Kommunistisk Politik Digital 25-2018 – Nyheder hvor der kæmpes

 

Nr. 25 – 2018

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 49-50, 2018

14-dages blad på nettet – Få overblik med  KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

NEJ TIL DE RIGES FINANSLOV!


Nej til de riges finanslov – Af APK Arbejderpartiet Kommunisterne
Finanslovsforslaget og delaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti er dybt asociale. De er arbejderfjendske og menneskefjendske. Finanslov 2019 giver til de rige, til forurenerne, til krigens købmænd og generaler –  og lader igen dem, der har mindst, betale regningen.

Finanslovsaftale 2019: Nedskæringspolitik og flygtningehetz
Finanslovsaftalen mellem regeringen og DF bliver forsøgt solgt med positive ord som ’mere til pensionisterne’, ’satspuljen er afskaffet’, ’grønne løsninger’, 1 milliard til sygehusene’ osv. Men den er endnu et sort nedskæringsbudget. Den går åbenlyst til angreb på flygtninge, og gemt bag dette angreb skæres der igen på sundhed, uddannelse og social sikring. Finansloven kommer til sidste behandling i Folketinget d. 19. og 20. december.

KLASSEKAMP MOD EU’S NYLIBERALE POLITIK OG MILITARISERING

Intet pusterum til Macron: Mere i løn og indkomst nu!
Den franske kvindeorganisation: Organisation de Femmes Egalité, lader sig ikke stoppe af Macrons luftige løfter, men fastholder de rejste krav og udtaler bl.a.: Macron er den nuværende repræsentant for den neoliberale politik, en politik han har intensiveret og fremskyndet i de 18 måneder, han har været ved roret for staten. Nu har han brug for en “pause” for at genvinde fodfæstet og forberede nye angreb.


Gul reflekshandling imod kapitalens magtarrogance
Frankrig gør ingen skam med sine oprørske og revolutionære traditioner. Fænomenet ”De gule veste” spreder sig hurtigt til andre lande. Magthaverne er rædde, og det har de al grund til.
Af Jan R. Steinholt, Revolusjon Norge

Frankrig – Regeringen på tilbagetog: Forstærk den sociale protestbevægelse!
Macron og hans regering blev tvunget til at gøre indrømmelser, omend begrænsede, på grund af den stærke sociale protest, der er kommet til udtryk i ugevis med bevægelsen de gule veste. De velhavende og chefernes arrogante præsident sender sin minister ud for at forsøge at ødelægge den enorme sociale vrede, der er kommet til udtryk, ikke mindst i de forsømte områder i landet.
Udtalelse ved Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF
Paris 5. december 2018

De Gule Vestes krav

EU topmøde fornægter virkeligheden og presser på for mere union
De seneste uger har debatten om Brexit taget nye hysteriske højder. En artikel på Danmarks Radio gik så langt, at den nærmest skrev at der ville komme mangel på fødevarer i England, ud over at det ville koste ufattelige summer og sende landet mod afgrunden og bankerotten.

Baltic Pipe gasledning: En vigtig brik i EUs og NATOs militarisering af Europa
Med beslutningen om at bygge gasledningen Baltic Pipe afsætter Danmark 6,3 milliarder til at sikre militær infrastruktur i EU. Ledningen vil være et led i en både økonomisk og militær rivalisering fra EU og NATOs side mod Rusland.

KLIMAKAMP OG COP24

FNs klimatopmøde #COP24: Ingen plan for løsning af klimakrisen
I disse dage har FN igen sammenkaldt verdens ledere for at tale om klimakrisen – uden at løse den. Verdens udledning af CO2 har nået nye højder, og imens nægter verdens store industrinationer at ændre en tøddel. Det kræver en markant folkelig bevægelse, hvis noget som helst skal flyttes i retning af klimaansvarlighed i den anarkistiske kapitalistiske produktion, der går efter umiddelbar profit – ikke efter at bevare planeten beboelig for mennesker.

Sponsorerne bag COP24 i Polen: Dybt involverede i produktion af kul, brunkul, tjære og skifergas
De økonomiske sponsorer bag COP24 i Polen tæller en række af Europas mest forurenende virksomheder. Ikke sært at de mange klimatopmøder har indskrænket sig til uforpligtende hensigtserklæringer og sat helt utilstrækkelige mål. Kapitalkræfter styrer både de deltagende landes regeringer og er de økonomiske sponsorer af selve mødet. Alle firmaerne pynter sig med grønne projekter, der med ét slag forvandler dem fra udledere af dræbende forurening fra kul og CO2 til ‘socialt ansvarlige og klimabevidste’ aktører i samfundet.

LOKALE REPORTAGER

Almen Modstand på vagt: Københavns Kommune på vej med lokal plan for gennemførelse af ghettoloven
Almen Modstand i Storkøbenhavn indviede i går aftes en ny tradition, hvor aktivisterne og alle der er med i kampen var inviteret til fællesspisning på Kapelvejens Medborgerhus. Her blev nye udviklinger og kampskridt diskuteret, mens samarbejdet blev styrket gennem socialt samvær. Politikerne kommer i juni med en plan for hvordan ghettoloven gennemføres i København, så der er al mulig grund til at holde fast og udvide kampen.

Digt- og musikaften i Oktober Bogcafé – Et drøngodt arrangement
Torsdag aften havde APK-København og foreningen Oktober inviteret til digt-og musikaften i bogbutikken på Vesterfælledvej. Det skulle vise sig at blive en hyggelig og indholdsrig aften i den pænt fyldte butik.
Af Poul Andersen


Gaza Works – en fotoudstilling om livet i Gaza

I sidste uge Havde Foreningen Oktobers Venner og APK arrangeret et besøg i Den sorte Diamant for at se Kent Klichs fotoudstilling Gaza Works. Kent Klich viser et andet billede af livet i Gaza, end det der normalt ses i de vestlige medier. Med sine billeder viser han hverdagslivet i et konfliktfyldt område og befolkningens beslutning om at ville bestemme i eget land.

FRA OKTOBER RADIO

Et år med svindel og skandaler – Oktober Radio Aarhus
I årets sidste podcast fra Oktober Radio, taler vi om pengenes verden. Fra den store hype om bitcoin til EU’s bankunion, og de mange skandaler der i årets løb har afsløret at den kapitalistiske økonomi er nøjagtig ligeså rådden nu som før finanskrisen for 10 år siden.

Euroen, EU’s overnationale møntfod fylder 20 år – Oktober Radio Aarhus
Euroen betyder et konstant pres arbejderklassen, især i lande med forældet industri: Arbejde hurtigere og længere, for mindre løn. Men stadig har det ikke kunne dæmme op for den tyske industri der derfor har nydt godt af et stort overskud på handelsbalancen, i forhold til de andre lande.

FRA KPNET BLOGS

Kanariefuglen i kulminen – Ulla Curdts tale ved udgivelsen af bogen ‘De reformramte’
Den 12. december var der reception i forbindelse med udgivelsen af bogen ‘De reformramte’. Jeg var en af talerne.
Du kan læse min tale her.
Af Ulla Curdt

Julesang – af Gitte Wilsdahl Christensen

Melodi: Højt fra træets grønne top

Inde midt på Christiansborg
Sidder på sin trone
Lille Lars med fine sko
Stjæler hver en krone
Fattige der intet har
Bliver grusomt holdt for nar
Tror han er en gave
Alle folk vil have

 

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 18. december 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne