Et skridt frem – to skridt tilbage

Sådan karakteriseres forligskredsens justeringer på folkeskoleområdet i et indslag på nettet. Og det er rammer helt præcist, såvel som kommentaren om at justeringerne betyder et skridt frem og to tilbage. For partierne bag skoleforliget forsøger i samdrægtighed med disse justeringen at sikre sig valgro.
Deres intentioner er på ingen måde at erkende den katastrofale skolekurs, der blev sat og gennemtrumfet af Moderniseringsstyrelsen gennem lærerlockouten i 2013.

Af Ebbe Riis Klausen

Pigerne i Magle-Ølse forstaar at lave herlig Pølse;
Man sætte Ølse for, man sætte Ølse bag,
Pølsen beholder dog sin Smag

Men mens skolereformen efterhånden har fået trukket tæppet væk under et engang ret berømmet skolesystem, så er et resultat fra dengang blevet stående, nemlig at lærerne er sat uden for døren. Lærerfagligheden er så at sige komme til kort, og det har stadig ingen vægt eller det er stadig odiøst, når lærere kritiserer reformen – for det er jo et partsindlæg.

Og lykkes det alligevel ikke helt, så har man forsøgt at give lærerne og offentlige ansatte som helhed mundkurv på. Det har efterhånden udviklet sig så grelt, at Danmarks Lærerforening (DLF) og Dansk Sygeplejeråd gik til offentligheden i et fælles indlæg, hvor de fremhævede, at sygeplejersker, lærere og andre offentlige ansatte, hver eneste måned oplever at ytringer bliver mødt med repressalier. Det kan være ytringer om farlige forhold for patienter på hospitaler eller forhold, der forringer kvaliteten af den undervisning eleverne modtager i folkeskolen.

DLF har hilst justeringerne af skolereformen velkommen og udtalt håbet om at forliget kan bane vejen for mere kvalitet i undervisningen. Brugt rigtigt kan aftalen blive et skridt i retning mod mere kvalitet i undervisningen. Og mener, at politikerne nu har taget udgangspunkt i den viden, vi har fra forskningen og lærernes praksiserfaring.

Se kommentaren her

DLF har arbejdet ihærdig på at genvinde lydhørheden blandt politikerne for fagligheden eller den pædagogiske erfaring, som det daglige lærerarbejde giver. Det er måske nok i det lys DLFs skåltale skal ses.

Det har alt for længe været absurd, at embedsmænd og deres mægtige regneark skulle formå at vide bedst. Men sådan har virkeligheden været bag flere tiltag med skolereformen. Og derfor har virkeligheden også berettet om faldende kvalitet over hele linjen.

Det her ved de samdrægtige politikere godt, men vil alligevel ikke ændre politikken grundlæggende og laver derfor småjusteringer og omrokeringer af nogle resurser i håbet om at nedtone debatten herom før det forestående valg.

Det er ved at gå op for folk i almindelighed at den økonomiske tænkning er styrende og at den nyliberale filosofi, der styrer skolepolitikken og den måde man betragter børnene på er fuldstændig vanvittig.

Forleden var forfatteren Knud Romer i Debatten hos Clement og gik skarpt i rette med den herskende filosofi bag skolepolitikken. Man behandler børn som ’human resources’, de skal udnyttes optimalt, så de er klar til at komme ud i en nådesløs konkurrence på arbejdsmarkedet, sagde han og krævede at børn skulle have lov at være børn.

Klippet med Knud Romer og hans indlæg er nu blevet vist på nettet over 2 millioner gange; og mere end 23000 delinger. Han må have fat i noget af det rigtige.

Lad børn være børn.

Her kan du læse lærernes fagblad Folkeskolens gennemgang af skoleforliget, det lyder af meget, men som en kommentar hertil bemærkede, så er det ”et ynkeligt lille plaster på et stort blødende sår. Tænk, at der er nogen som lader sig narre. Øv, hvor er det ærgerligt, at DLF også går ud og siger at det er godt og kun bemærker, at mellemtrin og udskoling ikke har samme mulighed som indskolingen. Der er ikke sket nogen forbedringer i det større hele”.

Forleden udkom en bog, skrevet af lektor, ph.d., Keld Skovmand, hvor han kommer med en samlet og alvorlig kritik af det forskningsmæssige grundlag for indførelsen af læringsmålstyret undervisning. Han har meldt forskerkollegers tekster til Nævnet for Videnskabelig uredelighed. “Mine analyser viser, at der er sket en på flere måder uhensigtsmæssig opblanding af politik og videnskab”.

Se også

Skovmand: Læringsmålstyring var ikke baseret på forskning


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne