Demonstration i Århus: Nej til nedrivninger og til byrådets gangstermetoder og løgne

Den 15. maj 1. behandlede Århus Byråd den nedrivningsplan, der vil jævne ti blokke i Gellerup og seks blokke i Bispehaven med jorden. Aftalen trumfes igennem, selvom den endnu ikke er behandlet eller godkendt på boligforeningens repræsentantskabsmøde, der finder sted d. 27. maj. Siger de Nej der, truer politikerne med at nedrive endnu flere lejligheder! Demonstranterne udenfor sagde NEJ til nedrivninger og tvangsforflytninger.

Udenfor byrådsmødet havde Almen Modstand indkaldt til protestdemonstration. Talerne skar igennem politikernes løgnagtige billede af forholdene i de såkaldte ghettoer og afviste nedrivningerne, hvis motiv tydeligvis er boligspekulation.

Stop nedrivningerne – bloker!

Mahmoud Halimah, beboer i Bispehaven og aktiv i Almen Modstand opfordrede til at inddrage alle beboere i de truede områder og samle til optimisme og kampgejst. Og så må der aktioneres allerede nu, f.eks. ved at blokere for pengeinteresserne bag planerne og stoppe de maskiner der er i gang med de igangværende  renoveringer.

Det er renoveringer, der er planlagt i samarbejde med beboerne og i ved at blive ført ud i livet. Planer som byrådet nu slår en streg over. Alle samarbejdsformer er sat ud af kraft og yderligere 1000 boliger skal rives ned. Planen bakkes op af alle byrådets partier minus Enhedslisten.

Helle Hansen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Gellerup sagde bl.a. i sin tale:

“Jeg håber virkelig, at de politiske rævekager en dag kommer for dagens lys, og at det går op for alle århusianere, hvordan både de og vi er blevet snydt. Vi havde en flot helhedsplan, som knapt nok var kommet i gang, men som byrådet slog ihjel sidste sommer.

Det er Helhedsplanen, der er skyld i, at der allerede er sket mange gode ting Gellerup

Foto af Helle Hansen: Almen Modstand

Borgmesterløgne og banditter i habitter

Den socialdemokratiske borgmester Jacob Bundsgaard turnerer gerne rundt i landet og udspreder løgne om udvikingen i de århusianske boligområder. Kun de berørte beboere har han afvist at tale med.

Helle Hansen kunne citere og afvise borgmesterens udtalelser, der kom frem på et møde for landets arkitekter i sidste uge:

“Virkeligheden er jo i dag sådan en smule nedslående for på trods af, at vi har lavet forskellige typer af indsatser over de sidste tredive år.” (Bundsgaard)

Borgmesteren fremhævede derefter, at når man kigger på Rigspolitiets tryghedsindeks, så slår Gellerup og Bispehaven negativt ud som to af de boligområder i Danmark, hvor der er allerstørst utryghed, når man spørger borgerne.

Men Jacob – hvornår er borgeren blevet spurgt – og hvad har man spurgt om?

I det sidste års tid har vi været usikre på, hvad der skal ske med vores hjem, efter at I sidst sagde, at I vil komme og rive dem ned. Og mange beboere er ramt af kontanthjælpsloftet – og nogle er begyndt at tvivle på opholdstilladelser… det et de kriminelle banditter i habitter, der gør borgerne i Gellerup og Toveshøj utrygge.

Borgmesteren sagde også, “at halvdelen af beboerne er uden for arbejdsmarkedet”.

– ja, det er rigtigt, af den voksne befolkning, men over halvdelen er førtidspensionister, så de skal slet ikke tilbage på arbejdsmarkedet. Men hvad med at hjælpe de, som har brug job med et job – i stedet for en tvangsflytning?
og
Borgmesteren fortsatte med at fortælle, at alt for mange unge befinder sig på kanten eller over kanten i forhold til kriminalitet.
Men i de seneste år har vi fået at vide, at kriminaliteten i Gellerup og Toveshøj er styrtdykket. Det har stået selv på forsiden af Jyllandsposten.

Helle Hansen sluttede:

– Jeg håber nu så meget på, at vores beboerdemokrati i Brabrand Boligforening tør stå sammen om at sige nej til den dårlige aftale, som vi er blevet dikteret, med nogle få lunser som kan bruges til at forsøge at få svage beboerdemokrater til at hoppe på limpinden.
For jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis jeg skulle købe jeres plan.
Så vælger jeg meget hellere at lade området afvikle til 25 procent almene boliger – som der står i loven – men så må I som byens politikere tage ansvar for det.

Forhåbentlig vil århusianere og danskerne på det tidspunkt forstå, hvor tåbelig en plan og lov, det er som er vedtaget.

Det bliver ikke kønt at se på.
Men som vores gode ven Mathias Ottesen Nielsen sagde på vores informationsmøde i BB i aftes:
”Vi vil ikke have betonblod på hænderne”.

Trusler og gangstermetoder med Folketinget i ryggen

Bag Århus-planen ligger Folketingets ghettoplan og kravet om at reducere de almene boliger i de udpegede områder til 40 %. Makker områderne ikke ret kan Folketinget ændre målet til at kun 25 % af de almene boliger bevares og sætte ind med ekspropriation!
Denne chakren med måltallene viser jo i sig selv med al tydelighed, at tallet for andelen af almene boliger intet har med en analyse af forholdene i boligområderne at gøre. Det er kun en læggen arm mellem beboere og de boligspekulanters interesser der skal tilgodeses når almene boliger afløses af private.

Landsbyggefonden skal finansiere nedrivningerne

Accepten fra repræsentantskabsmødet d. 27. maj er af stor betydning for finansieringen af byrådets nedrivningsplaner. Kommer der et ja derfra kan pengene til nedrivningen tages fra beboernes egne penge i Landsbyggefonden. Får de et Nej, skal pengene findes et andet sted. Byrådet lægger fuldt pres på inden mødet. De hastebehandler beslutningen i byrådet og har fremlagt sagen som afgjort overfor offentligheden. Men sagen er ikke afgjort og modstanden fortsætter.

Fra demonstranterne lød det:

NEJ, NEJ til:
– Nedrivninger
– Forskelsbehandling
– Racisme
– Tvangsforflytninger

Se også

Stop nedrivningerne af folks hjem! Demonstration Århus Rådhusplads den 15. maj
KPnet 10. maj 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne