Oktober Radio: Hvorfor er NATO ikke blevet nedlagt efter den kolde krig


Udsendelsen 23. marts 2019

I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi om NATO og den rolle som militæralliancen spillede i den kolde krig. Den 4. april er det 70 år siden at USA officielt afbrød samarbejdet mellem de allierede magter under anden verdenskrig. Fjenden var ikke længere aksemagterne, og genopbygningen af de krigshærgede lande skulle ikke længere have sigte på at skabe et demilitariseret zone i Tyskland og en fredelig udvikling. USA erklærede at den nye fjende var Sovjetunionen, og et våbenkapløb og trussel om atomragnarok var en central del af denne nye kolde krig.

Kort efter anden verdenskrig blev afsluttet med de to atombomber over Japan, begyndte USA en lang række initiativer, der alle havde som formål at understøtte kapitalismens genrejsning på hele planeten. Den økonomiske støtte handlede både om industri og maskiner, valutapolitik, handelspolitik og moderne teknologi. Men den handlede i lige så høj grad om at samordne efterretningsvæsnet, og støtte til universiteter og til antikommunistiske medier og partier, og her kom de europæiske socialdemokratier til at spille en vigtig rolle. USA’s initiativer handlede også om militær støtte til despoter, f.eks. i den kinesiske borgerkrig der løb frem til 1949.

Med NATO fik den politiske kamp mod det socialistiske Sovjetunionen, en drejning i retning af at opretholde en tilstand af konstant belejring. Et eksempel var at B52 bombefly blev sendt fuldt bevæbnede i luften til at flyve langs grænsen til Østeuropa. Disse fly blev udviklet til at tanke i luften og kunne dermed holde sig flyvene hele døgnet. Som en konstant i øjnefaldende og larmende krigserklæring. Efter Khrusjtjov-revisionismen tog magten i slutningen af 1950erne udviklede Sovjetunionen og østblokken sig også i en militaristisk og imperialistisk retning, hvilket i sidste ende førte til økonomisk og politisk kollaps.

Alle lande der blev indlemmet i NATO er udstyret med et væld af militære baser og flyvestationer, og spionudstyr og forsyning og brændstof. Der kan servicere amerikanske angrebstropper. Alle var i konstant beredskab frem til den kolde krigs afslutning, men den militær alliance lever fortsat. Og oprustningen er igen på tapetet, og øvelser med bombeflyver ses stadig på himlen. Det er på høje tid at gøre op med oprustnings- og krigsvanvid og sige nej til NATO og trække Danmark ud.

Læs mere om demonstrationer og initiativer i forbindelse med NATOs 70 års fødselsdag:

København:
Gadeteater mod Nato forberedes

Solvognsaktion 1973 mod Nato, Nils Vest film

Demo: Stop NATOs oprustning – investér i kollektiv velfærd

Århus:
Demonstration og fredsmøde 4. april – Stop NATO’s oprustning

I sidste del af udsendelsen taler vi kort om Enhedslisten der er på vej til at følge i SF’s fodspor og blive et EU-tilhængerparti. I første omgang vil de ikke rejse kravet om UD af EU til EU-parlamentsvalget den 26. maj. Og de vil heller ikke stille krav om en Folkeafstemning om medlemskabet til en kommende regering der har brug for deres stemmer. Deres begrundelse er helt traditionel reformisme, som da Nyrup slog til lyd for at gøre kapitalismen lidt bedre. På samme måde vil Enhedslisten nu ikke ud af EU, men reformere føderationen indefra. Og de ligger således sammen med stort set hele resten af venstrefløjen i EU-medlemslandene. Også i Sverige og i Norge er tendensen at den reformistiske venstrefløj gemmer EU-modstanden væk og nu vil “forbedre EU indefra”.

LYT TIL UDSENDELSEN HER

Læs også fra KPnet

Danmark skal ud af EU!
KPnet 23. marts 2019

Enhedslisten bekender kulør som EU-tilhængere – Danmark skal ikke have en folkeafstemning
KPnet 17. marts 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne