Oktober Radio: Medielandskabet under forandring

Udsendelsen 9. februar 2019

I dagens podcast fra Oktober Radio taler vi først om Dagbladet Arbejderen der nu har meddelt at de vil overgå til at blive en ren Internet udgivelse. Det er omkring 40 år siden at avisen blev udgivet første gang, i forbindelsen med samlingen af ml-bevægelsen i Danmark og stiftelsen af DKP-ml i 78-79. I løbet af de første år udviklede bladet sig, og begyndte at udkomme som et egentligt dagblad omkring 1982.

Avisen var i begyndelsen et utroligt vigtigt værktøj i udbredelsen af politiske analyser imod de to supermagter og for en at fremme en klassekampslinje i forskelige politiske kampe. Og det var også et vigtigt redskab i afklaringen og afgrænsning mod de mange forskelige former for revisionisme. Ikke mindst ”Det antimonopolistiske demokrati” DKPs 76-program.

I løbet af 80erne fik Dagbladet Arbejderen en voksende udbredelse, og havde samtidig en forlagsvirksomhed og en rig kulturside. Efter murens fald, da Land og Folk lukkede og DKP blev splittet, var Arbejderen det eneste erklærede kommunistiske dagblad i Danmark, og avisen blev et instrument for samling af den kommunistiske bevægelse på en revolutionær platform, og ikke mindst opbygningen af en ungdomsbevægelse.

Efter splittelsen i DKP-ml i 1997 skiftede den politisk linje og partiet opgav sin revolutionære platform, og støtten til det brede ungdomsarbejde. Dagbladet Arbejderens deroute begyndte og blev samtidig mere mainstream, og selvom der stadig var politiske analyser så fremmede man nu internationale revisionistiske strømninger, udtrykket blev mere i retningen af et fagforeningsblad. Til gengæld begyndte man at få adgang til statens mediestøtte. Men også disse kilder er gradvist tørret ud, og det er kun de største medie koncerner der efterhånden har adgang til statens støttemidler. Men det er ikke ydre omstændigheder, og det økonomiske pres, der alene har afviklet kvaliteten i papiravisen.

Efter splittelsen og tabet af Dagbladet Arbejderen i 1997 blev APK dannet og vi har siden udgivet Kommunistisk Politik, der udviklede sig til kpnet.dk. Det er helt afgørende for hele den progressive bevægelse at have adgang til egne medier hvor det er muligt at komme ud med analyser og synspunkter. Derfor støt op om Kommunistisk Politik på nettet: kpnet.dk

Læs pressemeddelelse fra Arbejderen her:
Sidste papiravis udkommer den 1. maj

Enhedslistens spidskandidat til EP-valget vil reformere EU
Til sidst i udsendelsen taler vi om Enhedslistens opstilling til valget til EU-parlamentet, der afholdes den 26. maj 2019. Spidskandidat Nikolaj Villumsen, har i Enhedslistens seneste medlemsblad, Rød-grønne linjer, lagt sin platform frem. ”Retning: For et grønt, solidarisk og demokratisk Europa”

Det er ikke nogen stor overraskelse at den del af Enhedslisten der stod på JuniBevægelsens reform linje, er blevet styrket på bekostning af EU modstander linjen. Partiet har været i indre splid om dette spørgsmål lige fra sin stiftelse.
Nu stiller man for første gang selvstændigt op til EU-parlamentet, og spidskandidater har nu åbent lagt den politik frem som man får når man stemmer på dem. Partiets eget politiske grundlag er reelt lagt i graven, og det er kun et spørgsmål om tid inden at partiet vil følge SF, og melde sig ud af Folkebevægelsen mod EU.
Samtidig med at de fuldfører deres forvandling til at blive en afdeling af Det Europæiske Venstreparti, risikere de at miste deres eksistensberettigelse i Danmark, fordi de glider i et med SF og Alternativet og Socialdemokratiet.

Det er en illusion at tro på at EU kan forandres indefra. Det er et system hvor de store lande bestemmer, og hvor der er en helt åben ambition om at skabe ”Europas forenede stater”, en supermagt, med et stærkt militær og globale ambitioner. EU handler ikke kun om de enkelte politiske sager som åbne grænser og handelspolitik, hvor arbejderklassen bliver presset på løn og arbejdsforhold, og kroniske udliciteringer nedbryder den offentlige sektor. Der er ikke en eneste politisk indrømmelse der kan gøre unionsprojektet spiseligt, eller til fordel for befolkningerne i medlemslandene.

Eneste reelle retning er at komme UD af EU. Derfor støtter vi op om den brede EU modstand og anbefaler man stemmer på Liste N – Folkebevægelsen mod EU.

Noter:
EuropeanLEFT
Retning: For et grønt, solidarisk og demokratisk Europa

 

HØR UDSENDELSEN HER

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne