Faglig aktiv lokofører fyret efter 10 dages sygdom

Støt de DSB ansattes kamp for ordnede arbejdsforhold og retten til at være fagligt aktive!

Artikel og billede sakset fra “Bak op om de offentligt ansatte”´s Facebook gruppe :

“Fagligt aktive kolleger i DSB indkaldes til tjenstlige samtaler og får advarsler på baggrund af udtalelser om forholdene. Senest er faglig aktiv blevet fyret efter kort tids sygdom. De ønsker at offentligheden bliver bekendt med forholdene i DSB.
Lokofører Patrick Borgvold Bergstrand blev i går fyret efter 10 dages sygdom.

Han var sygemeldt med stress, hvilket han har lægeerklæring på.
Forrige mandag raskmeldte han sig, men den raskmelding blev annulleret af hans områdeleder, der i stedet for indkaldte ham til møde i går, hvor han er blevet indstillet til afskedigelse.

Patricks læge havde raskmeldt ham, medicinfri, og Patrick er fuldt ud i stand til at føre tog og han har da også forsat sin sikkerhedsgodkendelse udstedt af trafikstyrelsen.
Arbejdsmiljøet for medarbejderne i DSB er tiltagende presset efter at Staten, repræsenteret ved administrerende direktør Flemming Jensen, valgte at melde sig ind i arbejdsgiverforeningen DI og opsige eksisterende overenskomster.

Siden da har der været stor usikkerhed omkring gældende regler. Medarbejdere får deres vagtplaner med kort varsel der ikke respekterer tidligere forhandlede regler hvilket gør det vanskeligt for medarbejderne at få et familieliv til at hænge sammen med arbejdet. DSB kan ikke skaffe tilstrækkeligt med lokoførere og må indkalde eksisterende personale til ekstravagter. Medarbejderne fortæller at DSB selv beskriver at personalesituationen er så anstrengt at der systematisk aflyses tog.

Medarbejderne ønsker at få fortalt befolkningen om forholdene, men det er vanskeligt at være fagligt åbenmundet når de trues på deres levebrød. Medarbejderne oplever forholdene så vanskelige og ser med bekymring på at deres arbejdsplads, der har betydning for mange menneskers dagligdag, ledes på en måde der giver danskerne et ringere offentligt transport system end det medarbejderne er i stand til at levere og har leveret tidligere. Tidligere har DSB S-tog ligget foran togselskaber fra hele verden sammenlignet på rettidigheden.

På så mange planer er de DSB-ansattes fortsatte kamp for fair forhold vigtig for os alle sammen.

Du kan støtte dem på mange måder. Blandt andet ved at udbrede kendskabet til deres situation til venner og kolleger.”

Original link:
“Bak op om de offentligt ansatte”
Faglig aktiv lokofører fyret efter 10 dages sygdom.Mod 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne