Kommunistisk Politik Digital 26-2018 – Nyheder hvor der kæmpes

 

Nr. 26 – 2018

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 51-52, 2018

14-dages blad på nettet – Få overblik med  KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

KLASSEKAMP OG SOLIDARITET

Styrk solidariteten i kampen mod angrebene på arbejdstiden
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne – udtaler sin fortsatte fulde støtte til de DSB-ansatte lokoføreres kamp for at sikre arbejdstid og arbejdsforhold. Og til buschaufførernes TRYK STOP.
Vi opfordrer til deltagelse i støtteaktioner og styrkelse af solidaritetsarbejdet.
Vi støtter kravet om en 30 timers arbejdsuge mandag til fredag. 6 timer om dagen med fuld løn-og personalekompensation.
Udtalelse APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


Nye job er på deltid
Beskæftigelsen slår nye rekorder. Det er det vi hele tiden hører. Men bagom den gode nyhed gemmer der sig en anden. De fleste nye job siden 2012 er deltidsjob. Det viser de nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ud af de 150.000 nye job er de 80.000 på deltid.

Regeringens nye ungeudspil: Taberfabrikken skal køre videre
I regeringens ungeudspil er det især de unge der er faldet igennem uddannelsessystemet der er i fokus. Det er omkring 10 procent af en årgang der på den ene eller anden måde bliver tabere i uddannelsesræset og ikke får en fod indenfor på arbejdsmarkedet. De unge rejser krav om garanti for praktikpladser, opprioritering af uddannelserne og at karaktermuren droppes, men de spises af med mere centralisering, konkurrence og fortsatte nedskæringer.

Alle finanslove siden 2010: Konsekvent og EU-dikteret nedskæring af velfærd
Den ene nedskæringsfinanslov har fulgt den anden siden 2010 under både blå og ‘rød blok’. Og d. 20. december vedtages endnu en. Regeringen lægger røgslør ud over de faktiske forringelser og dikterer større ‘effektivitet’ og mere arbejde af de offentligt ansatte. Bag de villige politiske marionetdukker styrer EU benhårdt for at sikre kapitalens interesser og lade den brede befolkning betale.

Støj dræber – Politikerne løj om F-35 kampfly
Det afsløres nu, at støjen fra F-35 kampfly vil være 4 gange så høj som fra de nuværende F-16. Den vil gøre området omkring Skrydstrup ubeboeligt, men rækker langt videre end det. Især da Skrydstrup og Jylland er udpeget af NATO til at blive Nordeuropas træningscenter for den samlede flåde af F-35 kampfly. Politikerne løj inden vedtagelsen om støjniveauet, ligesom de lyver om nødvendigheden af kampflyene. De skal ikke bruges til forsvar, men til angrebskrig.
Artikel fra Enhed og Kamp 4,2018

Fremtidens by
Verdens storbyer er på mange måder en refleksion af det kapitalistiske klassesamfund.
Af Franz Krejberg, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

EU militariserer infrastrukturen
Hele Europa bliver i dag integreret til krigsførelse gennem et tæt samarbejde mellem EU og NATO. Infrastrukturen fra jernbanenet, veje, tunneler til energinet og kommunikation tilpasses til krig. EU har sat målet om en militær union i 2025.
Af Jan Steinholt, Revolusjon, Norge

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP OG DE KOMMUNISTISKE PARTIER

Macrons benzinafgifter går ikke til grøn omstilling – men til våben og gæld mens fattigdommen øges
Et af De gule Vestes centrale krav har været et nej til Macrons afgifter på brændstof, der angiveligt skulle indføres af hensyn til et grønnere miljø. Michel Chossudovsky gennemhuller i nedenstående artikel fuldstændig den franske regerings påstand om hensyn til miljøet. Benzinpriserne stiger tværtimod for at sikre penge til Frankrigs enorme opskruning af militærbudgettet og afbetaling på en statsgæld, der er nået op på 96 % af BNP. At forsøge at stemple bevægelsen som ’klimabenægtere’ er således kun et røgslør for at modgå protesterne, der har udviklet sig til en bred kamp for levevilkårene.

Et folkelig alternativ mod Bolivias præsidents Morales grundlovsbrud
Der må dannes et folkeligt alternativ til Morales regering, der vil forsvare folkeafstemningen om grundloven og forsvare det demokrati vi vandt ved at gå på gaderne. Et alternativ der vil kræve, at Bolivia får sin selvstændighed tilbage fra imperialismens greb (både USA-EU-blokken og Kina-Rusland blokken). Som vil bryde med afhængigheden og tilbageskridtene i den nye økonomiske model, og som vil spille en ledende demokratisk rolle i at sikre at der bliver investeret i uddannelse, sundhed og boliger.
Af Det Revolutionære Kommunistparti – PCR, Bolivia

Vi støtter Venezuelas arbejdere og befolkning mod den imperialistiske aggression
Den internationale revolutionære bevægelse samlet omkring CIPOML tager den store udfordring op, at støtte et folk der står overfor uhyrlige imperialistiske magter. Disse magter forsøger at tilegne sig folkets naturrigdomme, mens de forsøger at lægge den fulde byrde af krisen over på arbejderklassen.
UDTALELSE FRA CIPOML, Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

 

KULTURNYT

Boganmeldelse: Kamp og Status – Pædagogprofessionens historie og aktualitet
I bogen “Kamp og status”, i serien om ‘pædagogprofessionens historie og aktualitet’ trækkes de lange linjer i børnehaveinstitutionens og pædagogprofessionens historie 1820-2015 (bogen udkom i 2015) op. Den er et læseværdigt bekendtskab skrevet i et levende og lettilgængeligt sprog, skriver K. Larsen. Den kan lånes på bibliotekerne.
Af K. Larsen
Indlægget har været bragt i APKs tidsskrift Enhed og Kamp

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 3. december 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne