Til arbejderne og folkene! Til de revolutionære og kommunisterne!

UDTALELSE FRA CIPOML Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer November 2018 I Mexico markerer vi afslutningen på første verdenskrig, som gjorde stor skade på menneskeheden, og samtidig var scenen for den første arbejderrevolutions sejr – den store Oktoberrevolution. Vi fejrer tohundredåret for arbejderklassens store lærer Karl Marxs fødsel. Den internationale konference af marxistisk-leninistiske … Læs resten af Til arbejderne og folkene! Til de revolutionære og kommunisterne!