og frivilligt arbejde. Vi afviser ikke at Folkebevægelsen forsøger at stille op igen, men hvornår det bør ske – og hvornår arbejdet med at samle underskrifter konkret må gå i gang, må vurderes senere.

Folkebevægelsens brede alliancer ligger både i dens tværpolitiske sammensætning og i at forbinde sig med de kæmpende bevægelser og folkelige protester. Det må også afspejle sig i en bredere politisk sammensat landsledelse. Selvom APK ikke er et stort parti vil vi yde vores bidrag i en kommende landsledelse og til at løse de udfordringer Folkebevægelsen som EU-modstander organisation står overfor.

26.8.2019, APK, Arbejderpartiet Kommunisterne


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne